အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဆႏၵျပ၊ အလုပ္ျပန္ခန္႔ၿပီး အေျခခံအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားပါ ေပးမည္

0
55

ၾသဂုတ္ ၁၃

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးပုညလမ္း၊ ၅၁ လမ္းႏွင့္ ၅၂ လမ္းၾကားရွိ စူပါဝင္း မုန္႔စက္ရံုမွ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမား (၂) ဦးအား အျပစ္မဲ့ အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးေရးအတြက္ ၾသဂုတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔ က အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပခဲ့ရာ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ညိွႏိႈင္းျဖန္ေျဖေရးမွ ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး အလုပ္ထုတ္ခံ အလုပ္သမား (၂) ဦးအား ျပန္ခန္႔၍ အေျခခံအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္သည့္ မပန္းအိျဖဴ ႏွင့္ မပပခိုင္ တို႔သည္ အိဒ္ေန႔၌ အလုပ္ဆင္းရသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားစက္ရံုမ်ားတြင္ လုပ္ခ ႏွစ္ဆ ရေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား ေျပာဆိုသည့္အေပၚ မန္ေနဂ်ာ က အလုပ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“အလုပ္ရွင္က အလုပ္ထုတ္ခံရတဲ့သူေတြကို ျပန္ခန္႔ထားေပးမယ္ ။ ထုတ္တာကလည္း မန္ေနဂ်ာက ထုတ္တာ သူတို႔မသိလိုက္ဘူးတဲ့ ။ ေနာက္ၿပီး အေျခခံအလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္ေတြကိုလည္း ေပးမယ္။ ထမင္းစားေဆာင္ကိုလည္း ဆယ့္ငါးရက္အတြင္း ေဆာက္ေပးမယ္ေျပာတယ္” ဟု ျမန္​မာႏိုင္​ငံစက္​မႈလက္​မႈႏွင္​့ ဝန္​​ေဆာင္​မႈလုပ္​ငန္​း​ေပါင္​းစံု အလုပ္​သမားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ကိုမင္းသက္ေထြး က ေျပာသည္ ။

ဆႏၵျပရာတြင္ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမား (၂) ဦး ႏွင့္ အျခားစက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္းဆႏၵျပခဲ့ၿပီး အျပစ္မရွိပဲ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးေရး၊ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ျပည့္မီစြာရရွိေပးေရး၊ အမ်ားျပည္သူ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ပိတ္ေရး၊ လုပ္သက္ခြင့္ ေရွာင္တခင္ခြင့္ ေဆးခြင့္ မ်ားရရွိေရး စသည့္အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အခ်က္ (၁၆) ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္ ။

“အျပစ္မရွိပဲ အလုပ္ထုတ္ခံရလို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာပါ။ အျခားစက္ရံုေတြက ရံုးပိတ္ရက္မွာ အလုပ္ဆင္းရင္ႏွစ္ဆေပးတယ္ေပးတယ္လို႔ ဒီမွာေတာ့ မေပးဘူးလို႔ေျပာတာကို အလုပ္သမားတစ္ေယာက္က ရံုးေပၚ သြားေျပာေတာ့ အဲ့ဒီေန႔မွာပဲ အလုပ္ထုတ္ခံလိုက္ရတယ္” ဟု အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမား မပန္းအိျဖဴ က ေျပာသည္ ။

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရသတ္မွတ္သည့္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ တစ္ရက္ ၄၈၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၃၅၀၀ က်ပ္သာရရွိၿပီး အျခားခံစားခြင့္မ်ားမရရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

စက္ရံုတြင္ ေန႔စား အလုပ္သမားႏွင့္ ပုဒ္ျပတ္အလုပ္သမား ဟူ၍ ခြဲျခားထားၿပီး စုစုေပါင္း အလုပ္သမား ၁၈၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ၾသဂုတ္ ၁၃

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးပုညလမ္း၊ ၅၁ လမ္းႏွင့္ ၅၂ လမ္းၾကားရွိ စူပါဝင္း မုန္႔စက္ရံုမွ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမား (၂) ဦးအား အျပစ္မဲ့ အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးေရးအတြက္ ၾသဂုတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔ က အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပခဲ့ရာ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ညိွႏိႈင္းျဖန္ေျဖေရးမွ ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး အလုပ္ထုတ္ခံ အလုပ္သမား (၂) ဦးအား ျပန္ခန္႔၍ အေျခခံအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္သည့္ မပန္းအိျဖဴ ႏွင့္ မပပခိုင္ တို႔သည္ အိဒ္ေန႔၌ အလုပ္ဆင္းရသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားစက္ရံုမ်ားတြင္ လုပ္ခ ႏွစ္ဆ ရေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား ေျပာဆိုသည့္အေပၚ မန္ေနဂ်ာ က အလုပ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“အလုပ္ရွင္က အလုပ္ထုတ္ခံရတဲ့သူေတြကို ျပန္ခန္႔ထားေပးမယ္ ။ ထုတ္တာကလည္း မန္ေနဂ်ာက ထုတ္တာ သူတို႔မသိလိုက္ဘူးတဲ့ ။ ေနာက္ၿပီး အေျခခံအလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္ေတြကိုလည္း ေပးမယ္။ ထမင္းစားေဆာင္ကိုလည္း ဆယ့္ငါးရက္အတြင္း ေဆာက္ေပးမယ္ေျပာတယ္” ဟု ျမန္​မာႏိုင္​ငံစက္​မႈလက္​မႈႏွင္​့ ဝန္​​ေဆာင္​မႈလုပ္​ငန္​း​ေပါင္​းစံု အလုပ္​သမားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ကိုမင္းသက္ေထြး က ေျပာသည္ ။

ဆႏၵျပရာတြင္ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမား (၂) ဦး ႏွင့္ အျခားစက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္းဆႏၵျပခဲ့ၿပီး အျပစ္မရွိပဲ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးေရး၊ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ျပည့္မီစြာရရွိေပးေရး၊ အမ်ားျပည္သူ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ပိတ္ေရး၊ လုပ္သက္ခြင့္ ေရွာင္တခင္ခြင့္ ေဆးခြင့္ မ်ားရရွိေရး စသည့္အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အခ်က္ (၁၆) ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္ ။

“အျပစ္မရွိပဲ အလုပ္ထုတ္ခံရလို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာပါ။ အျခားစက္ရံုေတြက ရံုးပိတ္ရက္မွာ အလုပ္ဆင္းရင္ႏွစ္ဆေပးတယ္ေပးတယ္လို႔ ဒီမွာေတာ့ မေပးဘူးလို႔ေျပာတာကို အလုပ္သမားတစ္ေယာက္က ရံုးေပၚ သြားေျပာေတာ့ အဲ့ဒီေန႔မွာပဲ အလုပ္ထုတ္ခံလိုက္ရတယ္” ဟု အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမား မပန္းအိျဖဴ က ေျပာသည္ ။

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရသတ္မွတ္သည့္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ တစ္ရက္ ၄၈၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၃၅၀၀ က်ပ္သာရရွိၿပီး အျခားခံစားခြင့္မ်ားမရရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

စက္ရံုတြင္ ေန႔စား အလုပ္သမားႏွင့္ ပုဒ္ျပတ္အလုပ္သမား ဟူ၍ ခြဲျခားထားၿပီး စုစုေပါင္း အလုပ္သမား ၁၈၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply