စေတာ့ေဈးကြက္တြင္ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ ဝယ္ယူျခင္းမ်ား နည္းပါးေနေသး

0
36

ၾသဂုတ္ ၁၃
ေဝေဝၿဖိဳး

ျပည္တြင္း စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ဝယ္ယူျခင္းမ်ား နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း KTZ Ruby Hill Securities Co.,Ltd. မွ Operation Manager ျဖစ္သူ ေဒၚလဲ့လဲ့မိုးက ေျပာသည္။

“စေတာ့အြန္လိုင္း ေရာင္း၀ယ္တဲ့ အေျခအေနက ေလာေလာဆယ္မွာ ကြ်န္မတို႔ investor ေတြက နည္းေနေသးတယ္ေပါ႔ေနာ္။ တခ်ဳိ႕လူေတြဆိုရင္ ရိုးရိုးအေကာင့္ပဲ ဖြင့္ထားတယ္။ အေကာင့္ေနပဲ ကြ်န္မတို႔ကို ဖုန္းဆက္ၿပီးလာတင္တယ္။ အီးေမးလ္ကေန ေအာ္ဒါတင္တယ္။ အဲ့လိုမ်ဳိးေလးပဲလုပ္တယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ အြန္လိုင္းကေနၿပီးေတာ့ လုပ္တဲ့ဟာ ေတာ္ေတာ္နည္းတယ္။ “ဟု ၎က ေျပာသည္။

KTZ Ruby Hill Securities Co.,Ltd. အေနျဖင့္ အြန္လိုင္းအေကာင့္ မဖြင့္ေသးသူမ်ား၊ အြန္လိုင္းအေကာင့္ သံုး၍ ေငြေခ်းသက္ေသ ခံလက္မွတ္ ဝယ္ယူျခင္း ကိစၥရပ္ မသိေသးသူမ်ားကို ဖိတ္ၾကား၍ သင္ၾကားျပသ ေပးသြားရန္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ဝယ္ယူရာတြင္ လူတစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုး က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ အထိ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး ယင္းပမာဏထက္ ပိုမိုဝယ္ယူခ်င္ပါက ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္၍ ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာ ရွယ္ယာအေရာင္းဌာနသို႔ သြားေရာက္၍ျဖစ္ေစ ဝယ္ယူႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

“ကြ်န္မတို႔ အြန္လိုင္းကေန ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ဝယ္ယူျခင္းကို maximum သိန္း ၁၀၀ အထိ ခြင့္ျပဳေပးထား ပါတယ္။ သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရင္ alarm ေပးပါတယ္”ဟု ေဒၚလဲ့လဲ့မိုးက ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ယခင္က ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရန္ စာရင္းဖြင့္ လွစ္ထားသူျဖစ္ေစ၊ မဖြင့္လွစ္ထားသူျဖစ္ေစ အြန္လိုင္းေရာင္းဝယ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးမွသာ ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီႏွင့္ အင္တာနက္မွ ခ်ိတ္ဆက္၍ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္အတြင္း အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd.(MESC)၊ KBZ Strilling Coleman Securities Co., Ltd (KBZSC)၊ CB Securities Ltd. (CBSC)၊ AYA Trust Securities Co., Ltd (AYA Trust) ႏွင့္ TMH Public Co.,Ltd တို႔ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းမွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၃
ေဝေဝၿဖိဳး

ျပည္တြင္း စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ဝယ္ယူျခင္းမ်ား နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း KTZ Ruby Hill Securities Co.,Ltd. မွ Operation Manager ျဖစ္သူ ေဒၚလဲ့လဲ့မိုးက ေျပာသည္။

“စေတာ့အြန္လိုင္း ေရာင္း၀ယ္တဲ့ အေျခအေနက ေလာေလာဆယ္မွာ ကြ်န္မတို႔ investor ေတြက နည္းေနေသးတယ္ေပါ႔ေနာ္။ တခ်ဳိ႕လူေတြဆိုရင္ ရိုးရိုးအေကာင့္ပဲ ဖြင့္ထားတယ္။ အေကာင့္ေနပဲ ကြ်န္မတို႔ကို ဖုန္းဆက္ၿပီးလာတင္တယ္။ အီးေမးလ္ကေန ေအာ္ဒါတင္တယ္။ အဲ့လိုမ်ဳိးေလးပဲလုပ္တယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ အြန္လိုင္းကေနၿပီးေတာ့ လုပ္တဲ့ဟာ ေတာ္ေတာ္နည္းတယ္။ “ဟု ၎က ေျပာသည္။

KTZ Ruby Hill Securities Co.,Ltd. အေနျဖင့္ အြန္လိုင္းအေကာင့္ မဖြင့္ေသးသူမ်ား၊ အြန္လိုင္းအေကာင့္ သံုး၍ ေငြေခ်းသက္ေသ ခံလက္မွတ္ ဝယ္ယူျခင္း ကိစၥရပ္ မသိေသးသူမ်ားကို ဖိတ္ၾကား၍ သင္ၾကားျပသ ေပးသြားရန္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ဝယ္ယူရာတြင္ လူတစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုး က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ အထိ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး ယင္းပမာဏထက္ ပိုမိုဝယ္ယူခ်င္ပါက ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္၍ ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာ ရွယ္ယာအေရာင္းဌာနသို႔ သြားေရာက္၍ျဖစ္ေစ ဝယ္ယူႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

“ကြ်န္မတို႔ အြန္လိုင္းကေန ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ဝယ္ယူျခင္းကို maximum သိန္း ၁၀၀ အထိ ခြင့္ျပဳေပးထား ပါတယ္။ သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရင္ alarm ေပးပါတယ္”ဟု ေဒၚလဲ့လဲ့မိုးက ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ယခင္က ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရန္ စာရင္းဖြင့္ လွစ္ထားသူျဖစ္ေစ၊ မဖြင့္လွစ္ထားသူျဖစ္ေစ အြန္လိုင္းေရာင္းဝယ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးမွသာ ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီႏွင့္ အင္တာနက္မွ ခ်ိတ္ဆက္၍ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္အတြင္း အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd.(MESC)၊ KBZ Strilling Coleman Securities Co., Ltd (KBZSC)၊ CB Securities Ltd. (CBSC)၊ AYA Trust Securities Co., Ltd (AYA Trust) ႏွင့္ TMH Public Co.,Ltd တို႔ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းမွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply