ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၏ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးအၾကံျပဳခ်က္ ၁၀ ခ်က္အား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ နာယက ထံသို႔တင္ျပ

0
96

ၾသဂုတ္ ၂၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ေျခဥျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ ျဖည့္စြက္ခ်က္ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အခ်က္ေပါင္း (၃၇၆၅)ခ်က္တြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမ႐ွိသည့္ အတြက္ ပါတီမွ တင္ျပခ်က္ ၁၀ ခ်က္ ပါ႐ွိေနျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကထံသို႔တင္ျပ ထားေၾကာင္းေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆနၵနယ္မွ ဦးေသာင္းေအး ကေျပာသည္။

“၄၅ဦးေကာ္မတီမွာသူတို႕တင္သြင္းထားတဲ့အခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ ဆိုတာ က်ြန္ေတာ္တို႔ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီက ၁၀ခ်က္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့အဲ့ ၁၀ခ်က္ကမပါဘူး။. အဲ့ေကာ္မတီမွာျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါ တီကလုံး ၀မေဆြးေႏြးခဲ့ ဘူး။ ဘာေႀကာင့္ လဲဆိုရင္ က်ြန္ေတာ္တို႕ကတရား၀င္ဥပေဒလမ္းေႀကာင္းကသြားေနတာျဖစ္တယ္။ သို႕ေသာ္လည္း အဲ့ဒါထည့္ထားတယ္။ထည့္ထားတဲ့ အတြက္က်ြန္ေတာ္တို႕ဆီကေနတရား၀င္ ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႕နာယက ဆီစာ တင္ထားျပီးျပီ.” ဟု ဦးေသာင္းကကေျပာသည္။

ႀသဂုတ္ ၂၁ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခတၱနားခ်ိန္တြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးေသာင္းေအးမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖႀကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔သို႔တင္ျပထားသည့္ အေပၚ နာယက မွ လက္ခံေၾကာင္း သိရသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာကို ဇူလိုင္ ၁၅ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕တင္သြင္းခဲ့ရာယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ အခန္း ၁ မွ အခန္း ၁၅ အထိဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအေပၚ ျပင္ ဆင္၊ ျဖည့္ စြက္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ အစုအဖြဲ႕အသီးသီး၏အႀကံျပဳ တင္ျပခ်က္ (၃၇၆၅)ခ်က္ ပါရွိေႀကာင္းသိရသည္။

“အဲ့ေတာ့ေျပာ မယ္ ဆို ရင္ အိမ္တစ္ အိမ္မွာျပင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အမိုးျပင္ျပင္၊အကာျပင္ျပင္၊ႀကမ္းျပင္ျပင္ျပင္လို႕ရတယ္။ အိမ္တစ္အိမ္လုံး ကိုျပင္ မယ္ဆိုလို႕ရွိရင္ေတာ့ အဲ့ဒီအိမ္ေပၚမွာေနတဲ့သူေတြအကုန္ဆင္းေပးရမွာပဲ။” ဟု ဦးေသာင္းေအးကေျပာသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ အနၱရာယ္႐ွိသည္ဟုလည္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ကေျပာဆိုထားသည္။

ျပည္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ေက်ာင္းကုန္းမဲဆနၵနယ္မွ ကိုယ္စားဦးသိန္းထြန္းဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔မွ ပုဒ္မ ၂၆၁ ( တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မွဝန္ႀကီးခ်ဳပိခန္႔အပ္ႏိုင္ေရး) ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအား တင္သြင္းထားရာ ယင္း ဥပေဒမူၾကမ္းကို ၄၅ ဦးပါဝငိသည့္ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကညာခဲ့သည္။

ထို႔အတူ မိတၳီလာမဲဆနၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္း ဦးေဆာင္၍ သမၼတလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေလ်ာ့ခ်သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ဥပေဒ မူၾကမ္းအား တင္သြင္းထားရာ စီစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ၄၅ ဦးတြင္ထည့္သြင္းရန္ အၾကံျပဳထားေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply