ေရရွည္ တြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္သည္ အႀကီးမားဆံုး အႏၱရာယ္ျဖစ္လာနိုင္မည္ဟု ပညာရွင္မ်ား ယူဆ

0
132

ၾသဂုတ္ ၆
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ က်ေရာက္နိုင္မည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးမ်ားတြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၱရယ္သည္ ေရရွည္ တြင္ အႀကီးမားဆံုးအနၲရယ္ ျဖစ္လာနိုင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားယူဆထားေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကေျပာသည္။

“ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ဟာ အျခားမီးေဘး၊ ေရေဘး၊ေလေဘး စတဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားလို မၾကခဏျဖစ္ပြားေလ့မရွိတဲ့ အတြက္ အမ်ားစု အေနနဲ႔ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ကို ေမ့ေလ်ာ့ပါ့ဆေနတတ္ပါတယ္။ ျမန္မာနို္င္ငံမွာ က်ေရာက္နိုင္တဲ့ သဘာ၀ေဘးအနၱရာယ္ႀကီးမ်ားအနက္ ေရရွည္မွာဆိုရင္ ငလ်င္ေဘးအနၱရာယ္အႀကီးမားဆံုးျဖစ္မယ္လို႔ ပညာရွင္မ်ားက ယူဆထားေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္”ဟု ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တံုံ႔ျပန္ေရးစီမံခ်က္ မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားဖြင့္ပြဲမိန္႔ခြန္းတြင္ ဒုတိယသမၼတမွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ ေၾကာင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ အား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္နိုင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ကေျပာသည္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး တြင္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ၊ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျပဌာန္းျခင္း၊ ၊ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ က မွာၾကားေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ရပ္ရြာလူထုမ်ားစသည့္ သူမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ငလ်င္သည္ ႀကဳတင္ခန္႔မွန္း၍ မရနိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အတြက္ အျမဲ အသင့္ျဖစ္ေရးသည္လည္း လြန္စြာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္မွသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ငလ်င္ေဘးေၾကာင့္ျဖစ္ပြားမည့္ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားေလ်ာ့နည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊နိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုေႏွာင့္ေနွးေစမည့္ အေျခအေနမ်ားမွလည္းေလ်ာ့နည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က တာေလငလ်င္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က သပိတ္က်င္းငလ်င္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ကေလးၿမိဳ႕ အနီးတြင္ ဗဟိုျပဳလႈပ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္ ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ က ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ အနီးတြင္ လႈပ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္တို႔သည္ လူ႔အသက္မ်ားနွင့္ အိုးအိမ္အေဆာက္အဦးမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းသာမက ပုဂံၿမိဳ႕မွ ေရွးေဟာင္းအေမြအနွစ္ ေစတီပုထိုးမ်ားပ်က္ဆီးေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၆
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ က်ေရာက္နိုင္မည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးမ်ားတြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၱရယ္သည္ ေရရွည္ တြင္ အႀကီးမားဆံုးအနၲရယ္ ျဖစ္လာနိုင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားယူဆထားေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကေျပာသည္။

“ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ဟာ အျခားမီးေဘး၊ ေရေဘး၊ေလေဘး စတဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားလို မၾကခဏျဖစ္ပြားေလ့မရွိတဲ့ အတြက္ အမ်ားစု အေနနဲ႔ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ကို ေမ့ေလ်ာ့ပါ့ဆေနတတ္ပါတယ္။ ျမန္မာနို္င္ငံမွာ က်ေရာက္နိုင္တဲ့ သဘာ၀ေဘးအနၱရာယ္ႀကီးမ်ားအနက္ ေရရွည္မွာဆိုရင္ ငလ်င္ေဘးအနၱရာယ္အႀကီးမားဆံုးျဖစ္မယ္လို႔ ပညာရွင္မ်ားက ယူဆထားေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္”ဟု ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တံုံ႔ျပန္ေရးစီမံခ်က္ မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားဖြင့္ပြဲမိန္႔ခြန္းတြင္ ဒုတိယသမၼတမွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ ေၾကာင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ အား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္နိုင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ကေျပာသည္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး တြင္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ၊ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျပဌာန္းျခင္း၊ ၊ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ က မွာၾကားေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ရပ္ရြာလူထုမ်ားစသည့္ သူမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ငလ်င္သည္ ႀကဳတင္ခန္႔မွန္း၍ မရနိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အတြက္ အျမဲ အသင့္ျဖစ္ေရးသည္လည္း လြန္စြာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္မွသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ငလ်င္ေဘးေၾကာင့္ျဖစ္ပြားမည့္ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားေလ်ာ့နည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊နိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုေႏွာင့္ေနွးေစမည့္ အေျခအေနမ်ားမွလည္းေလ်ာ့နည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က တာေလငလ်င္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က သပိတ္က်င္းငလ်င္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ကေလးၿမိဳ႕ အနီးတြင္ ဗဟိုျပဳလႈပ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္ ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ က ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ အနီးတြင္ လႈပ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္တို႔သည္ လူ႔အသက္မ်ားနွင့္ အိုးအိမ္အေဆာက္အဦးမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းသာမက ပုဂံၿမိဳ႕မွ ေရွးေဟာင္းအေမြအနွစ္ ေစတီပုထိုးမ်ားပ်က္ဆီးေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply