အတၳရံျမစ္ေရျမင့္တတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ယေန႔ က်ဳိက္မေရာျမိဳအေျခအေန

0
50

Photo – Mar Naw / MPA

Leave a Reply