ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႀကီးေရလွ်ံ မျဖစ္ေစေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေျပာ

0
79

ၾသဂုတ္ ၂၀
ေဝေဝၿဖိဳး

ယခုမိုးရာသီကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႀကီးေရလွ်ံ မျဖစ္ေစေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္ သတင္းေပးတာပါ။ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔နဲ႔ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွာ ဒီေရက အရင္ဒီေရထက္ အျမင့္ဆံုးေရာက္မယ္။ ၁၂ မီတာအထိ တက္မယ္။ မတက္စဖူး ၁၂ မီတာအထိ ေရာက္မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားတယ္။ အဲ့ဒီ့အခ်ိန္မွာ မုန္တိုင္း မလာပါေစနဲ႔၊ မိုးမသည္းပါေစနဲ႔။ အေပၚေရ စီးတာနဲ႔ ေအာက္ေရေတာင့္တာနဲ႔ ေရႀကီးတတ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဒါကို ျပင္ဆင္ေနပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေသာ ေရျပႆနာ၊ က်န္းမာေရးျပႆနာႏွင့္ လူမႈေရးျပႆနာ မ်ားအတြက္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ေရျပႆနာတြင္ ေရေပးေဝမႈႏွင့္ ေရဆိုးေရညစ္ သန္႔စင္ေရး အပိုင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟုဆိုသည္။

ေရနွင္႔ပတ္သက္၍ ေရေပးေဝသည္႔စနစ္ Treatment ႏွင့္ Water Management အပိုင္းႏွစ္ခုရွိၿပီး ေရေပးေဝ မႈတြင္ ေရအေလအလြင္႔ မရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

“ေရႀကီးမႈ ေနာက္ဆက္တြဲမွာ ေရေပးေဝဖို႔ေရာ ေရစီးေရလာေရာ ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ ေရေပးေဝမႈနဲ႔ ေရဆိုးေပါ႔။ ေရေပးေဝမႈအပိုင္းမွာလည္း ေရကို အလြဲသံုးစား လုပ္တဲ့ဟာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ ေရနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပိုက္ေဖာက္သံုးစြဲတာ အဲ့ဒီလို ပိုက္ေဖာက္သံုးစြဲတာတင္ မကဘူး။ တခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ ေရေတြက ဒလေဟာ ထြက္ေနတယ္။ အဲ့ဒီဥစၥာ ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အိမ္ေရမွာ ခိုးသြယ္တာ၊ ခိုးသြယ္ရံုတင္မကဘူး ခိုးၿပီးေတာ့ေရာင္းတာ။ စည္ပင္ေရ ဆိုၿပီးေတာ့ ေရာင္းတာ ။ ဒါကိုကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။”ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကဆိုသည္။

ေရျဖန္႔ျဖဴးမႈအပိုင္း၌ ပင္မေရငုတ္မွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသို႔ ေရေပးေဝမႈတြင္ ေလလြင္႔နည္းပါးေစရန္အတြက္
ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္လိုအပ္ျပီး စိတ္ဝင္စားသည့္ ပုဂၢလိကကိုေပး၍ လုပ္ေဆာင္သြားပါက ေရအေလ အလြင္႔ နည္းပါးသြားနိုင္္သည္ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ က်န္းမာေရးက႑တြင္လည္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမွ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ H1N1 အစရွိေသာ တုပ္ေကြးေပါင္းစံုကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ ဟုဆိုသည္။

လက္ရိွတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းသည္ အျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ပါက ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၀
ေဝေဝၿဖိဳး

ယခုမိုးရာသီကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႀကီးေရလွ်ံ မျဖစ္ေစေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္ သတင္းေပးတာပါ။ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔နဲ႔ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွာ ဒီေရက အရင္ဒီေရထက္ အျမင့္ဆံုးေရာက္မယ္။ ၁၂ မီတာအထိ တက္မယ္။ မတက္စဖူး ၁၂ မီတာအထိ ေရာက္မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားတယ္။ အဲ့ဒီ့အခ်ိန္မွာ မုန္တိုင္း မလာပါေစနဲ႔၊ မိုးမသည္းပါေစနဲ႔။ အေပၚေရ စီးတာနဲ႔ ေအာက္ေရေတာင့္တာနဲ႔ ေရႀကီးတတ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဒါကို ျပင္ဆင္ေနပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေသာ ေရျပႆနာ၊ က်န္းမာေရးျပႆနာႏွင့္ လူမႈေရးျပႆနာ မ်ားအတြက္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ေရျပႆနာတြင္ ေရေပးေဝမႈႏွင့္ ေရဆိုးေရညစ္ သန္႔စင္ေရး အပိုင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟုဆိုသည္။

ေရနွင္႔ပတ္သက္၍ ေရေပးေဝသည္႔စနစ္ Treatment ႏွင့္ Water Management အပိုင္းႏွစ္ခုရွိၿပီး ေရေပးေဝ မႈတြင္ ေရအေလအလြင္႔ မရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

“ေရႀကီးမႈ ေနာက္ဆက္တြဲမွာ ေရေပးေဝဖို႔ေရာ ေရစီးေရလာေရာ ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ ေရေပးေဝမႈနဲ႔ ေရဆိုးေပါ႔။ ေရေပးေဝမႈအပိုင္းမွာလည္း ေရကို အလြဲသံုးစား လုပ္တဲ့ဟာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ ေရနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပိုက္ေဖာက္သံုးစြဲတာ အဲ့ဒီလို ပိုက္ေဖာက္သံုးစြဲတာတင္ မကဘူး။ တခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ ေရေတြက ဒလေဟာ ထြက္ေနတယ္။ အဲ့ဒီဥစၥာ ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အိမ္ေရမွာ ခိုးသြယ္တာ၊ ခိုးသြယ္ရံုတင္မကဘူး ခိုးၿပီးေတာ့ေရာင္းတာ။ စည္ပင္ေရ ဆိုၿပီးေတာ့ ေရာင္းတာ ။ ဒါကိုကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။”ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကဆိုသည္။

ေရျဖန္႔ျဖဴးမႈအပိုင္း၌ ပင္မေရငုတ္မွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသို႔ ေရေပးေဝမႈတြင္ ေလလြင္႔နည္းပါးေစရန္အတြက္ 
ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္လိုအပ္ျပီး စိတ္ဝင္စားသည့္ ပုဂၢလိကကိုေပး၍ လုပ္ေဆာင္သြားပါက ေရအေလ အလြင္႔ နည္းပါးသြားနိုင္္သည္ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ က်န္းမာေရးက႑တြင္လည္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမွ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ H1N1 အစရွိေသာ တုပ္ေကြးေပါင္းစံုကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ ဟုဆိုသည္။

လက္ရိွတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းသည္ အျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ပါက ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

Leave a Reply