ေနျပည္ေတာ္၌ အတိတ္ကာလက လႈပ္ခတ္ခဲ႔သည့္ ေျမငလ်င္ ေလ့လာတုိင္းတာေသာ သုေတသန ျပဳလုပ္ 

0
173


ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ၊၂၀၁၈

ေနျပည္ေတာ္၊ ပုဗၺသီရိၿမဳိ႕နယ္ရွိ ကံလွေက်းရြာေဟာင္း (ၾကာကံအနီး) ႏွင့္ ေငြလွ်ံကုန္းေက်းရြာၾကားတြင္ အတိတ္ကာလက စစ္ကုိင္း ျပတ္ေရႊ႕ေပၚ၌ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္႔ ေျမငလ်င္တုိင္းတာေသာ သုေသသန တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

“ဒီစစ္ကုိင္းျပတ္ေရႊ႕တစ္ေလွ်ာက္ေပါ႔။ အဓိကေတာ႔ ေနျပည္ေတာ္ အပုိင္းေပါ႔ အဲဒီအပုိင္းက အတိတ္တုန္းက လႈပ္ခတ္ခဲ႔တဲ႔ ငလ်င္နဲ႔ ပတ္သက္ေတာ႔ သုေတသနလုပ္တာပါ။ အတိတ္က ငလ်င္ဆုိတဲ႔ အခါက်ေတာ႔ အတိတ္ကေနၿပီးေတာ႔ ငလ်င္ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္လႈပ္ခတ္သလဲ၊ ဘယ္ႏွစ္ေတြကလႈပ္သလဲ။ တကယ္လုိ႔ တက္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ျပင္းအားဘယ္ေလာက္ေတြနဲ႔ လႈပ္ခတ္ခဲ႔တာလဲ ဒါမ်ဳိးေလးေတြကုိ သုေတသနလုပ္ၿပီးေတာ႔ ရွာေဖြတာပါ”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမငလ်င္ ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔ ကေျပာသည္။

အဆုိပါေလ့လာတုိင္းတာမႈကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး တကၠသုိလ္ ၁၀ ေက်ာင္းမွဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား လက္ေတြ႔သင္ၾကားမႈအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ကၽြန္ေနာ္နဲ႔အတူ အျခားတကၠသုိလ္ေတြက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ဆရာဆရာမေတြလဲပါတယ္။ ငလ်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ဟာေတြကုိေလ့လာတယ္။ ဘူဗိနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အေထာက္အထားေတြ ဘာေတြရွိလဲဆုိတာကုိလိုက္ေလ့လာတာပါ။ ငလ်င္ အႏၱရာယ္ျပ ေျမပုံေတြ မွာ ထည့္သြင္းအသုံးခ်ႏုိင္ေအာင္လုပ္သြားမယ္”ဟု ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ ဘူမိေဗဒ ဌာနမွ သရုပ္ျပဆရာ ဦးေကာင္းစည္သူက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ လြန္ခဲ့သည႔္ ၅ ႏွစ္ခန္႔ကလည္း ေျမငလ်င္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တုိင္းတာမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးၿပီ သုေတသနျပဳလုပ္မႈ၌ လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔က စစ္ကုိင္းငလ်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ ျပတ္ေရႊ႕ ေၾကာမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ႔ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔က ေျပာသည္။

“စစ္ကုိင္းျပတ္ေရႊ႕က ေနျပည္ေတာ္ ျဖတ္သြားတယ္ဆုိေတာ့ အႏၱရာယ္ေတာ့ရွိတာေပါ႔။ ရန္ကုန္ကေတာ႔ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရႊ႕နဲ႔ နည္းနည္းလွမ္းတယ္။ ရန္ကုန္မွာေတာ့ လႈပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရႊ႕မွာလႈပ္လိမ့္မယ္။ ရန္ကုန္ကုိ သြား Efect ျဖစ္ႏုိင္တယ္”ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔က ေျပာသည္။

ယခုသုေတသနျပဳလုပ္မႈ၌ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ေက္ာမတီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီ၊ တကၠသုိလ္မ်ားမွ ဆရာ/ဆရာမ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ စကာၤပူႏုိင္ငံ နန္ယန္ တကၠသုိလ္မွ ေျမငလ်င္ပညာရွင္ တုိ႔က ကြင္းဆင္းတူးေဖာ္ သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ၊၂၀၁၈

ေနျပည္ေတာ္၊ ပုဗၺသီရိၿမဳိ႕နယ္ရွိ ကံလွေက်းရြာေဟာင္း (ၾကာကံအနီး) ႏွင့္ ေငြလွ်ံကုန္းေက်းရြာၾကားတြင္ အတိတ္ကာလက စစ္ကုိင္း ျပတ္ေရႊ႕ေပၚ၌ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္႔ ေျမငလ်င္တုိင္းတာေသာ သုေသသန တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

“ဒီစစ္ကုိင္းျပတ္ေရႊ႕တစ္ေလွ်ာက္ေပါ႔။ အဓိကေတာ႔ ေနျပည္ေတာ္ အပုိင္းေပါ႔ အဲဒီအပုိင္းက အတိတ္တုန္းက လႈပ္ခတ္ခဲ႔တဲ႔ ငလ်င္နဲ႔ ပတ္သက္ေတာ႔ သုေတသနလုပ္တာပါ။ အတိတ္က ငလ်င္ဆုိတဲ႔ အခါက်ေတာ႔ အတိတ္ကေနၿပီးေတာ႔ ငလ်င္ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္လႈပ္ခတ္သလဲ၊ ဘယ္ႏွစ္ေတြကလႈပ္သလဲ။ တကယ္လုိ႔ တက္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ျပင္းအားဘယ္ေလာက္ေတြနဲ႔ လႈပ္ခတ္ခဲ႔တာလဲ ဒါမ်ဳိးေလးေတြကုိ သုေတသနလုပ္ၿပီးေတာ႔ ရွာေဖြတာပါ”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမငလ်င္ ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔ ကေျပာသည္။

အဆုိပါေလ့လာတုိင္းတာမႈကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး တကၠသုိလ္ ၁၀ ေက်ာင္းမွဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား လက္ေတြ႔သင္ၾကားမႈအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ကၽြန္ေနာ္နဲ႔အတူ အျခားတကၠသုိလ္ေတြက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ဆရာဆရာမေတြလဲပါတယ္။ ငလ်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ဟာေတြကုိေလ့လာတယ္။ ဘူဗိနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အေထာက္အထားေတြ ဘာေတြရွိလဲဆုိတာကုိလိုက္ေလ့လာတာပါ။ ငလ်င္ အႏၱရာယ္ျပ ေျမပုံေတြ မွာ ထည့္သြင္းအသုံးခ်ႏုိင္ေအာင္လုပ္သြားမယ္”ဟု ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ ဘူမိေဗဒ ဌာနမွ သရုပ္ျပဆရာ ဦးေကာင္းစည္သူက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ လြန္ခဲ့သည႔္ ၅ ႏွစ္ခန္႔ကလည္း ေျမငလ်င္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တုိင္းတာမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးၿပီ သုေတသနျပဳလုပ္မႈ၌ လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔က စစ္ကုိင္းငလ်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ ျပတ္ေရႊ႕ ေၾကာမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ႔ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔က ေျပာသည္။

“စစ္ကုိင္းျပတ္ေရႊ႕က ေနျပည္ေတာ္ ျဖတ္သြားတယ္ဆုိေတာ့ အႏၱရာယ္ေတာ့ရွိတာေပါ႔။ ရန္ကုန္ကေတာ႔ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရႊ႕နဲ႔ နည္းနည္းလွမ္းတယ္။ ရန္ကုန္မွာေတာ့ လႈပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရႊ႕မွာလႈပ္လိမ့္မယ္။ ရန္ကုန္ကုိ သြား Efect ျဖစ္ႏုိင္တယ္”ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔က ေျပာသည္။

ယခုသုေတသနျပဳလုပ္မႈ၌ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ေက္ာမတီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီ၊ တကၠသုိလ္မ်ားမွ ဆရာ/ဆရာမ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ စကာၤပူႏုိင္ငံ နန္ယန္ တကၠသုိလ္မွ ေျမငလ်င္ပညာရွင္ တုိ႔က ကြင္းဆင္းတူးေဖာ္ သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply