တပ္္မေတာ္အခမ္းအနားမ်ား တက္ဖို႔ မလိုသည့္အတြက္ မတက္ေရာက္ျခင္း ဟု သူရဦးေရႊမန္းေျပာ

0
73

ၾသဂုတ္ ၄
ယဥ္ေကႏြယ္

တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခမ္းအနားမ်ားကို တက္ရန္မလိုအပ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ မတက္ေတာ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ ၏ ဥကၠဌျစဖ္သူ သူရဦးေရႊမန္းကေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ဘာျဖစ္လို႔ မတက္တာလဲဆိုရင္ တက္ဖို႔ မလိုတဲ့ အတြက္ပါပဲ။ တပ္မေတာ္မွာ အခမ္းအနားတစ္ခု က်င္းပတယ္ဆိုရင္ အခမ္းအနားကို ဦးေဆာင္တဲ့ သူက ကိုယ့္ထက္ ရာထူး ျမွင့္မွ အခမ္းအနားကို တက္ရမဲ့ သေဘာရွိပါတယ္”ဟု သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ညေနပိုင္းက ပါတီရံုးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ သူရဦးေရႊမန္းမွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခင္က ျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမႈမ်ား ၊ တပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္စစ္ေဆးခဲ့မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ယခင္ အစိုးရ လက္ထက္မွ စ၍ ရာထူးအနိမ့္အျမင့္ ပံုစံၾကည့္ကာ ဆံုးျဖတ္၍ သာ မတက္ေတာ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

“ၾကည့္တဲ့ အခါ ဒါေၾကာင့္မို႔ တက္သင့္ မတက္သင့္ တခါတည္း ဆံုးျဖတ္တယ္ရပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေျခေန ေပၚမူတည္ၿပီး ေတာ့ မတက္သင့္ဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆေၾကာင့့္ေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ မတက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ က ေျပာသည္။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို နအဖ အစိုးရ( နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ) လက္ထက္ က ပင္ ေနာက္ဆံုး တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ တပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း တပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၄
ယဥ္ေကႏြယ္

တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခမ္းအနားမ်ားကို တက္ရန္မလိုအပ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ မတက္ေတာ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ ၏ ဥကၠဌျစဖ္သူ သူရဦးေရႊမန္းကေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ဘာျဖစ္လို႔ မတက္တာလဲဆိုရင္ တက္ဖို႔ မလိုတဲ့ အတြက္ပါပဲ။ တပ္မေတာ္မွာ အခမ္းအနားတစ္ခု က်င္းပတယ္ဆိုရင္ အခမ္းအနားကို ဦးေဆာင္တဲ့ သူက ကိုယ့္ထက္ ရာထူး ျမွင့္မွ အခမ္းအနားကို တက္ရမဲ့ သေဘာရွိပါတယ္”ဟု သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ညေနပိုင္းက ပါတီရံုးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ သူရဦးေရႊမန္းမွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခင္က ျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမႈမ်ား ၊ တပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္စစ္ေဆးခဲ့မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ယခင္ အစိုးရ လက္ထက္မွ စ၍ ရာထူးအနိမ့္အျမင့္ ပံုစံၾကည့္ကာ ဆံုးျဖတ္၍ သာ မတက္ေတာ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

“ၾကည့္တဲ့ အခါ ဒါေၾကာင့္မို႔ တက္သင့္ မတက္သင့္ တခါတည္း ဆံုးျဖတ္တယ္ရပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေျခေန ေပၚမူတည္ၿပီး ေတာ့ မတက္သင့္ဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆေၾကာင့့္ေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ မတက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ က ေျပာသည္။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို နအဖ အစိုးရ( နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ) လက္ထက္ က ပင္ ေနာက္ဆံုး တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ တပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း တပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply