ေျမဆီလႊာ ပ်က္စီးဆံုးရွံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမစစ္ေဆးမႈမ်ား အခမဲ့ ျပဳလုပ္ေပးမည္

0
104

ၾသဂုတ္ ၁၂
ေဝေဝၿဖိဳး

ေျမဆီလႊာ ပ်က္စီးဆံုးရွံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေျမကို စစ္ေဆးလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းမွ အခမဲ့ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္း၏ ဥကၠ႒ ဦးစိန္၀င္းလွိုင္က ေျပာသည္။

ယခုလ ၁၂ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းရံုး၌ ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေတာင္သူေတြက ေျမၾသဇာပက္တယ္။ ေျမဆီလႊာေတြ ဆံုးရွံုးၿပီး ပ်က္စီးေနတဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ ဒါေတြကို ဘယ္လိုျပဳျပင္မလဲ။ ေျမဆီလႊာက အေရးႀကီးတယ္။ ေျမဆီလႊာ ျပဳျပင္ဖို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ေျမအေနအထား သိဖို႔လိုတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေျမအေနအထားနဲ႔ စိုက္မယ့္သီးႏွံ ဘယ္လို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ သိဖို႔လိုတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူေတြကို အကူအညီ ေပးပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

မိမိ လယ္ယာေျမ အေျခအေနကို သိရွိလိုေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းရံုးသို႔ ေျမနမူနာမ်ားကို ေပးပို႔၍ အခမဲ့ စစ္ေဆးႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းသို႔ လယ္သမားမ်ားထံမွ ေပးပို႔လာေသာ ေျမနမူနာမ်ားကို ႀကိဳ႕ကုန္းရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္း၏ အသင္း၀င္မ်ားမွ သာမက အသင္း၀င္ မဟုတ္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားကိုပါ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ လက္ခံေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အထူးသျဖင့္ လယ္တစ္ဧကမွာ ရွိတဲ့ေျမကို ေလးေထာင့္ကန္႔လန္႔ ဆြဲၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေျမနမူနာေပးရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က စမ္းသပ္ၿပီး သူရဲ႕ ေျမအေနအထားကို ျပန္ေျပာင္းၿပီး ဘယ္လိုျပဳျပင္ ဘယ္လိုစိုက္ရင္ ရမလဲဆိုတာကို ကူညီေပးေနပါတယ္။
ေျမဆီလႊာ စစ္ေဆးေပးတယ္ ဆိုတာက အသင္း၀င္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ မည္သူမဆို ေတာင္သူလယ္သမားျဖစ္ရင္ ၿပီးေရာ စစ္ေဆးလို႔ ရပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ေျမ ဘယ္ေဒသမွာ ရွိတယ္၊ ေဒတာ အခ်က္အလက္နဲ႔ ေျမႀကီးနမူနာကို ဘယ္သူပဲ လာေပးေပး၊ လာေပးတဲ့သူကို စစ္ေဆးေပးပါတယ္။”ဟု ဦးစိန္၀င္းလွိုင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ႀကိဳ႕ကုန္းရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနကို ယင္းေျမမ်ားကို ပု႔ိေဆာင္၍ အေျဖရရွိပါက အေၾကာင္းျပန္ေပးၿပီး စမ္းသပ္ခမ်ားကိုလည္း အသင္းက က်ခံေပးကာ ေျမလာေပးသည့္ ကုန္က်စရိတ္သာ ေတာင္သူမ်ား ဘက္က ကုန္က်ခံရသည္ဟုဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းသည္ ဧရာ၀တီ၊ ေကာ့မွဴး၊ ကြမ္းၿခံကုန္း စသည့္ ေဒသမ်ားရွိ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ ေျမနမူနာမ်ားကို စစ္ေဆးေပးလ်က္ရွိၿပီး ယင္းသို႔ စစ္ေဆးရာတြင္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ လြန္ကဲမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေျမအမ်ဳိးအစားမ်ားကို တြ႔ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၂ 
ေဝေဝၿဖိဳး

ေျမဆီလႊာ ပ်က္စီးဆံုးရွံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေျမကို စစ္ေဆးလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းမွ အခမဲ့ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္း၏ ဥကၠ႒ ဦးစိန္၀င္းလွိုင္က ေျပာသည္။

ယခုလ ၁၂ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းရံုး၌ ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေတာင္သူေတြက ေျမၾသဇာပက္တယ္။ ေျမဆီလႊာေတြ ဆံုးရွံုးၿပီး ပ်က္စီးေနတဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ ဒါေတြကို ဘယ္လိုျပဳျပင္မလဲ။ ေျမဆီလႊာက အေရးႀကီးတယ္။ ေျမဆီလႊာ ျပဳျပင္ဖို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ေျမအေနအထား သိဖို႔လိုတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေျမအေနအထားနဲ႔ စိုက္မယ့္သီးႏွံ ဘယ္လို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ သိဖို႔လိုတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူေတြကို အကူအညီ ေပးပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

မိမိ လယ္ယာေျမ အေျခအေနကို သိရွိလိုေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းရံုးသို႔ ေျမနမူနာမ်ားကို ေပးပို႔၍ အခမဲ့ စစ္ေဆးႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းသို႔ လယ္သမားမ်ားထံမွ ေပးပို႔လာေသာ ေျမနမူနာမ်ားကို ႀကိဳ႕ကုန္းရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္း၏ အသင္း၀င္မ်ားမွ သာမက အသင္း၀င္ မဟုတ္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားကိုပါ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ လက္ခံေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အထူးသျဖင့္ လယ္တစ္ဧကမွာ ရွိတဲ့ေျမကို ေလးေထာင့္ကန္႔လန္႔ ဆြဲၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေျမနမူနာေပးရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က စမ္းသပ္ၿပီး သူရဲ႕ ေျမအေနအထားကို ျပန္ေျပာင္းၿပီး ဘယ္လိုျပဳျပင္ ဘယ္လိုစိုက္ရင္ ရမလဲဆိုတာကို ကူညီေပးေနပါတယ္။
ေျမဆီလႊာ စစ္ေဆးေပးတယ္ ဆိုတာက အသင္း၀င္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ မည္သူမဆို ေတာင္သူလယ္သမားျဖစ္ရင္ ၿပီးေရာ စစ္ေဆးလို႔ ရပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ေျမ ဘယ္ေဒသမွာ ရွိတယ္၊ ေဒတာ အခ်က္အလက္နဲ႔ ေျမႀကီးနမူနာကို ဘယ္သူပဲ လာေပးေပး၊ လာေပးတဲ့သူကို စစ္ေဆးေပးပါတယ္။”ဟု ဦးစိန္၀င္းလွိုင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ႀကိဳ႕ကုန္းရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနကို ယင္းေျမမ်ားကို ပု႔ိေဆာင္၍ အေျဖရရွိပါက အေၾကာင္းျပန္ေပးၿပီး စမ္းသပ္ခမ်ားကိုလည္း အသင္းက က်ခံေပးကာ ေျမလာေပးသည့္ ကုန္က်စရိတ္သာ ေတာင္သူမ်ား ဘက္က ကုန္က်ခံရသည္ဟုဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းသည္ ဧရာ၀တီ၊ ေကာ့မွဴး၊ ကြမ္းၿခံကုန္း စသည့္ ေဒသမ်ားရွိ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ ေျမနမူနာမ်ားကို စစ္ေဆးေပးလ်က္ရွိၿပီး ယင္းသို႔ စစ္ေဆးရာတြင္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ လြန္ကဲမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေျမအမ်ဳိးအစားမ်ားကို တြ႔ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply