ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ကယ္ထုတ္

0
40

ၾသဂုတ္ ၁၉

ၾသဂုတ္လ (၁၈)ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ အစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကုန္းဆာရြာအပါအဝင္ မိုင္းတင္ရြာ တေယာရြာတို႔တြင္ ေရာက္႐ွိေနေသာ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ ျပည္သူမ်ားအား ယေန႔ ၾသဂုတ္လ (၁၉)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း႐ွိ ကယ္ဆယ္ေရး အသင္းမ်ားမွ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းကယ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ဓာတ္ပံု- Kaung Zaw Hein/MPA

#TheFifthWave

ၾသဂုတ္ ၁၉

ၾသဂုတ္လ (၁၈)ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ အစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကုန္းဆာရြာအပါအဝင္ မိုင္းတင္ရြာ တေယာရြာတို႔တြင္ ေရာက္႐ွိေနေသာ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ ျပည္သူမ်ားအား ယေန႔ ၾသဂုတ္လ (၁၉)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း႐ွိ ကယ္ဆယ္ေရး အသင္းမ်ားမွ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းကယ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ဓာတ္ပံု- Kaung Zaw Hein/MPA

#TheFifthWave

Leave a Reply