ကြၽဲႏြားတင္ပို႔သည့္ ကားမ်ား ပစ္ခတ္ခံေနရသည့္အတြက္ ကြၽဲႏြားတင္ပို႔သူမ်ား စိုးရိမ္ေနၾက

0
145

ၾသဂုတ္ ၁၃

ႏိုင္လင္းဦး

ကြၽဲႏြားတင္ပို႔သည့္ ကားမ်ား ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္သြား ကားလမ္းေပၚတြင္ မၾကာခဏ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံေနရသည့္အတြက္ ကြၽဲႏြားတင္ပို႔သူမ်ား စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကြၽဲႏြား ေမြးျမဴ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း က သိရသည္ ။

ထိုသို႔ ကြၽဲႏြားတင္ပို႔သည့္ ကားမ်ား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမွာ ၾသဂုတ္လ (၁၂) ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက တစ္ႀကိမ္ ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူေသဆံုးမႈ ႏွင့္ ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ခု ႏြားတင္ပို႔တဲ့သူေတြလည္း ေၾကာက္ေနစိုးရိမ္ေနၾကတယ္ ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တရားဝင္အခြန္ေဆာင္ၿပီး သြားတယ္ ။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ကလည္း ကာကြယ္ေပးတာမရွိဘူး ။ ခုႏြားေဈးကြက္ကလည္း ပ်က္ေနေတာ့ ပိုစိုးတယ္” ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကြၽဲႏြား ေမြးျမဴ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ခိုင္ဝင္း က ေျပာသည္ ။

ထိုသို႔ ပစ္ခတ္ခံရမႈသည္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားထံ ေငြေၾကးမေပးသည့္အတြက္ ျဖစ္ၿပီး ယခင္ကတည္းက ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ကြၽဲႏြားတင္ပို႔သူမ်ား ထံက သိရသည္ ။

လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ကြၽဲႏြားတင္ပို႔သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ ေပးရေၾကာင္း သိရသည္ ။

ကြၽဲႏြားတင္ပို႔သည့္ ကားမ်ား ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္သြား ကားလမ္းေပၚတြင္ မၾကာခဏ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံေနရသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထံ စာတင္သြားရန္ရွိေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကြၽဲႏြား ေမြးျမဴ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း က သိရသည္ ။

ၾသဂုတ္ ၁၃

ႏိုင္လင္းဦး

ကြၽဲႏြားတင္ပို႔သည့္ ကားမ်ား ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္သြား ကားလမ္းေပၚတြင္ မၾကာခဏ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံေနရသည့္အတြက္ ကြၽဲႏြားတင္ပို႔သူမ်ား စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကြၽဲႏြား ေမြးျမဴ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း က သိရသည္ ။

ထိုသို႔ ကြၽဲႏြားတင္ပို႔သည့္ ကားမ်ား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမွာ ၾသဂုတ္လ (၁၂) ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက တစ္ႀကိမ္ ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူေသဆံုးမႈ ႏွင့္ ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ခု ႏြားတင္ပို႔တဲ့သူေတြလည္း ေၾကာက္ေနစိုးရိမ္ေနၾကတယ္ ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တရားဝင္အခြန္ေဆာင္ၿပီး သြားတယ္ ။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ကလည္း ကာကြယ္ေပးတာမရွိဘူး ။ ခုႏြားေဈးကြက္ကလည္း ပ်က္ေနေတာ့ ပိုစိုးတယ္” ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကြၽဲႏြား ေမြးျမဴ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ခိုင္ဝင္း က ေျပာသည္ ။

ထိုသို႔ ပစ္ခတ္ခံရမႈသည္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားထံ ေငြေၾကးမေပးသည့္အတြက္ ျဖစ္ၿပီး ယခင္ကတည္းက ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ကြၽဲႏြားတင္ပို႔သူမ်ား ထံက သိရသည္ ။

လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ကြၽဲႏြားတင္ပို႔သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ ေပးရေၾကာင္း သိရသည္ ။

ကြၽဲႏြားတင္ပို႔သည့္ ကားမ်ား ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္သြား ကားလမ္းေပၚတြင္ မၾကာခဏ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံေနရသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထံ စာတင္သြားရန္ရွိေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကြၽဲႏြား ေမြးျမဴ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း က သိရသည္ ။

Leave a Reply