ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္က ေက်ာက္ေခတ္ အေထာက္အထားမ်ား ပုဂံေဒသတြင္ေတြ႔ရွိ

0
70

ၾသဂုတ္ ၁၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမအတြင္းတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္က ဟုယူဆရသည့္ ေက်ာက္ေခတ္ လယ္အေထာက္အထားမ်ားေတြ႕ရွိေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသန နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ျပည္) က သိရသည္ ။

တုရင္ေတာင္အေနာက္ဘက္၊ ဖြားေစာရြာေတာင္ဘက္ရွိ ေၾကာင္န႔ံသာေခ်ာင္းေဘးတြင္ အႏုစိတ္ေက်ာက္လက္နက္မ်ား ေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမလႊာေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အေသးစိတ္စမ္းသပ္က်င္းတူးေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ေက်ာက္အေသးလက္နက္ေလးေတြ ေတြ႕တယ္ ။ ငါးစငါတီမီတာေလာက္ေပါ့။ ေက်ာက္ေခတ္လယ္ေလာက္မွာေတြ႕တဲ့ ဆူးသြားတို႔ ဓါးသြားတို႔ ေဖာက္တဲ့ဟာေတြ အဝိုင္း အခ်ပ္ျပားေလးေတြေတြ႕တယ္။´´ ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသန နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ျပည္) မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးဝင္းႀကိဳင္ က ေျပာသည္ ။

အဆိုပါေနရာတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ေက်ာက္လက္နက္မ်ားအား ေရွးေဟာင္းသုေတသန ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) သို႔ အပ္၍ အမ်ားျပည္သူၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေက်ာက္လက္နက္မ်ားေတြ႕ရွိသည့္ေနရာမ်ားသည္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေရွးေဟာင္းဇုန္သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေက်ာက္ေခတ္လယ္အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္သည့္ လက္နက္မ်ားေတြ႕ရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ ေက်ာက္ေခတ္လယ္ အခ်ိန္က ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ၾသဂုတ္ ၁၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမအတြင္းတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္က ဟုယူဆရသည့္ ေက်ာက္ေခတ္ လယ္အေထာက္အထားမ်ားေတြ႕ရွိေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသန နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ျပည္) က သိရသည္ ။

တုရင္ေတာင္အေနာက္ဘက္၊ ဖြားေစာရြာေတာင္ဘက္ရွိ ေၾကာင္န႔ံသာေခ်ာင္းေဘးတြင္ အႏုစိတ္ေက်ာက္လက္နက္မ်ား ေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမလႊာေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အေသးစိတ္စမ္းသပ္က်င္းတူးေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ေက်ာက္အေသးလက္နက္ေလးေတြ ေတြ႕တယ္ ။ ငါးစငါတီမီတာေလာက္ေပါ့။ ေက်ာက္ေခတ္လယ္ေလာက္မွာေတြ႕တဲ့ ဆူးသြားတို႔ ဓါးသြားတို႔ ေဖာက္တဲ့ဟာေတြ အဝိုင္း အခ်ပ္ျပားေလးေတြေတြ႕တယ္။´´ ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသန နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ျပည္) မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးဝင္းႀကိဳင္ က ေျပာသည္ ။

အဆိုပါေနရာတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ေက်ာက္လက္နက္မ်ားအား ေရွးေဟာင္းသုေတသန ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) သို႔ အပ္၍ အမ်ားျပည္သူၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေက်ာက္လက္နက္မ်ားေတြ႕ရွိသည့္ေနရာမ်ားသည္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေရွးေဟာင္းဇုန္သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေက်ာက္ေခတ္လယ္အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္သည့္ လက္နက္မ်ားေတြ႕ရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ ေက်ာက္ေခတ္လယ္ အခ်ိန္က ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply