ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ အဆို၊ အက၊ အတီး အေကာင္းဆံုးဆုမ်ားရရွိ

0
102

ၾသဂုတ္ ၁၉
ပဥၥမလိႈင္း

ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ၊ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕ The Mound of Glory တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ International Army Games-2019 ပိတ္ပြဲအခမ္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕က ျမန္မာ့႐ိုးရာ တူရိယာပစၥည္းမ်ား၊ သီခ်င္းမ်ား၊ အကမ်ားျဖင့္ သီဆုိတီးမႈတ္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကကာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၉ ႏုိင္ငံအတြင္း အဆုိအေကာင္းဆုံးဆု၊ အကအေကာင္းဆုံးဆုႏွင့္ အတီးအေကာင္းဆုံးဆုတုိ႕ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၉ ႏုိင္ငံပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး စစ္ေျမျပင္ စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ ၃၂ မ်ဳိး ပါ၀င္ကာ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ၁၀ ႏိုင္ငံ၌ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ တင့္ကားစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ၊ လက္ေျဖာင့္ ေသနတ္ပစ္စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ စစ္ေျမျပင္ေဆးတပ္ဖြဲ႕စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ယင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ား၏ ဆက္စပ္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ Creative Competition သုိ႕လည္း ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိသို႕ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာတြင္ တင့္တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ႏုိင္ငံ ၃၂ ႏိုင္ငံအနက္ အုပ္စု ၂ တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲအဆင့္ထိတက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ကာ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲစဥ္ လက္ဆင့္ကမ္းေမာင္းႏွင္ပစ္ခတ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ (Relay Race) တြင္ တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံတို႕ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေမာင္းႏွင္ခဲ့ရာ စံခ်ိန္ ၂ နာရီ ၂၁ မိနစ္ ၀၁ စကၠန္႕ျဖင့္ ထိပ္ဆုံးမွ ပန္း၀င္ ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္စဥ္အတြင္း ယူဂန္ဒါ တင့္ယာဥ္မွ မိမိတင့္ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းအတြင္းသို႕ လမ္းေၾကာင္းလု ၀င္ေရာက္ေမာင္းႏွင္ခဲ့သျဖင့္ ယာဥ္ပြတ္တုိက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲစည္းကမ္း အရ ဗုိလ္လုပြဲသုိ႕တက္ေရာက္ခြင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရကာ ႏုိင္ငံအလိုက္အဆင့္ ၁၃ ေနရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေဆးတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၁၂ ႏုိင္ငံ၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္း ၁၃ သင္းအနက္ ႏုိင္ငံအလိုက္ အဆင့္ ၅ ေနရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ လက္ေျဖာင့္ေသနတ္ပစ္တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၂၁ ႏုိင္ငံ၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္း ၂၃ သင္းအနက္ ႏုိင္ငံအလိုက္ အဆင့္ ၁၅ ေနရာတြင္လည္းေကာင္း အသီးသီး ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕က ျမန္မာ့႐ိုးရာ တူရိယာပစၥည္းမ်ား၊ သီခ်င္းမ်ား၊ အကမ်ားျဖင့္ သီဆုိတီးမႈတ္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကကာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၉ ႏုိင္ငံအတြင္း အဆုိအေကာင္းဆုံးဆု၊ အကအေကာင္းဆုံးဆုႏွင့္ အတီးအေကာင္းဆုံးဆုတုိ႕ ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ေနာင္ႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၉
ပဥၥမလိႈင္း

ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ၊ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕ The Mound of Glory တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ International Army Games-2019 ပိတ္ပြဲအခမ္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕က ျမန္မာ့႐ိုးရာ တူရိယာပစၥည္းမ်ား၊ သီခ်င္းမ်ား၊ အကမ်ားျဖင့္ သီဆုိတီးမႈတ္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကကာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၉ ႏုိင္ငံအတြင္း အဆုိအေကာင္းဆုံးဆု၊ အကအေကာင္းဆုံးဆုႏွင့္ အတီးအေကာင္းဆုံးဆုတုိ႕ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၉ ႏုိင္ငံပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး စစ္ေျမျပင္ စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ ၃၂ မ်ဳိး ပါ၀င္ကာ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ၁၀ ႏိုင္ငံ၌ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ တင့္ကားစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ၊ လက္ေျဖာင့္ ေသနတ္ပစ္စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ စစ္ေျမျပင္ေဆးတပ္ဖြဲ႕စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ယင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ား၏ ဆက္စပ္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ Creative Competition သုိ႕လည္း ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိသို႕ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာတြင္ တင့္တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ႏုိင္ငံ ၃၂ ႏိုင္ငံအနက္ အုပ္စု ၂ တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲအဆင့္ထိတက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ကာ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲစဥ္ လက္ဆင့္ကမ္းေမာင္းႏွင္ပစ္ခတ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ (Relay Race) တြင္ တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံတို႕ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေမာင္းႏွင္ခဲ့ရာ စံခ်ိန္ ၂ နာရီ ၂၁ မိနစ္ ၀၁ စကၠန္႕ျဖင့္ ထိပ္ဆုံးမွ ပန္း၀င္ ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္စဥ္အတြင္း ယူဂန္ဒါ တင့္ယာဥ္မွ မိမိတင့္ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းအတြင္းသို႕ လမ္းေၾကာင္းလု ၀င္ေရာက္ေမာင္းႏွင္ခဲ့သျဖင့္ ယာဥ္ပြတ္တုိက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲစည္းကမ္း အရ ဗုိလ္လုပြဲသုိ႕တက္ေရာက္ခြင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရကာ ႏုိင္ငံအလိုက္အဆင့္ ၁၃ ေနရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေဆးတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၁၂ ႏုိင္ငံ၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္း ၁၃ သင္းအနက္ ႏုိင္ငံအလိုက္ အဆင့္ ၅ ေနရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ လက္ေျဖာင့္ေသနတ္ပစ္တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၂၁ ႏုိင္ငံ၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္း ၂၃ သင္းအနက္ ႏုိင္ငံအလိုက္ အဆင့္ ၁၅ ေနရာတြင္လည္းေကာင္း အသီးသီး ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕က ျမန္မာ့႐ိုးရာ တူရိယာပစၥည္းမ်ား၊ သီခ်င္းမ်ား၊ အကမ်ားျဖင့္ သီဆုိတီးမႈတ္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကကာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၉ ႏုိင္ငံအတြင္း အဆုိအေကာင္းဆုံးဆု၊ အကအေကာင္းဆုံးဆုႏွင့္ အတီးအေကာင္းဆုံးဆုတုိ႕ ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ေနာင္ႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။

Leave a Reply