ပုဂံဘုရား ၁၇ ဆူ ကို ယခုလကုန္တြင္သံတံခါးအၿပီး တပ္ဆင္မည္

0
205

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ၊ ၂၀၁၈

ပုဂံဘုရားရွိဘုရားမ်ားအနက္ ဘုရားေပၚသို႔တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ဂူဘုရားမ်ားတြင္ သံတံခါးတပ္ဆင္ရန္ ၁၇ဆူက်န္ရွိ ေနၿပီး ဇန္န၀ါရီ လကုန္တြင္အၿပီးတပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခဲြ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

ဘုရားေပၚသို႔တက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ေရွးေဟာင္းဂူဘုရားမ်ားကို သံတံခါးတပ္ဆင္ျခင္းကို ၂၀၁၇ဒီဇင္ဘာေနာက္ဆံုးပတ္ မွစတင္တပ္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘုရား၁၄ဆူတပ္ဆင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီလကုန္ပိုင္းေလာက္ကိုအၿပီးတပ္ဆင္မွာပါ လတ္တေလာကေတာ့ ဘုရားေတြအေပၚတက္ေရာက္ခြင့္ကေတာ့ ပိတ္ထားပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိအထိသံတံခါးတပ္ဆင္ထားသည့္ ဘုရားမ်ားတြင္ ေတာင္ဂူနီ၊ ေျမာက္ဂူနီ ၊ေခမဂၤေစတီ ၊ေရႊလိပ္တူးေစတီ ၊ ေတာင္တစ္၀က္ေစတီ၊ ေရႊနန္းရင္ေတာ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ႏွင့္ နာမည္မရွိနံပါတ္ရွိ ဘုရားမ်ား ပါ၀င္ၿပီး ယခင္ကသံတံခါး တပ္ဆင္ရျခင္းမရွိသည့္ ဘုရားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီလက ေခ်ာက္ၿမိဳ႕အနီးလႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ အင္အားျပင္း ငလ်င္ေၾကာင့္ ပုဂံေဒသရွိေရွးေဟာင္းဘုရားအခ်ိဳ႕ ၿပိဳက်ပ်က္စီး ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ပုဂံဘုရားမ်ားေပၚသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ ထားခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာဘုရားမ်ား ေပၚတြင္ တက္ေရာက္ ေနက်စဲျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၇ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက ပုဂံဘုရားတစ္ဆူေပၚသို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့သည့္ နိုင္ငံျခားသူခရီးသြားတစ္ဦးျပဳတ္က် ေသ ဆံုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ပုဂံတြင္ ေန၀င္ေနထြက္႐ႈခင္းၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္းက ရႈခင္းၾကည့္ေတာင္ကုန္းမ်ားတည္ေဆာက္ခဲ့ သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ၊ ၂၀၁၈

ပုဂံဘုရားရွိဘုရားမ်ားအနက္ ဘုရားေပၚသို႔တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ဂူဘုရားမ်ားတြင္ သံတံခါးတပ္ဆင္ရန္ ၁၇ဆူက်န္ရွိ ေနၿပီး ဇန္န၀ါရီ လကုန္တြင္အၿပီးတပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခဲြ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

ဘုရားေပၚသို႔တက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ေရွးေဟာင္းဂူဘုရားမ်ားကို သံတံခါးတပ္ဆင္ျခင္းကို ၂၀၁၇ဒီဇင္ဘာေနာက္ဆံုးပတ္ မွစတင္တပ္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘုရား၁၄ဆူတပ္ဆင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီလကုန္ပိုင္းေလာက္ကိုအၿပီးတပ္ဆင္မွာပါ လတ္တေလာကေတာ့ ဘုရားေတြအေပၚတက္ေရာက္ခြင့္ကေတာ့ ပိတ္ထားပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိအထိသံတံခါးတပ္ဆင္ထားသည့္ ဘုရားမ်ားတြင္ ေတာင္ဂူနီ၊ ေျမာက္ဂူနီ ၊ေခမဂၤေစတီ ၊ေရႊလိပ္တူးေစတီ ၊ ေတာင္တစ္၀က္ေစတီ၊ ေရႊနန္းရင္ေတာ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ႏွင့္ နာမည္မရွိနံပါတ္ရွိ ဘုရားမ်ား ပါ၀င္ၿပီး ယခင္ကသံတံခါး တပ္ဆင္ရျခင္းမရွိသည့္ ဘုရားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီလက ေခ်ာက္ၿမိဳ႕အနီးလႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ အင္အားျပင္း ငလ်င္ေၾကာင့္ ပုဂံေဒသရွိေရွးေဟာင္းဘုရားအခ်ိဳ႕ ၿပိဳက်ပ်က္စီး ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ပုဂံဘုရားမ်ားေပၚသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ ထားခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာဘုရားမ်ား ေပၚတြင္ တက္ေရာက္ ေနက်စဲျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၇ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက ပုဂံဘုရားတစ္ဆူေပၚသို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့သည့္ နိုင္ငံျခားသူခရီးသြားတစ္ဦးျပဳတ္က် ေသ ဆံုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ပုဂံတြင္ ေန၀င္ေနထြက္႐ႈခင္းၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္းက ရႈခင္းၾကည့္ေတာင္ကုန္းမ်ားတည္ေဆာက္ခဲ့ သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply