တ႐ုတ္သြင္းကုန္တခ်ိဳ႕ကို အေမရိကန္စည္းၾကပ္ခြန္ေ႐ႊ႕ဆိုင္း၊ က်န္တာေတြကို အခြန္ေလွ်ာ့ေပး

0
80

ၾသဂုတ္ ၁၄
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တ႐ုတ္ထုတ္ဆဲလ္ဖုန္းေတြ၊ လက္ပ္ေတာ့ေတြနဲ႔ တျခားပစၥည္းေတြကို စည္းၾကပ္ခြန္ေ႐ႊ႕ဆိုင္းလိုက္ၿပီး တျခားတ႐ုတ္သြင္းကုန္ေတြကိုလည္း စည္းၾကပ္ခြန္ပစ္မွတ္ထားတဲ့စာရင္းကေန ေလွ်ာ့ေပးေနလို႔ အဂၤါေန႔က ေ၀ါစထရိေစ်းကြက္မွာ လႈပ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္သြင္းကုန္အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံ ၃၀၀ ဖိုးေလာက္ကို အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးေကာက္ဖို႔ ဆက္စီစဥ္ေနၿပီး တ႐ုတ္ရဲ႕အထိအခိုက္႐ွိေစတဲ့ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒေတြေၾကာင့္ အေမရိကန္ဆီတင္ပို႔ေနတဲ့တ႐ုတ္သြင္းကုန္ေတြတိုင္းကို သြင္းကုန္ခြန္ထပ္တိုးေနတယ္လို႔ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္႐ံုးက အဂၤါေန႔မွာေျပာပါတယ္။

စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွာ အေကာက္ခြန္ေတြစတင္မွာပါ။

ဒါေပမဲ့ ဆဲလ္ဖုန္းေတြ၊ လက္ပ္ေတာ့ကြန္ျပဴတာေတြ၊ ဗီဒီယိုဂိမ္းလက္ကိုင္ခလုတ္ေတြ၊ အ႐ုပ္ေတြ၊ ကြန္ျပဴတာေမာ္နီတာေတြ၊ ဖိနပ္ေတြနဲ႔ အ၀တ္အစားေတြအပါအ၀င္ ကုန္ပစၥည္းတခ်ိဳ႕ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္မွာ အေကာက္ခြန္ေတြစေကာက္ဖို႔ ရက္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ၿပီး က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး၊ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးနဲ႔ တျခားအခ်က္အလက္ေတြကိုအေျခခံတဲ့စာရင္းကေန တျခားပစၥည္းေတြကိုလည္း ဖယ္ထုတ္လိုက္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္တာပါ။

ဒီျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေဒၚဂ်ဴန္းစက္မႈညႊန္းကိန္းက အမွတ္ ၄၆၀ ေက်ာ္တက္သြားၿပီး Apple၊ Mattelနဲ႔ ဖိနပ္ကုမၸဏီ Steve Maddenတို႔ရဲ႕႐ွယ္ယာတန္ဖိုးေတြျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

သီးျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခုအေနနဲ႔ လာမယ့္ႏွစ္ပတ္အတြင္း အေမရိကန္-တ႐ုတ္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးမႈျပန္စဖို႔ ဖုန္းကတစ္ဆင့္ေဆြးေႏြးမႈမွာသေဘာတူခဲ့တယ္ဆိုၿပီး တ႐ုတ္စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

အေမရိကန္ရဲ႕ကုန္သြယ္ေရးလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေတြကို တ႐ုတ္က ခိုးယူၿပီး ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကို နည္းပညာေတြလႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ အတင္းအၾကပ္ခိုင္းတယ္လို႔ အေမရိကန္က စြပ္စြဲထားလို႔ အေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္တို႔ဟာ အျငင္းအခုန္ေတြျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

Source-AP
#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo-Tech Advisor

ၾသဂုတ္ ၁၄
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တ႐ုတ္ထုတ္ဆဲလ္ဖုန္းေတြ၊ လက္ပ္ေတာ့ေတြနဲ႔ တျခားပစၥည္းေတြကို စည္းၾကပ္ခြန္ေ႐ႊ႕ဆိုင္းလိုက္ၿပီး တျခားတ႐ုတ္သြင္းကုန္ေတြကိုလည္း စည္းၾကပ္ခြန္ပစ္မွတ္ထားတဲ့စာရင္းကေန ေလွ်ာ့ေပးေနလို႔ အဂၤါေန႔က ေ၀ါစထရိေစ်းကြက္မွာ လႈပ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္သြင္းကုန္အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံ ၃၀၀ ဖိုးေလာက္ကို အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးေကာက္ဖို႔ ဆက္စီစဥ္ေနၿပီး တ႐ုတ္ရဲ႕အထိအခိုက္႐ွိေစတဲ့ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒေတြေၾကာင့္ အေမရိကန္ဆီတင္ပို႔ေနတဲ့တ႐ုတ္သြင္းကုန္ေတြတိုင္းကို သြင္းကုန္ခြန္ထပ္တိုးေနတယ္လို႔ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္႐ံုးက အဂၤါေန႔မွာေျပာပါတယ္။

စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွာ အေကာက္ခြန္ေတြစတင္မွာပါ။

ဒါေပမဲ့ ဆဲလ္ဖုန္းေတြ၊ လက္ပ္ေတာ့ကြန္ျပဴတာေတြ၊ ဗီဒီယိုဂိမ္းလက္ကိုင္ခလုတ္ေတြ၊ အ႐ုပ္ေတြ၊ ကြန္ျပဴတာေမာ္နီတာေတြ၊ ဖိနပ္ေတြနဲ႔ အ၀တ္အစားေတြအပါအ၀င္ ကုန္ပစၥည္းတခ်ိဳ႕ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္မွာ အေကာက္ခြန္ေတြစေကာက္ဖို႔ ရက္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ၿပီး က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး၊ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးနဲ႔ တျခားအခ်က္အလက္ေတြကိုအေျခခံတဲ့စာရင္းကေန တျခားပစၥည္းေတြကိုလည္း ဖယ္ထုတ္လိုက္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္တာပါ။

ဒီျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေဒၚဂ်ဴန္းစက္မႈညႊန္းကိန္းက အမွတ္ ၄၆၀ ေက်ာ္တက္သြားၿပီး Apple၊ Mattelနဲ႔ ဖိနပ္ကုမၸဏီ Steve Maddenတို႔ရဲ႕႐ွယ္ယာတန္ဖိုးေတြျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

သီးျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခုအေနနဲ႔ လာမယ့္ႏွစ္ပတ္အတြင္း အေမရိကန္-တ႐ုတ္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးမႈျပန္စဖို႔ ဖုန္းကတစ္ဆင့္ေဆြးေႏြးမႈမွာသေဘာတူခဲ့တယ္ဆိုၿပီး တ႐ုတ္စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

အေမရိကန္ရဲ႕ကုန္သြယ္ေရးလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေတြကို တ႐ုတ္က ခိုးယူၿပီး ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကို နည္းပညာေတြလႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ အတင္းအၾကပ္ခိုင္းတယ္လို႔ အေမရိကန္က စြပ္စြဲထားလို႔ အေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္တို႔ဟာ အျငင္းအခုန္ေတြျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

Source-AP
#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo-Tech Advisor

Leave a Reply