ကားအစီးေရ ၅၀၀ ခန္႔ ျမဝတီ- ဘားအံကားလမ္းတြင္ ပိတ္ဆို႔ေန

0
45

ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္ေန႔လယ္ ၁၂ ခန္႔ အခ်ိန္အထိ ျမဝတီ- ဘားအံကားလမ္းပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး အာရွလမ္းဆံုမွ သာမညအထိ ကားအစီးေရ ၅၀၀ ခန္႔ ပိတ္ဆို႔ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Photo – Mar Naw / MPA

ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္ေန႔လယ္ ၁၂ ခန္႔ အခ်ိန္အထိ ျမဝတီ- ဘားအံကားလမ္းပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး အာရွလမ္းဆံုမွ သာမညအထိ ကားအစီးေရ ၅၀၀ ခန္႔ ပိတ္ဆို႔ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Photo – Mar Naw / MPA

Leave a Reply