အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္(ကရင္ျပည္နယ္) ရဲ႕ ၉ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကို ဒီေန႔ မနက္ပိုင္းက ေ႐ႊကုကိၠဳၿမိဳင္မွာျပဳလုပ္

0
49

အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္(ကရင္ျပည္နယ္) ရဲ႕ ၉ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကို ဒီေန႔ မနက္ပိုင္းက ေ႐ႊကုကိၠဳၿမိဳင္မွာျပဳလုပ္ခ့ဲပါတယ္။

ကရင္ျပည္နယ္ေရႊကုကၠိဳၿမိဳင္မွာျပဳလုပ္တ့ဲ ဒီအခမ္းအနားကို ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္းေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးလည္း တက္ေရာက္ခ့ဲပါတယ္။

ဓာတ္ပံု – The Fifth Wave News

အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္(ကရင္ျပည္နယ္) ရဲ႕ ၉ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကို ဒီေန႔ မနက္ပိုင္းက ေ႐ႊကုကိၠဳၿမိဳင္မွာျပဳလုပ္ခ့ဲပါတယ္။

ကရင္ျပည္နယ္ေရႊကုကၠိဳၿမိဳင္မွာျပဳလုပ္တ့ဲ ဒီအခမ္းအနားကို ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္းေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးလည္း တက္ေရာက္ခ့ဲပါတယ္။

ဓာတ္ပံု – The Fifth Wave News

Leave a Reply