ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳက်မႈ ေသဆုံးသူ ၄၁ ဦးထိရွိလာ

0
39

ၾသဂုတ္ ၁၁

မြြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ အေ၀းေျပးလမ္းမၾကီးေပၚရွိ သဲျဖဴကုန္းေက်းရြာတြင္ ကုလားမေတာင္ ၿပိဳၾကမႈျဖစ္စဥ္ ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၄၁ ဦးထိရွိလာသည္။

ယခုျမင္ေတြ႔ရသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားမွာ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ေန႔၊ ညေန၆ နာရီက ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပုံမ်ားျဖစ္ျပီး ည ၇နာရီခန္႕တြင္ ႏြားတစ္ေကာင္ကုိ အသက္ရွင္လ်က္ကယ္ဆယ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ေတာင္ေျမမ်ား ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ကားလမ္းမွာ ေဘး႐ွိ ဥတၱရာရာမ ဘုန္းႀကီးက်ာင္း၊ လူေနအိမ္အခ်ိဳ႕၊ ခရီးသည္တင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ကုန္တင္ယာဥ္ႏွင့္ အိမ္စီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လြင့္စင္ေမ်ာပါသြားၿပီး ေတာင္ေျမသားမ်ား ဖံုးဖိသြားကာ လူအေသအေပ်ာက္မ်ားလည္း႐ွိသျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည္။

ဓာတ္ပံု-Mar Naw(MPA)

#TheFifthWave

ၾသဂုတ္ ၁၁

မြြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ အေ၀းေျပးလမ္းမၾကီးေပၚရွိ သဲျဖဴကုန္းေက်းရြာတြင္ ကုလားမေတာင္ ၿပိဳၾကမႈျဖစ္စဥ္ ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၄၁ ဦးထိရွိလာသည္။

ယခုျမင္ေတြ႔ရသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားမွာ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ေန႔၊ ညေန၆ နာရီက ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပုံမ်ားျဖစ္ျပီး ည ၇နာရီခန္႕တြင္ ႏြားတစ္ေကာင္ကုိ အသက္ရွင္လ်က္ကယ္ဆယ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ေတာင္ေျမမ်ား ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ကားလမ္းမွာ ေဘး႐ွိ ဥတၱရာရာမ ဘုန္းႀကီးက်ာင္း၊ လူေနအိမ္အခ်ိဳ႕၊ ခရီးသည္တင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ကုန္တင္ယာဥ္ႏွင့္ အိမ္စီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လြင့္စင္ေမ်ာပါသြားၿပီး ေတာင္ေျမသားမ်ား ဖံုးဖိသြားကာ လူအေသအေပ်ာက္မ်ားလည္း႐ွိသျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည္။

ဓာတ္ပံု-Mar Naw(MPA)

#TheFifthWave

Leave a Reply