သဲျဖဳကုန္းေက်းရြာေျမၿပဳိမႈ ေသဆုံးသူ ၃၃ ဦးထိရွိလာ

0
29

ယေန႔ (၁၃း၃၅)အခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးသူ (၂)ဦး၏႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား ထပ္မံ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ရာယခုအခ်ိန္ထိ စုစုေပါင္းေသဆုံးသူ(၃၃)ဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္း မ်ားအားရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ့နယ္၊ သဲျဖဴကုန္းေက်းရြာ၊သံျဖဴရပ္ကြက္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္း၍ ေျမၿပိဳက်မူျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္ မြန္ျပည္နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ သေႏၶမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္(၇၀)ဦး၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္(၄၀)ဦးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၃၅)ဦးစုစုေပါင္း(၁၄၅)ဦးတို့ျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပာင္း၍ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

Photo – Mar Naw / MPA

ယေန႔ (၁၃း၃၅)အခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးသူ (၂)ဦး၏႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား ထပ္မံ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ရာယခုအခ်ိန္ထိ စုစုေပါင္းေသဆုံးသူ(၃၃)ဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္း မ်ားအားရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ့နယ္၊ သဲျဖဴကုန္းေက်းရြာ၊သံျဖဴရပ္ကြက္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္း၍ ေျမၿပိဳက်မူျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္ မြန္ျပည္နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ သေႏၶမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္(၇၀)ဦး၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္(၄၀)ဦးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၃၅)ဦးစုစုေပါင္း(၁၄၅)ဦးတို့ျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပာင္း၍ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

Photo – Mar Naw / MPA

Leave a Reply