မြန္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ သဘာဝေဘးဒဏ္ခံစားခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းအဆိုတင္

0
77

ၾသဂုတ္ ၁၃
ယဥ္ေကႏြယ္

မြန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ သဘာဝေဘးဒဏ္ခံစားခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တြင္ ေအာင္ေျမသာဇံမဲဆနၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တ ာလွမိုးမွ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔အဆိုတင္သြင္းမႈကို အမရပူရမဲဆနၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သိန္းမွေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔အတူ တနသၤာရီမဲဆနၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဟိန္းမွလည္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း သဘာဝေဘးဒဏ္ခံစားေနရေၾကာင္းတင္သံယြင္းခဲ့သည္။

အဆိုတင္သြင္းမႈကို ကန္႔ကြက္သူမ႐ွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွ စာနာေထာက္ထားဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ မ်ား၏ေန႔တြက္စရိတ္ကို သဘာဝေဘးဒဏ္သင့္သည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံလႉဒါန္းရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေၾကာင္းနာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

ယခုလ အတြင္း မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ တနသၤရီ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ေရ႐ုတ္တရက္ျမႇင့္တက္ျခင္း ေတာင္ၿပိဳဳျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားခံစားခဲ့ၾကရသည္။

ယင္းသို႔ခံစားခဲ့ၾကရသည့္တိုင္းရင္းေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ လႉဒါန္းေငြ ၆၃သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမွ ၈၄ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၄၄ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္ဥကၠဌ မွ သိန္း ၃၀ ေက်ာ္လႉဒါန္းရာ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၂၂၅ သိန္း ကို ကူညီလႉဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

သဘာဝေဘးအနၱရာယ္ခံစားရသည့္ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အစည္းအေဝးခန္းမအတြင္း႐ွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုး မွ တစ္မိနစ္ခန္႔ ၿငိမ္သက္၍ ေမတၱာပို႔သ ခဲ့ၾကသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၃ 
ယဥ္ေကႏြယ္

မြန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ သဘာဝေဘးဒဏ္ခံစားခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တြင္ ေအာင္ေျမသာဇံမဲဆနၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တ ာလွမိုးမွ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔အဆိုတင္သြင္းမႈကို အမရပူရမဲဆနၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သိန္းမွေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔အတူ တနသၤာရီမဲဆနၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဟိန္းမွလည္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း သဘာဝေဘးဒဏ္ခံစားေနရေၾကာင္းတင္သံယြင္းခဲ့သည္။

အဆိုတင္သြင္းမႈကို ကန္႔ကြက္သူမ႐ွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွ စာနာေထာက္ထားဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ မ်ား၏ေန႔တြက္စရိတ္ကို သဘာဝေဘးဒဏ္သင့္သည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံလႉဒါန္းရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေၾကာင္းနာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

ယခုလ အတြင္း မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ တနသၤရီ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ေရ႐ုတ္တရက္ျမႇင့္တက္ျခင္း ေတာင္ၿပိဳဳျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားခံစားခဲ့ၾကရသည္။

ယင္းသို႔ခံစားခဲ့ၾကရသည့္တိုင္းရင္းေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ လႉဒါန္းေငြ ၆၃သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမွ ၈၄ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၄၄ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္ဥကၠဌ မွ သိန္း ၃၀ ေက်ာ္လႉဒါန္းရာ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၂၂၅ သိန္း ကို ကူညီလႉဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

သဘာဝေဘးအနၱရာယ္ခံစားရသည့္ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အစည္းအေဝးခန္းမအတြင္း႐ွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုး မွ တစ္မိနစ္ခန္႔ ၿငိမ္သက္၍ ေမတၱာပို႔သ ခဲ့ၾကသည္။

Leave a Reply