ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမန္ေစဖို႔ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားကို အားကိုး ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

0
48

ၾသဂုတ္ ၁၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံေဒသတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံတြင္ ပါေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမန္ေစဖို႔အတြက္ လူငယ္လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားကို အားကိုးေနရေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာဆိုလိုက္သည္။

“က်ြန္မတို႕ႏုိင္ငံဟာ အာဆီယံေဒသမွာ ဆိုလို႕ရွိရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံထဲမွာ ပါေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မလို႕ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ တိုးတက္မႈျမန္ဖို႕ အတြက္ဆိုလို႕ရွိရင္ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ကၽြန္မတို႕အားကိုးပါတယ္။ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အားကိုးရ တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကလည္း စီးပြားေရးတင္မက၊ တီထြင္ႏုိင္တဲ့ေနရာမွာ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ တဲ့ေနရာမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ဉာဏ္ပညာ၊ လူငယ္ေတြရဲ႕အေတြး အေခၚေတြကို ကၽြန္မတို႕အားကိုးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္႐ွိ သဂၤဟ ဟိုတယ္တြင္ကိင္းပျပဳလုပ္သည့္ မဲေခါင္ ဂ်ပန္ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွစ္ အခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္မည္ဆိုပါက အျခားသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းၾကည့္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

အဓိကထားေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္မွသာလ်ွင္ ကမၻာႀကီးသည္တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ၎ ကမွာၾကားေျပာဆိုခဲ့သည္။

မဲေခါင္ ႏိုင္ငံမွ အမ်ားစုပါဝင္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ မဲေခါင္ ဂ်ပန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံကိန္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

မဲေခါင္ ဂ်ပန္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ၃ ႏွစ္လ်ွင္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပလ်က္႐ွိေၾကာင္းသ္ရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၄ 
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံေဒသတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံတြင္ ပါေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမန္ေစဖို႔အတြက္ လူငယ္လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားကို အားကိုးေနရေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာဆိုလိုက္သည္။

“က်ြန္မတို႕ႏုိင္ငံဟာ အာဆီယံေဒသမွာ ဆိုလို႕ရွိရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံထဲမွာ ပါေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မလို႕ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ တိုးတက္မႈျမန္ဖို႕ အတြက္ဆိုလို႕ရွိရင္ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ကၽြန္မတို႕အားကိုးပါတယ္။ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အားကိုးရ တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကလည္း စီးပြားေရးတင္မက၊ တီထြင္ႏုိင္တဲ့ေနရာမွာ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ တဲ့ေနရာမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ဉာဏ္ပညာ၊ လူငယ္ေတြရဲ႕အေတြး အေခၚေတြကို ကၽြန္မတို႕အားကိုးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္႐ွိ သဂၤဟ ဟိုတယ္တြင္ကိင္းပျပဳလုပ္သည့္ မဲေခါင္ ဂ်ပန္ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွစ္ အခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္မည္ဆိုပါက အျခားသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းၾကည့္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

အဓိကထားေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္မွသာလ်ွင္ ကမၻာႀကီးသည္တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ၎ ကမွာၾကားေျပာဆိုခဲ့သည္။

မဲေခါင္ ႏိုင္ငံမွ အမ်ားစုပါဝင္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ မဲေခါင္ ဂ်ပန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံကိန္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

မဲေခါင္ ဂ်ပန္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ၃ ႏွစ္လ်ွင္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပလ်က္႐ွိေၾကာင္းသ္ရသည္။

Leave a Reply