ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမၿပိဳမႈ ေသဆံုးသူ ၁၃ ဦးအထိရွိလာ

0
80

မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သဲျဖဴကုန္းေက်းရြာ၊သံျဖဴရပ္ကြက္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္း၍ ေျမၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူေနအိမ္မ်ားၿပိဳက်ကာ လမ္းမ်ားပိတ္ဆို႔လ်က္ရွိသည္။

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အသက္ရွင္လ်က္ (၂၇)ဦးကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ (၁၃)ဦးတို႔အား ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သဲျဖဴကုန္းေက်းရြာ၊သံျဖဴရပ္ကြက္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္း၍ ေျမၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူေနအိမ္မ်ားၿပိဳက်ကာ လမ္းမ်ားပိတ္ဆို႔လ်က္ရွိသည္။

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အသက္ရွင္လ်က္ (၂၇)ဦးကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ (၁၃)ဦးတို႔အား ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

Leave a Reply