ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ရရွိေစရန္ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပမည္

0
202
 
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ၊ ၂၀၁၈
 
 
 
တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ၊ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီမွ အခမ္းအနား ျဖစ္ေျမာက္ေရးတာ၀န္ခံ ဦးေမာင္ေမာင္ဦး ကေျပာသည္။
 
 
 
 
“အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသား လူငယ္ေတြ ဆံုဆည္းခြင့္ ရွိမယ္။ တစ္ေယာက္ယဥ္ေက်းမႈကို တစ္ေယာက္ ျမင္ေတြ႔ခြင့္ရမယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ပိုၿပီးေတာ့ တန္ဖိုးထားတဲ့စိတ္ ပင္လံုအေျခခံတဲ့စိတ္ ဒီသမိုင္း၀င္တဲ့ေနရာေလးမွာ လာၿပီးေတာ့ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကို ျပန္ေဖာ္တာပါ။အထူးသျဖင့္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကို ရေစခ်င္ပါတယ္ “ ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ဦး ကေျပာသည္။
 
 
 
အဆုိပါ အခမ္းအနားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိ အား မသိေသးေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။
 
 
 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည္႔ ျပည္ေထာင္စု ေန႔သည္ ၇၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္( ေတာင္ပုိင္း) ၌ NLD ပါတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္လူငယ္ညီလာခံ က်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မရွင္မွ ဦးေဆာင္ကာ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
 
 
၎ ေကာ္မရွင္မွ ၂၀၁၅ ခုနွစ္က စတင္ၿပီး ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ နွစ္စဥ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယခုနွစ္သည္ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
 
 
NLD ပါတီမွ က်င္းပျပဳလုပ္မည္႔ အခမ္းအနားကုိ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အင္အားႀကီးပါတီတစ္ခုအေနျဖင္႔ ရပ္တည္ေနသည္႔ SNLD ပါတီမွလည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
 
 
 
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သူတို႕လိုအပ္လို႕အကူအညီေတာင္းတာရွိရင္ေတာ့ ကူေပးရံုပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ဘာမွ ၀င္ေျပာစရာမရွိပါဘူး “ ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒိၤမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (SNLD) ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ညႊန္ (ခ) စိုင္းခမ္္းပိုင္ဖက ေျပာသည္။
 
 
 
ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားကုိ ႏွစ္စဥ္ တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈအကမ်ားျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားလည္း က်င္းပျပဳလုပ္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 
ယဥ္ေကႏြယ္
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ၊ ၂၀၁၈
 
 
 
တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ၊ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီမွ အခမ္းအနား ျဖစ္ေျမာက္ေရးတာ၀န္ခံ ဦးေမာင္ေမာင္ဦး ကေျပာသည္။
 
 
 
 
“အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသား လူငယ္ေတြ ဆံုဆည္းခြင့္ ရွိမယ္။ တစ္ေယာက္ယဥ္ေက်းမႈကို တစ္ေယာက္ ျမင္ေတြ႔ခြင့္ရမယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ပိုၿပီးေတာ့ တန္ဖိုးထားတဲ့စိတ္ ပင္လံုအေျခခံတဲ့စိတ္ ဒီသမိုင္း၀င္တဲ့ေနရာေလးမွာ လာၿပီးေတာ့ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကို ျပန္ေဖာ္တာပါ။အထူးသျဖင့္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကို ရေစခ်င္ပါတယ္ “ ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ဦး ကေျပာသည္။
 
 
 
အဆုိပါ အခမ္းအနားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိ အား မသိေသးေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။
 
 
 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည္႔ ျပည္ေထာင္စု ေန႔သည္ ၇၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္( ေတာင္ပုိင္း) ၌ NLD ပါတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္လူငယ္ညီလာခံ က်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မရွင္မွ ဦးေဆာင္ကာ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
 
 
၎ ေကာ္မရွင္မွ ၂၀၁၅ ခုနွစ္က စတင္ၿပီး ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ နွစ္စဥ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယခုနွစ္သည္ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
 
 
NLD ပါတီမွ က်င္းပျပဳလုပ္မည္႔ အခမ္းအနားကုိ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အင္အားႀကီးပါတီတစ္ခုအေနျဖင္႔ ရပ္တည္ေနသည္႔ SNLD ပါတီမွလည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
 
 
 
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သူတို႕လိုအပ္လို႕အကူအညီေတာင္းတာရွိရင္ေတာ့ ကူေပးရံုပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ဘာမွ ၀င္ေျပာစရာမရွိပါဘူး “ ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒိၤမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (SNLD) ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ညႊန္ (ခ) စိုင္းခမ္္းပိုင္ဖက ေျပာသည္။
 
 
 
ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားကုိ ႏွစ္စဥ္ တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈအကမ်ားျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားလည္း က်င္းပျပဳလုပ္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 
ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply