ကဘူးရွိ ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္း ေသနတ္သမားမ်ားဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္၊ ႏုိင္ငံျခားသား ၁၄ ဦးေသဆံုး

0
174

ကဘူး ဇန္နဝါရီ ၂၂

အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကဘူးရွိ အင္တာကြန္တီနန္ တယ္ဟိုတယ္ရွိ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုထဲသို႔ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ေသနတ္သမားတစ္စုဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အာဖဂန္ႏုိင္ငံ သားေလးဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ၁၄ ဦးတုိ႔ေသဆံုးခဲ့သည္။

မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးက ၎သည္ အာဖဂန္သားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ အသက္ေဘးမွ ခ်မ္းသာရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေသနတ္သမားမ်ားက ႏုိင္ငံျခားသားေတြ ဘယ္မွာလဲ ဟု ေအာ္ဟစ္ခဲ့သည္။

ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုအား လံုၿခံဳေရးတာဝန္လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့မႈသည္ မွားယြင္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အာဖဂန္အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ေသနတ္သမားမ်ားႏွင့္ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္ တစ္ညလံုးတိုက္ခုိက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လူ ၁၆၀ ခန္႔ကုိ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ေသနတ္သမားသံုးဦးကုိ သတ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အရပ္သားေလးဦးအပါအဝင္ လူ၁၀ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ယူကရိန္းႏုိ္င္ငံသားကုိးဦး၊ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၊ ဂရိႏုိင္ငံသား တစ္ဦးႏွင့္ ကာဇက္စတန္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးတို႔ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ကဘူးရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ က်န္ေသဆံုးသူႏွစ္ဦး မည္သည္ျဖစ္သည္ကုိ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

တုိက္ခုိက္မႈအတြင္း ဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အာဖဂန္ ေလေၾကာင္းလိုင္း ကမ္အဲက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ လက္ခ်က္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါဟိုတယ္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ဖူးသည့္ အာဖဂန္တာလီဘန္မ်ားက ဝန္ခံခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားသား က်ဴးေက်ာ္သူ မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏႐ုပ္ေသး႐ုပ္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း တာလီဘန္အဖဲြ႕၏ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္ ေဒသဆိုင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ကိုးနာရီအခ်ိန္တြင္ ေသနတ္သမားမ်ားသည္ ဟိုတယ္တြင္းဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ႏိ္ုင္ငံျခားသားမ်ားကုိ အဓိကထားပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသ မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေသနတ္သမားမ်ားသည္ အင္မတန္ကို စတိုင္က်ေသာ အဝတ္မ်ားကုိ ဝတ္ဆင္ခဲ့ၿပီး အစားအစာမ်ား တည္ခင္းေကၽြးေမြးရန္ ဦးစြာေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း။ အစားအစာမ်ားကုိ စားသံုးၿပီးေနာက္ ေသနတ္မ်ားကို ထုတ္ကာပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးလည္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေသနတ္သမားမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းရန္ အာဖဂန္အထူးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားကို ဟိုတယ္ေခါင္မိုးေပၚသို႔ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားေပၚမွ ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ေပးခဲ့ရေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဟိုတယ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ပတ္မွစၿပီး ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးကုမၸဏီတစ္ခုကို တာဝန္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ လံုၿခံဳေရးက်ိဳးေပါက္မႈအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။
အင္တာကြန္တီနန္တယ္သည္ အာဖဂန္အစိုးရပိုင္ဟုိတယ္ျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ကဘူး ဇန္နဝါရီ ၂၂

အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကဘူးရွိ အင္တာကြန္တီနန္ တယ္ဟိုတယ္ရွိ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုထဲသို႔ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ေသနတ္သမားတစ္စုဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အာဖဂန္ႏုိင္ငံ သားေလးဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ၁၄ ဦးတုိ႔ေသဆံုးခဲ့သည္။

မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးက ၎သည္ အာဖဂန္သားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ အသက္ေဘးမွ ခ်မ္းသာရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေသနတ္သမားမ်ားက ႏုိင္ငံျခားသားေတြ ဘယ္မွာလဲ ဟု ေအာ္ဟစ္ခဲ့သည္။

ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုအား လံုၿခံဳေရးတာဝန္လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့မႈသည္ မွားယြင္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အာဖဂန္အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ေသနတ္သမားမ်ားႏွင့္ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္ တစ္ညလံုးတိုက္ခုိက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လူ ၁၆၀ ခန္႔ကုိ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ေသနတ္သမားသံုးဦးကုိ သတ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အရပ္သားေလးဦးအပါအဝင္ လူ၁၀ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ယူကရိန္းႏုိ္င္ငံသားကုိးဦး၊ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၊ ဂရိႏုိင္ငံသား တစ္ဦးႏွင့္ ကာဇက္စတန္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးတို႔ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ကဘူးရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ က်န္ေသဆံုးသူႏွစ္ဦး မည္သည္ျဖစ္သည္ကုိ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

တုိက္ခုိက္မႈအတြင္း ဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အာဖဂန္ ေလေၾကာင္းလိုင္း ကမ္အဲက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ လက္ခ်က္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါဟိုတယ္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ဖူးသည့္ အာဖဂန္တာလီဘန္မ်ားက ဝန္ခံခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားသား က်ဴးေက်ာ္သူ မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏႐ုပ္ေသး႐ုပ္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း တာလီဘန္အဖဲြ႕၏ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္ ေဒသဆိုင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ကိုးနာရီအခ်ိန္တြင္ ေသနတ္သမားမ်ားသည္ ဟိုတယ္တြင္းဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ႏိ္ုင္ငံျခားသားမ်ားကုိ အဓိကထားပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသ မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေသနတ္သမားမ်ားသည္ အင္မတန္ကို စတိုင္က်ေသာ အဝတ္မ်ားကုိ ဝတ္ဆင္ခဲ့ၿပီး အစားအစာမ်ား တည္ခင္းေကၽြးေမြးရန္ ဦးစြာေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း။ အစားအစာမ်ားကုိ စားသံုးၿပီးေနာက္ ေသနတ္မ်ားကို ထုတ္ကာပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးလည္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေသနတ္သမားမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းရန္ အာဖဂန္အထူးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားကို ဟိုတယ္ေခါင္မိုးေပၚသို႔ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားေပၚမွ ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ေပးခဲ့ရေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဟိုတယ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ပတ္မွစၿပီး ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးကုမၸဏီတစ္ခုကို တာဝန္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ လံုၿခံဳေရးက်ိဳးေပါက္မႈအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။
အင္တာကြန္တီနန္တယ္သည္ အာဖဂန္အစိုးရပိုင္ဟုိတယ္ျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply