ကာ့ဒ္ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႕ကုိ တုိက္ခိုက္ရန္ တူရကီတပ္မ်ား ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ တြင္း ဝင္ေရာက္

0
172

အာဖရင္ ဇန္နဝါရီ ၂၂

ကာ့ဒ္ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႕မ်ားအား ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ တူရကီတပ္မ်ားသည္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ အာဖရင္ေဒသသို႔ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ဝင္ေရာက္ခ့ဲသည္။

ကာ့ဒ္ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႕ ဝုိင္ပီဂ်ီသည္ အာဖရင္ေဒသတြင္ လႈပ္ရွားေန သည့္ အဖဲြ႕ျဖစ္သည္။ တူရကီတပ္မ်ားကို တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး တူရကီ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ ဒံုးက်ည္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဝုိင္ပီဂ်ီကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ဝုိင္ပီဂ်ီသည္ ဆီးရီးယားရွိ အုိင္အက္စ္အဖဲြ႕ကို တုိက္ခိုက္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ မဟာမိတ္ အဖဲြ႕တြင္ပါဝင္ေနသည္။ တူရကီသမၼတရီဆပ္ေတယစ္အာဒုိဂန္က ဝုိင္ပီဂ်ီကို အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ထားေသာ္ လည္း အေမရိကန္မူ အရပ္သားမ်ားမေသဆံုးေစရန္အတြက္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တူရကီကိုအား တိုက္တြန္း ထားသည္။

ဝိုင္ပီဂ်ီသည္ တူရကီအစိုးရက စစ္ေသြးၾကြအဖဲြ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ကာဒစၥတန္အလုပ္သမားမ်ားပါတီ( ပီေကေက)ႏွင့္ ပတ္သက္မႈ ရွိေနေၾကာင္း တူရကီအစိုးရက ယူဆထားသည္။ အာဖရင္ႏွင့္ မန္ဘီဂ်္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ကာ့ဒ္တုိက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားကို ရွင္းလင္းပစ္မည္ျဖစ္ေၾကကာင္း တူရကီအစိုးရက လြန္ခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္အၾကာတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အုိင္အက္စ္တပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပန္လည္အင္အားမႀကီးလာေစေရးအတြက္ ဝိုင္ပီဂ်ီအပါအဝင္ ကာ့ဒ္တပ္ဖဲြ႕မ်ား၊ အာရပ္ျပည္သူ႔စစ္မ်ားပါဝင္သည့္ မဟာမိတ္အဖဲြ႕ကုိ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္က ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ တူရကီသည္ ဝုိင္ပီဂ်ီကို ထိုးစင္ဆင္ရန္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဝုိင္ပီဂ်ီႏွင့္ ၎၏မဟာမိတ္ ဆီးရီးယားဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုတို႔က အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ တူရကီတပ္မ်ားသည္ တူရကီလိုလားေသာ လြတ္လပ္ေသာ ဆီးရီးယားစစ္တပ္( အက္ဖ္အက္စ္ေအ) သူပုန္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ အာဖရင္ေဒသတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားပိုင္နက္အတြင္း ၃၀ ကီလိုမီတာ( ၁၉ မုိင္) ပတ္လည္ရွိ အႏၱရာယ္ကင္းဇုန္ဖန္တီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တူရကီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘီနာလီယီလ္ဒီရင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

 

အာဖရင္ ဇန္နဝါရီ ၂၂

ကာ့ဒ္ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႕မ်ားအား ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ တူရကီတပ္မ်ားသည္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ အာဖရင္ေဒသသို႔ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ဝင္ေရာက္ခ့ဲသည္။

ကာ့ဒ္ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႕ ဝုိင္ပီဂ်ီသည္ အာဖရင္ေဒသတြင္ လႈပ္ရွားေန သည့္ အဖဲြ႕ျဖစ္သည္။ တူရကီတပ္မ်ားကို တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး တူရကီ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ ဒံုးက်ည္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဝုိင္ပီဂ်ီကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ဝုိင္ပီဂ်ီသည္ ဆီးရီးယားရွိ အုိင္အက္စ္အဖဲြ႕ကို တုိက္ခိုက္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ မဟာမိတ္ အဖဲြ႕တြင္ပါဝင္ေနသည္။ တူရကီသမၼတရီဆပ္ေတယစ္အာဒုိဂန္က ဝုိင္ပီဂ်ီကို အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ထားေသာ္ လည္း အေမရိကန္မူ အရပ္သားမ်ားမေသဆံုးေစရန္အတြက္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တူရကီကိုအား တိုက္တြန္း ထားသည္။

ဝိုင္ပီဂ်ီသည္ တူရကီအစိုးရက စစ္ေသြးၾကြအဖဲြ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ကာဒစၥတန္အလုပ္သမားမ်ားပါတီ( ပီေကေက)ႏွင့္ ပတ္သက္မႈ ရွိေနေၾကာင္း တူရကီအစိုးရက ယူဆထားသည္။ အာဖရင္ႏွင့္ မန္ဘီဂ်္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ကာ့ဒ္တုိက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားကို ရွင္းလင္းပစ္မည္ျဖစ္ေၾကကာင္း တူရကီအစိုးရက လြန္ခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္အၾကာတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အုိင္အက္စ္တပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပန္လည္အင္အားမႀကီးလာေစေရးအတြက္ ဝိုင္ပီဂ်ီအပါအဝင္ ကာ့ဒ္တပ္ဖဲြ႕မ်ား၊ အာရပ္ျပည္သူ႔စစ္မ်ားပါဝင္သည့္ မဟာမိတ္အဖဲြ႕ကုိ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္က ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ တူရကီသည္ ဝုိင္ပီဂ်ီကို ထိုးစင္ဆင္ရန္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဝုိင္ပီဂ်ီႏွင့္ ၎၏မဟာမိတ္ ဆီးရီးယားဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုတို႔က အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ တူရကီတပ္မ်ားသည္ တူရကီလိုလားေသာ လြတ္လပ္ေသာ ဆီးရီးယားစစ္တပ္( အက္ဖ္အက္စ္ေအ) သူပုန္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ အာဖရင္ေဒသတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားပိုင္နက္အတြင္း ၃၀ ကီလိုမီတာ( ၁၉ မုိင္) ပတ္လည္ရွိ အႏၱရာယ္ကင္းဇုန္ဖန္တီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တူရကီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘီနာလီယီလ္ဒီရင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

 

Leave a Reply