ဒီးဒုတ္ေရတံခြန္ဆင္စခန္း စတင္ဖြင့္လွစ္

0
160

မႏၲေလး ၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၊ျပင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံု သြား ကားလမ္းေဘးရွိ မက်ည္းအင္းေက်းရြာ ဝွက္ကားေရတံခြန္အနီးတြင္ ဒီးဒုတ္ေရတံခြန္ ဆင္စခန္းကို ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းဆင္စခန္းကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလထဲက စတင္ေဆာက္လုပ္ ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဖြင့္လွစ္သြားရန္ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ႀကံ့ၾကာေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ သပိတ္က်င္း ၿမိဳ႕နယ္၌ ႏို္ုငံျခားသားခရီးသြားမ်ားနဲ႔ ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား ေလ့လာရန္ ဆင္စခန္းတစ္ခုဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္ ။ ယခုအခါ ဝွက္ကားေရတံခြန္အနီးတြင္ ဆင္အေကာင္ေရ (၆) ေကာင္ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖေလ့လာႏိုင္ရန္ ဆင္စခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဝင္ေၾကးအျဖစ္ တစ္ဦးလွ်င္ေငြက်ပ္ (၁၀၀၀)ႏႈန္း၊ ဆင္စီးခ ေငြက်ပ္ (၃၀၀၀)ႏႈန္းသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး ၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၊ျပင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံု သြား ကားလမ္းေဘးရွိ မက်ည္းအင္းေက်းရြာ ဝွက္ကားေရတံခြန္အနီးတြင္ ဒီးဒုတ္ေရတံခြန္ ဆင္စခန္းကို ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းဆင္စခန္းကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလထဲက စတင္ေဆာက္လုပ္ ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဖြင့္လွစ္သြားရန္ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ႀကံ့ၾကာေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ သပိတ္က်င္း ၿမိဳ႕နယ္၌ ႏို္ုငံျခားသားခရီးသြားမ်ားနဲ႔ ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား ေလ့လာရန္ ဆင္စခန္းတစ္ခုဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္ ။ ယခုအခါ ဝွက္ကားေရတံခြန္အနီးတြင္ ဆင္အေကာင္ေရ (၆) ေကာင္ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖေလ့လာႏိုင္ရန္ ဆင္စခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဝင္ေၾကးအျဖစ္ တစ္ဦးလွ်င္ေငြက်ပ္ (၁၀၀၀)ႏႈန္း၊ ဆင္စီးခ ေငြက်ပ္ (၃၀၀၀)ႏႈန္းသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply