ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ သပိတ္တစ္လံုးႏွင့္ သကၤန္းသံုးစံုရွိဟုဆို

0
96

ၾသဂုတ္ ၁၂
ႏိုင္လင္းဦး

ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခံထားရသည့္ ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ သပိတ္တစ္လံုးႏွင့္ သကၤန္းသံုးစံုရွိေၾကာင္း ဆရာေတာ္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအား ဝရမ္းကပ္ရန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ စိန္ပန္းရပ္ကြက္အကြက္မွဴး ဦးေ႒းေက်ာ္ က ေျပာသည္ ။

ဆရာေတာ္ ဝီရသူ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဝရမ္းကပ္ရန္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ တရား႐ုံးက ဩဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႕က အမိန႔္ခ်ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းမခ်ိန္က သံဃာ့နာယကဆရာေတာ္မ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား က မစိုးရိမ္တိုက္သစ္အတြင္းရွိ ဓမၼသဟာယေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ။

“ဆရာေတာ္ ပိုင္တဲ့ဟာ ဘာမွ မရွိဘူး။ သံဃိက ပစၥည္းေတြေလ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ကားေတြဘာေတြက ။ အဲ့ဒါေတြက်ေတာ့ စာကပ္လို႔မရဘူးေလ ။ အဲ့ဒါေတြေၾကာင့္ နာယက ဘုန္းႀကီးေတြ ေလွ်ာက္တယ္ ။ သူပိုင္တဲ့ ပစၥည္းဆိုလို႔ သပိတ္တစ္လံုးႏွင့္ သကၤန္းသံုးစံုပဲရွိတယ္ ။ သံဃိက ျဖစ္တဲ့အတြက္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္က သံဃာေတြကို ေရစက္ခ်လွဴထားတာ ။ သူပိုင္ဆိုင္တာ ဘာမွမရွိေၾကာင္းကို ဘုန္းႀကီးက ေထာက္ခံခ်က္ေပးမွာ” ဟု စိန္ပန္းရပ္ကြက္အကြက္မွဴး ဦးေ႒းေက်ာ္က ေျပာသည္ ။

ေမ လ ၅ ရက္က ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ အား ျပင္ဆင္ေပးေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အား ေစာ္ကားသည္ ဟုဆိုကာ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အေနာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ အေရးယူေပးရန္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္အား နိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ျဖင့္ တရားရံုးစြဲတင္က ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ ဖမ္းဆီးေစေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိခဲ့ေပ ။

ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူအား စြဲဆိုထားေသာ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) သည္ အာမခံေပးမရသည့္ ပုဒ္မျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေငြဒဏ္ႏွင့္ ေထာက္ဒဏ္ တစ္ကြၽန္းထိက်ခံႏိုင္ရေသာ ပုဒ္မျဖစ္သည္။

#TheFifthWave

ၾသဂုတ္ ၁၂
ႏိုင္လင္းဦး

ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခံထားရသည့္ ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ သပိတ္တစ္လံုးႏွင့္ သကၤန္းသံုးစံုရွိေၾကာင္း ဆရာေတာ္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအား ဝရမ္းကပ္ရန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ စိန္ပန္းရပ္ကြက္အကြက္မွဴး ဦးေ႒းေက်ာ္ က ေျပာသည္ ။

ဆရာေတာ္ ဝီရသူ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဝရမ္းကပ္ရန္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ တရား႐ုံးက ဩဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႕က အမိန႔္ခ်ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းမခ်ိန္က သံဃာ့နာယကဆရာေတာ္မ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား က မစိုးရိမ္တိုက္သစ္အတြင္းရွိ ဓမၼသဟာယေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ။

“ဆရာေတာ္ ပိုင္တဲ့ဟာ ဘာမွ မရွိဘူး။ သံဃိက ပစၥည္းေတြေလ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ကားေတြဘာေတြက ။ အဲ့ဒါေတြက်ေတာ့ စာကပ္လို႔မရဘူးေလ ။ အဲ့ဒါေတြေၾကာင့္ နာယက ဘုန္းႀကီးေတြ ေလွ်ာက္တယ္ ။ သူပိုင္တဲ့ ပစၥည္းဆိုလို႔ သပိတ္တစ္လံုးႏွင့္ သကၤန္းသံုးစံုပဲရွိတယ္ ။ သံဃိက ျဖစ္တဲ့အတြက္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္က သံဃာေတြကို ေရစက္ခ်လွဴထားတာ ။ သူပိုင္ဆိုင္တာ ဘာမွမရွိေၾကာင္းကို ဘုန္းႀကီးက ေထာက္ခံခ်က္ေပးမွာ” ဟု စိန္ပန္းရပ္ကြက္အကြက္မွဴး ဦးေ႒းေက်ာ္က ေျပာသည္ ။

ေမ လ ၅ ရက္က ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ အား ျပင္ဆင္ေပးေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အား ေစာ္ကားသည္ ဟုဆိုကာ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အေနာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ အေရးယူေပးရန္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္အား နိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ျဖင့္ တရားရံုးစြဲတင္က ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ ဖမ္းဆီးေစေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိခဲ့ေပ ။

ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူအား စြဲဆိုထားေသာ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) သည္ အာမခံေပးမရသည့္ ပုဒ္မျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေငြဒဏ္ႏွင့္ ေထာက္ဒဏ္ တစ္ကြၽန္းထိက်ခံႏိုင္ရေသာ ပုဒ္မျဖစ္သည္။

#TheFifthWave

Leave a Reply