ေျမာက္ဦးအေရး မာန္ေအာင္တြင္ ေဒသခံမ်ားဆႏၵျပေတာင္းဆို

0
132

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ၊၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံတစ္ရာ႔ငါးဆယ္ခန္႔က ယေန႔တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆို ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဦးတြင္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ကန္ကြက္ေၾကာင္း၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ျပန္လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္ကိုလည္း ျပန္လႊတ္ေပးေရး စသည့္အခ်က္သံုးခ်က္ကို မာန္ေအာင္ၿမဳိ႕တစ္ပတ္ ပတ္ကာေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“ ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္ထားၿပီလုပ္တယ္ထင္တယ္။ ဆႏၵျပတာေတာ့ ႏွစ္နာရီေလာက္ၾကာတယ္။ ေန႕လယ္ပိုင္းေလာက္မွာ ၿပီးသြားတယ္။” ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ က ပဥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ေျမာက္ဦးအၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္သူမ်ားအား အေရးယူေပးေရး ဒို႔အေရး၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ျပန္လႊတ္ေပးေရး ဒို႔အေရး၊ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္ကို ျပန္လႊတ္ေပေရး ဒို႔အေရး၊ ဒီမ္ိုကေရစီ အခြင့္အေရးရရွိေရး ဒို႔အေရးဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ေအာ္ဟစ္ခဲ့ၾကသည္။

ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးျခင္း ၂၃၃ ႏွစ္ ႏွစ္ ပတ္လည္ေန႔ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္က က်င္းပရာတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္ တို႔ေဟာေျပာခ်က္မ်ား အေပၚ ဥပေဒပုဒ္မ (၅၀၅)ခ ႏွင့္ ၁၇(၁) တို႔ျဖင့္ဖမ္းဆီး အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ဦးတြင္လည္း အဆိုပါအခမ္းအနားက်င္းပခြင့္ မရျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားကဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးကို တိုက္ခိုက္သည့္ပံုစံျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာတြင္ ၇ ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၁ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထားၿပီး ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ၊၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံတစ္ရာ႔ငါးဆယ္ခန္႔က ယေန႔တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆို ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဦးတြင္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ကန္ကြက္ေၾကာင္း၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ျပန္လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္ကိုလည္း ျပန္လႊတ္ေပးေရး စသည့္အခ်က္သံုးခ်က္ကို မာန္ေအာင္ၿမဳိ႕တစ္ပတ္ ပတ္ကာေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“ ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္ထားၿပီလုပ္တယ္ထင္တယ္။ ဆႏၵျပတာေတာ့ ႏွစ္နာရီေလာက္ၾကာတယ္။ ေန႕လယ္ပိုင္းေလာက္မွာ ၿပီးသြားတယ္။” ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ က ပဥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ေျမာက္ဦးအၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္သူမ်ားအား အေရးယူေပးေရး ဒို႔အေရး၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ျပန္လႊတ္ေပးေရး ဒို႔အေရး၊ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္ကို ျပန္လႊတ္ေပေရး ဒို႔အေရး၊ ဒီမ္ိုကေရစီ အခြင့္အေရးရရွိေရး ဒို႔အေရးဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ေအာ္ဟစ္ခဲ့ၾကသည္။

ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးျခင္း ၂၃၃ ႏွစ္ ႏွစ္ ပတ္လည္ေန႔ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္က က်င္းပရာတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္ တို႔ေဟာေျပာခ်က္မ်ား အေပၚ ဥပေဒပုဒ္မ (၅၀၅)ခ ႏွင့္ ၁၇(၁) တို႔ျဖင့္ဖမ္းဆီး အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ဦးတြင္လည္း အဆိုပါအခမ္းအနားက်င္းပခြင့္ မရျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားကဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးကို တိုက္ခိုက္သည့္ပံုစံျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာတြင္ ၇ ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၁ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထားၿပီး ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

 

 

Leave a Reply