ေရႀကီးေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား/သူ ၁၆ ဥိီးေသဆံုး

0
59

ၾသဂုတ္ ၁၃

ယဥ္ေကႏြယ္

ယခု ၾသဂုတ္လအတြင္း မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သဘာဝေဘး အနၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၆ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“အိမ္ေတြၿပိဳရင္းနဲ့ မိဘနဲ႔အတူပါသြားတာပါ။မူလတန္းကေန အထက္တန္းအထိပါတယ္။ ဆံုးသြားတာ ၁၆ ေယာက္ ႐ွိတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ေသဆံုးသြားတဲ့ကေလးေတြ အတြက္ သံုးသိန္းဆီေထာက္ပ့ံေပးတယ္ ။ေဆးရံုတက္ေနတဲ့ ကေလးေတြအတြက္လည္း သံုးသိန္းဆီေထာက္ပံေပးတယ္ ။ေဆးရံုတက္တဲ့ကေလးေတြအတြက္ဆံုးရံႈးသြားတဲ့ ေက်ာင္းသံုး စာအုပ္ တို႔ေက်ာင္းအသံုးအေဆာင္ေတြေထာက္ ပံေပးထားတယ္” ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း ကေျပာသည္။

လက္႐ွိတြင္လည္း ေဆးရံုတက္၍ေဆးကုသမႈခံေနရသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂၈ ဥိီး႐ွိေနၿပီး ယင္းေဒသမ်ား႐ွိ ေက်ာင္းေပါင္း ၇၀ ကိုယာယီပိတ္ထားၿပီး ေရက်မွသာ ျပန္လည္ဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္႐ွိစစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းတြင္ ေရာက္႐ွိေနသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္လည္း စခန္း႐ွိသည့္ေနရာမ်ားသို႔ လိုက္လံသင္ၾကားေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပး လ်က္႐ွိေၾကာင္းသိရသည္။

သဘာဝေဘးမ်ားေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေရးႀကီးေျမၿပိဳမႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ားခံစားေနရသည္။ မြန္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းတြင္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ လူဦးေရ ေသာင္းခ်ီ ကယ္ဆယ္ထားရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၃

ယဥ္ေကႏြယ္

ယခု ၾသဂုတ္လအတြင္း မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သဘာဝေဘး အနၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၆ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“အိမ္ေတြၿပိဳရင္းနဲ့ မိဘနဲ႔အတူပါသြားတာပါ။မူလတန္းကေန အထက္တန္းအထိပါတယ္။ ဆံုးသြားတာ ၁၆ ေယာက္ ႐ွိတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ေသဆံုးသြားတဲ့ကေလးေတြ အတြက္ သံုးသိန္းဆီေထာက္ပ့ံေပးတယ္ ။ေဆးရံုတက္ေနတဲ့ ကေလးေတြအတြက္လည္း သံုးသိန္းဆီေထာက္ပံေပးတယ္ ။ေဆးရံုတက္တဲ့ကေလးေတြအတြက္ဆံုးရံႈးသြားတဲ့ ေက်ာင္းသံုး စာအုပ္ တို႔ေက်ာင္းအသံုးအေဆာင္ေတြေထာက္ ပံေပးထားတယ္” ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း ကေျပာသည္။

လက္႐ွိတြင္လည္း ေဆးရံုတက္၍ေဆးကုသမႈခံေနရသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂၈ ဥိီး႐ွိေနၿပီး ယင္းေဒသမ်ား႐ွိ ေက်ာင္းေပါင္း ၇၀ ကိုယာယီပိတ္ထားၿပီး ေရက်မွသာ ျပန္လည္ဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္႐ွိစစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းတြင္ ေရာက္႐ွိေနသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္လည္း စခန္း႐ွိသည့္ေနရာမ်ားသို႔ လိုက္လံသင္ၾကားေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပး လ်က္႐ွိေၾကာင္းသိရသည္။

သဘာဝေဘးမ်ားေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေရးႀကီးေျမၿပိဳမႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ားခံစားေနရသည္။ မြန္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းတြင္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ လူဦးေရ ေသာင္းခ်ီ ကယ္ဆယ္ထားရသည္။

Leave a Reply