မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရႀကီးေရလ်ွံမႈေၾကာင့္ လူဦးေရ ၂၀၀၀ ဝန္းက်င္ေရေဘးသင့္

0
129

ၾသဂုတ္ ၁၁

မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ညပုိင္းကမုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈ ေတာင္က်ေရ စီးျခင္း၊ ေရးျမစ္ေရ ျမႇင့္တက္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္တစ္ခ်ဳိ႔တြင္ ေနအိမ္အတြင္းသုိ႔ေရမ်ားဝင္ေရာက္ၿပီးေရႀကီးေရလ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယခုသဘာဝေဘးေၾကာင့္ လူဦးေရ ၂၀၀၀ ဝန္းက်င့္ခန္႔ ေရေဘးဒုကၡေရာက္ခဲ့ရာ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ကယ္ဆယ္ေရးမ်ားေရာက္႐ွိလာၿပီး ေနအိမ္အတြငိးပိတ္မိေနသည့္ လူမ်ားကုိကယ္ထုတ္လ်က္႐ွိသည္။

ဓာတ္ပံု- Mar Nar(MPA)

#TheFifthWave
#Flood
#monstate
#myanmar

ၾသဂုတ္ ၁၁

မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ညပုိင္းကမုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈ ေတာင္က်ေရ စီးျခင္း၊ ေရးျမစ္ေရ ျမႇင့္တက္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္တစ္ခ်ဳိ႔တြင္ ေနအိမ္အတြင္းသုိ႔ေရမ်ားဝင္ေရာက္ၿပီးေရႀကီးေရလ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယခုသဘာဝေဘးေၾကာင့္ လူဦးေရ ၂၀၀၀ ဝန္းက်င့္ခန္႔ ေရေဘးဒုကၡေရာက္ခဲ့ရာ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ကယ္ဆယ္ေရးမ်ားေရာက္႐ွိလာၿပီး ေနအိမ္အတြငိးပိတ္မိေနသည့္ လူမ်ားကုိကယ္ထုတ္လ်က္႐ွိသည္။

ဓာတ္ပံု- Mar Nar(MPA)

#TheFifthWave
#Flood
#monstate
#myanmar

Leave a Reply