ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ သမဂၢမ်ား ပူးေပါင္းေတာင္းဆို

0
187

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္န႔က ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ (၂၀) က ပူးေပါင္းေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ယင္းေတာင္းဆိုမႈသည္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအတြက္ အၾကပ္ အတည္း ျဖစ္ေစလိုေသာ ဆႏၵေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ လက္ရွိ ပညာေရး အေျခအေန နွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ခုလိုေတာင္းဆိုတဲ့အတြက္ အစိုးရကို အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ဘယ္ေလာက္ထိတိုးပါဆိုၿပီး ေတာင္းဆိုတာမဟုတ္ဘူး ။ အစိုးရအေနနဲ႔ တိုးေပးနိုင္တဲ့အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ တိုးေပးေစခ်င္တယ္” ဟု စစ္ကိုင္းပညာေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ မွ ကိုေနာင္ထက္ေအာင္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ခ်ထားေပးသည့္ ဘ႑ာနွစ္ တစ္နွစ္၏ ဝင္ေငြ ထြက္ေငြမ်ားကိုလည္း တိတိက်က် ထုတ္ျပန္ေပးေစလိုၿပီး ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးေစ လိုေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးက အရမ္းနိမ့္က်ပါတယ္ ။ ဓာတုေဗဒ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ က အရက္ေတာင္မခ်က္တတ္ပါဘူး ။ ရူပေဗဒေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကလည္း နာရီေတာင္ မျပင္တတ္ပါဘူး ။ ဒါဟာဆိုရင္ ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္း နည္းပါးမႈေတြ ေၾကာင့္ပါ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘြဲ႔ရသြားရင္ေတာင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိပါဘူး”ဟု ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ မွ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝခ်ထားမႈမွာ ပညာေရး အတြက္ ၈ ရာခိုင္နွဳန္းေက်ာ္သာရွိၿပီး စစ္အသံုးစရိတ္ ထက္ေလွ်ာ့နည္း ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

 

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္န႔က ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ (၂၀) က ပူးေပါင္းေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ယင္းေတာင္းဆိုမႈသည္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအတြက္ အၾကပ္ အတည္း ျဖစ္ေစလိုေသာ ဆႏၵေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ လက္ရွိ ပညာေရး အေျခအေန နွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ခုလိုေတာင္းဆိုတဲ့အတြက္ အစိုးရကို အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ဘယ္ေလာက္ထိတိုးပါဆိုၿပီး ေတာင္းဆိုတာမဟုတ္ဘူး ။ အစိုးရအေနနဲ႔ တိုးေပးနိုင္တဲ့အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ တိုးေပးေစခ်င္တယ္” ဟု စစ္ကိုင္းပညာေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ မွ ကိုေနာင္ထက္ေအာင္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ခ်ထားေပးသည့္ ဘ႑ာနွစ္ တစ္နွစ္၏ ဝင္ေငြ ထြက္ေငြမ်ားကိုလည္း တိတိက်က် ထုတ္ျပန္ေပးေစလိုၿပီး ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးေစ လိုေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးက အရမ္းနိမ့္က်ပါတယ္ ။ ဓာတုေဗဒ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ က အရက္ေတာင္မခ်က္တတ္ပါဘူး ။ ရူပေဗဒေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကလည္း နာရီေတာင္ မျပင္တတ္ပါဘူး ။ ဒါဟာဆိုရင္ ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္း နည္းပါးမႈေတြ ေၾကာင့္ပါ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘြဲ႔ရသြားရင္ေတာင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိပါဘူး”ဟု ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ မွ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝခ်ထားမႈမွာ ပညာေရး အတြက္ ၈ ရာခိုင္နွဳန္းေက်ာ္သာရွိၿပီး စစ္အသံုးစရိတ္ ထက္ေလွ်ာ့နည္း ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply