ရွမ္းေျမာက္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ၿပီး ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား အျမန္ဆံုးညိွႏိႈင္းရန္ေတာင္းဆို

0
57

ၾသဂုတ္ ၂၁
ႏိုင္လင္းဦး

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားႏင့္ပတ္၍ တိုက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ကာ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား အျမန္ဆံုးညိွႏိႈင္းရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား က ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က သေဘာထားေၾကျငာထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ ။

တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ နစ္နာဆံုးရံွဳးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ ။ ထိုသို႔ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈမ်ားကို ေရွးရႈကာ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားကို အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး ႏွင့္ စစ္ပြဲအတြင္း ပိတ္မိျပည္သူမ်ား အတြက္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား အျမန္ဆံုးညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ ။

“ခုေတာ့ ပိတ္မိတာမၾကားေတာ့ပါဘူး။ မေန႔ကေတာ့ ရွိတယ္။ စားစရာ ေသာက္စရာေတြ ပို႔မရဘူး။ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြက သက္ဆိုင္တဲ့သူေတြအကုန္ေတာင္းဆိုတာပါ ။ ႏွစ္ဖက္ တပ္ေတြ ေတြ႕ဆံုဖို႔နဲ႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုတယ္။´´ ဟု ေဒၚနန္းစံပယ္ က ေျပာသည္ ။

တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ရျခင္းသည္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္မ်ား ကနဦး စတင္ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ေန႔က တပ္မေတာ္ ၊ ရပ္တပ္ဖြဲ႕ ၊ အရပ္သား စုစုေပါင္း (၁၀) ဦးထက္မနည္းေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ခုျဖစ္တဲ့ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတည္းကို ကြက္ၾကည့္လို႔ မရဘူး။ ဒီျဖစ္စဥ္က အရင္ကတည္းက ေတာင္းဆိုညိွႏိႈင္းမႈေတြရွိခဲ့တယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ စားပြဲဝိုင္းမွာပဲေဆြးေႏြးသင့္တယ္။´´ ဟု ေဒၚနန္းစံပါယ္ က ဆက္လက္ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ စစ္ပြဲအတြင္း စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားရွိ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား ႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသအကူအညီမ်ားေပးရန္ကိုလည္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္ ။

ၾသဂုတ္ ၂၁
ႏိုင္လင္းဦး

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားႏင့္ပတ္၍ တိုက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ကာ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား အျမန္ဆံုးညိွႏိႈင္းရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား က ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က သေဘာထားေၾကျငာထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ ။

တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ နစ္နာဆံုးရံွဳးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ ။ ထိုသို႔ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈမ်ားကို ေရွးရႈကာ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားကို အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး ႏွင့္ စစ္ပြဲအတြင္း ပိတ္မိျပည္သူမ်ား အတြက္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား အျမန္ဆံုးညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ ။

“ခုေတာ့ ပိတ္မိတာမၾကားေတာ့ပါဘူး။ မေန႔ကေတာ့ ရွိတယ္။ စားစရာ ေသာက္စရာေတြ ပို႔မရဘူး။ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြက သက္ဆိုင္တဲ့သူေတြအကုန္ေတာင္းဆိုတာပါ ။ ႏွစ္ဖက္ တပ္ေတြ ေတြ႕ဆံုဖို႔နဲ႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုတယ္။´´ ဟု ေဒၚနန္းစံပယ္ က ေျပာသည္ ။

တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ရျခင္းသည္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္မ်ား ကနဦး စတင္ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ေန႔က တပ္မေတာ္ ၊ ရပ္တပ္ဖြဲ႕ ၊ အရပ္သား စုစုေပါင္း (၁၀) ဦးထက္မနည္းေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ခုျဖစ္တဲ့ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတည္းကို ကြက္ၾကည့္လို႔ မရဘူး။ ဒီျဖစ္စဥ္က အရင္ကတည္းက ေတာင္းဆိုညိွႏိႈင္းမႈေတြရွိခဲ့တယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ စားပြဲဝိုင္းမွာပဲေဆြးေႏြးသင့္တယ္။´´ ဟု ေဒၚနန္းစံပါယ္ က ဆက္လက္ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ စစ္ပြဲအတြင္း စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားရွိ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား ႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသအကူအညီမ်ားေပးရန္ကိုလည္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္ ။

Leave a Reply