မြန္ျပည္နယ္ေျမၿပိဳမႈ ဒုတိယသမၼတ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ

0
108

ၾသဂုတ္ ၁၁

မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ့နယ္၊ သဲျဖဴကုန္းေက်းရြာ၊သံျဖဴရပ္ကြက္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္း၍ ေျမၿပိဳက်မူျဖစ္ပြားရာေနရာသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္တီးယူ ႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး တုိ႔သည္ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ေန႔က သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။

ဓာတ္ပံု – Mar Naw(MPA)

#TheFifthWave

ၾသဂုတ္ ၁၁

မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ့နယ္၊ သဲျဖဴကုန္းေက်းရြာ၊သံျဖဴရပ္ကြက္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္း၍ ေျမၿပိဳက်မူျဖစ္ပြားရာေနရာသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္တီးယူ ႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး တုိ႔သည္ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ေန႔က သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။

ဓာတ္ပံု – Mar Naw(MPA)

#TheFifthWave

Leave a Reply