တရားလိုမွေက်ေအးေပးေသာ္လည္း အာမခံပယ္ခ်ခံရေသာ အစၥဏီအမႈ

0
86

ၾသဂုတ္ ၉
ေဝယံ

ပုဒ္မ ၃၇၆၊ ၃၂၄၊၃၂၃ တို႔နဲ႔ တရားစြဲဆို ခံထားရသည့္ အဆုိေတာ္အစၥဏီကုိ တာေမြျမဳိ႕နယ္တရာ႐ုံးတြင္ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးခ့ဲသည္။

ယေန႔႐ုံခ်ိန္းတြင္ တရားစြဲဆို ခံထားရသည့္ အဆုိေတာ္အစၥဏီ၏ အာမခံေလ်ွာက္ထားမူကုိ ပယ္ခ်ခံရေၾကာင္းသိရသည္။

ၿပီးခ့ဲတ့ဲအပတ္႐ုံးခ်ိန္းတြင္ တရားစြဲဆုိသူ ေမာ္ဒယ္လ္ စူး႐ွထက္ဘက္မွ အဆုိပါအမူကုိ ေက်ေအးေပးေၾကာင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္ တရာ႐ုံးတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးခ့ဲျခင္းသည္။

လာမည္႐ုံးခ်ိန္းကုိ ျသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ကုိ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆုိလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၉
ေဝယံ

ပုဒ္မ ၃၇၆၊ ၃၂၄၊၃၂၃ တို႔နဲ႔ တရားစြဲဆို ခံထားရသည့္ အဆုိေတာ္အစၥဏီကုိ တာေမြျမဳိ႕နယ္တရာ႐ုံးတြင္ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးခ့ဲသည္။

ယေန႔႐ုံခ်ိန္းတြင္ တရားစြဲဆို ခံထားရသည့္ အဆုိေတာ္အစၥဏီ၏ အာမခံေလ်ွာက္ထားမူကုိ ပယ္ခ်ခံရေၾကာင္းသိရသည္။

ၿပီးခ့ဲတ့ဲအပတ္႐ုံးခ်ိန္းတြင္ တရားစြဲဆုိသူ ေမာ္ဒယ္လ္ စူး႐ွထက္ဘက္မွ အဆုိပါအမူကုိ ေက်ေအးေပးေၾကာင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္ တရာ႐ုံးတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးခ့ဲျခင္းသည္။

လာမည္႐ုံးခ်ိန္းကုိ ျသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ကုိ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆုိလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply