သန္လ်င္တြင္ စက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ တိုင္းအစိုးရထံ လာေရာက္ေဆြးေႏြး

0
58

ၾသဂုတ္ ၁၄
ေဝေဝၿဖိဳး

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေျမဧက ၄၀၀ ေပၚတြင္ စက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ေရးကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၂ ခုနွင့္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္ေဒသႀကီးအစိုးရထံ လာေရာက္ေဆြးေႏြး ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ကရင္တိုင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳး ကေျပာသည္။

ယခုလ ၁၃ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ေကာ္မတီရံုး၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တာမိုးညဲအုပ္စုက သန္လ်င္စက္မႈဇုန္ကို စိတ္ဝင္စားေနတယ္။ သူက ျပည္တြင္းမိတ္ဖက္ကုမၸဏီ အေနနဲ႔ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ သန္လ်င္စက္မႈဇုန္ကို စိတ္ဝင္စားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ ၄ ဦးရွိတယ္။ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ Format ေတြ ေျပာျပ လိုက္တဲ့အခါ ၂ ဦးေလာက္ပဲ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လာတင္တယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္းေနရာတြင္ စက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ တာမိုးညဲ အုပ္စုနွင့္ ေ႐ႊပိုင္ထိုက္ကုမၸဏီတို႔က တရုတ္ကုမၸဏီနွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ ႐ြက္ရန္ လာေရာက္ ေလ်ွာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎တို႔၏ ေငြေၾကးအင္အား နွင့္ မည္ကဲ့သို႔ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟူေသာကိစၥရပ္မ်ားကို တိုင္းအစိုးရသို႔ လာေရာက္တင္ျပေဆြးေႏြးၾကသည္ ဟုဆိုသည္။

“ေ႐ႊပိုင္ထက္ကုမၸဏီက သူေခၚလာမယ့္ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီက တရုတ္ျပည္ကပဲ သူတို႔က Luxury ပစၥည္းေတြ ေမြ႕ရာတို႔ကိုလဲ တစ္နွစ္ကို ကြန္တိန္နာအလံုးေပါင္း ၇၀၀၀၀ ထုတ္ေနတဲ့ကုမၸဏီ သူက ဧက ၄၀၀ ေလာက္ဆိုၿပီး သိထားတယ္။”ဟု ၎ကဆိုသည္။

လက္ရိွတြင္ အဆိုပါစီမံကိန္းနွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညႇိနွိုင္းေနဆဲ အဆင့္သာရွိၿပီး မည္သည့္ေနရာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ကို မသတ္မွတ္ရေသးေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို နိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားနွင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ရယူ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၄
ေဝေဝၿဖိဳး

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေျမဧက ၄၀၀ ေပၚတြင္ စက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ေရးကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၂ ခုနွင့္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္ေဒသႀကီးအစိုးရထံ လာေရာက္ေဆြးေႏြး ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ကရင္တိုင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳး ကေျပာသည္။

ယခုလ ၁၃ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ေကာ္မတီရံုး၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တာမိုးညဲအုပ္စုက သန္လ်င္စက္မႈဇုန္ကို စိတ္ဝင္စားေနတယ္။ သူက ျပည္တြင္းမိတ္ဖက္ကုမၸဏီ အေနနဲ႔ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ သန္လ်င္စက္မႈဇုန္ကို စိတ္ဝင္စားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ ၄ ဦးရွိတယ္။ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ Format ေတြ ေျပာျပ လိုက္တဲ့အခါ ၂ ဦးေလာက္ပဲ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လာတင္တယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္းေနရာတြင္ စက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ တာမိုးညဲ အုပ္စုနွင့္ ေ႐ႊပိုင္ထိုက္ကုမၸဏီတို႔က တရုတ္ကုမၸဏီနွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ ႐ြက္ရန္ လာေရာက္ ေလ်ွာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎တို႔၏ ေငြေၾကးအင္အား နွင့္ မည္ကဲ့သို႔ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟူေသာကိစၥရပ္မ်ားကို တိုင္းအစိုးရသို႔ လာေရာက္တင္ျပေဆြးေႏြးၾကသည္ ဟုဆိုသည္။

“ေ႐ႊပိုင္ထက္ကုမၸဏီက သူေခၚလာမယ့္ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီက တရုတ္ျပည္ကပဲ သူတို႔က Luxury ပစၥည္းေတြ ေမြ႕ရာတို႔ကိုလဲ တစ္နွစ္ကို ကြန္တိန္နာအလံုးေပါင္း ၇၀၀၀၀ ထုတ္ေနတဲ့ကုမၸဏီ သူက ဧက ၄၀၀ ေလာက္ဆိုၿပီး သိထားတယ္။”ဟု ၎ကဆိုသည္။

လက္ရိွတြင္ အဆိုပါစီမံကိန္းနွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညႇိနွိုင္းေနဆဲ အဆင့္သာရွိၿပီး မည္သည့္ေနရာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ကို မသတ္မွတ္ရေသးေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို နိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားနွင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ရယူ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply