ရန္ကုန္ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ စီစဥ္ေန

0
98

ၾသဂုတ္ ၂၂
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ(YCDC) မွ လက္ရွိလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေပးေဝသည့္ လုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး ကေျပာသည္။

ေရျဖန္႔ျဖဴးမႈလုပ္ငန္းအား ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ ၊ရပ္ကြက္အလိုက္ စမ္းသပ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေရအေလအလြင့္လည္း နည္းပါးသြားနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အစိုးရဝန္ထမ္း မလံုမေလာက္ နဲ႔ ထိန္းေနရင္ အစိုးရဝန္ထမ္းနဲ႔ ေရမသာမာမႈ လုပ္သူနဲ႔ အေပးအယူမွ်သြားမွာလည္း ရွိႏိုင္လို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းက ပုဂၢလိက ေပးခ်င္တယ္။ ေဈးႏႈန္းကန္႕သတ္ၿပီး ပုဂၢလိက လုပ္ ႏိုင္လား လုပ္နိုင္လို႕ ေပးလိုက္ရင္ ေရအေလအလြင့္ နည္းလာမယ္။အေလအလြင့္ နည္းၿပီဆိုရင္ ေဈးတက္တာကို ခုခံၿပီး ေတာင့္ထားႏိုင္ မယ္။ ေဈးမတက္ျဖစ္ေအာင္ ဟန္႔တားႏိုင္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ ပုဂၢလိက စိတ္ဝင္စားတဲ့ သူလုပ္ဖို႔ ဒီလထဲမွာပဲ ကြ်န္ေတာ္ေခၚ ပါမယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း ေရျဖန္႔ျဖဴးေပးမႈအား ပုဂၢလိကကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္းကသာ ေရခိုးသြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရေလလြင့္ဆံုးရႈံးျခင္းႏွင့္ ေရမီတာခ ႏႈန္းထားမ်ား
တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းကို ဟန္႕တားနိုင္မည္ဟုဆိုသည္။

ထိုေၾကာင့္ စည္ပင္ေရေပးေဝးေရးလုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီသို႔ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ ယခုလအတြင္း EOI (စိတ္ဝင္စားမႈအဆိုျပဳလႊာ) ေခၚယူမည္ဟုဆိုသည္။

“ေရေလလြင့္ဆံုးရွံုးတာကို Cover လုပ္ႏိုင္ရင္ အမွန္တကယ္သံုးတဲ့ လူက ဒီေရေစ်းႏႈန္းနဲ႔ပဲ ဆက္ၿပီး သူသံုးႏိုင္မယ္။ ေရကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ တြက္တဲ့အခါမွာ ေရစရိတ္မွာ ႏွစ္မ်ိဳးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ပံုေသစရိတ္နဲ႔ လည္ပတ္တဲ့ စရိတ္အေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ေဈးတြက္မယ္ဆိုရင္ အခုရွိတဲ့ ေဈးႏႈန္းဟာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရင္ ဒီစရိတ္ထက္ စက္ယႏၱရား စရိတ္ေတြ ဘာေတြ ထည့္မေျပာနဲ႔အံုး လည္ပတ္တဲ့ စရိတ္နဲ႔ ရွိေနတဲ့ ေဈးနဲ႔ယွဥ္ရင္ေတာင္မွ အဲ့ဒီေဈးႏႈန္းက နည္းေနေသးတယ္။ အဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေရက လွ်ပ္စစ္လိုပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ေရကိုမ်ားမ်ား ထုတ္ေလ မ်ားမ်ားရႈံးေလပါပဲ။ ရတဲ့ႏႈန္းထားနဲ႔ ေရရဲ႕ထုတ္လုပ္တဲ့ ႏႈန္းထားစရိတ္နဲ႔ မကာမိဘူး”ဟု ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ကေျပာသည္။

ေရျဖန္႔ျဖဴးေရး၌ ပင္မေရငုတ္မွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသို႔ ေရေပးေဝမႈတြင္ ေလလြင္႔နည္းပါးေစရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြား ရန္လိုအပ္ျပီး စိတ္ဝင္စားသည့္ ပုဂၢလိကကိုေပး၍ လုပ္ေဆာင္သြားပါက ေရအေလ အလြင္႔ နည္းပါးသြားနိုင္္သည္ ဟုဆိုသည္။

လက္ရွိ YCDC မွေရာင္းခ်သည့္ ေရေစ်းႏႈန္းသည္
မႏၱေလးၿမိဳ႕ထက္ သက္သာလ်က္ရွိၿပီးလက္ရွိ ေရမီတာခ ေကာက္ခံမႈႏႈန္းထားသည္ အိမ္သံုးမီတာအတြက္ တစ္ယူနစ္ကို ၈၈ က်ပ္ ေကာက္ခံကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္ကို ၁၁၀ က်ပ္ ေကာက္ခံေနေႀကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၂
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ(YCDC) မွ လက္ရွိလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေပးေဝသည့္ လုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး ကေျပာသည္။

ေရျဖန္႔ျဖဴးမႈလုပ္ငန္းအား ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ ၊ရပ္ကြက္အလိုက္ စမ္းသပ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေရအေလအလြင့္လည္း နည္းပါးသြားနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အစိုးရဝန္ထမ္း မလံုမေလာက္ နဲ႔ ထိန္းေနရင္ အစိုးရဝန္ထမ္းနဲ႔ ေရမသာမာမႈ လုပ္သူနဲ႔ အေပးအယူမွ်သြားမွာလည္း ရွိႏိုင္လို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းက ပုဂၢလိက ေပးခ်င္တယ္။ ေဈးႏႈန္းကန္႕သတ္ၿပီး ပုဂၢလိက လုပ္ ႏိုင္လား လုပ္နိုင္လို႕ ေပးလိုက္ရင္ ေရအေလအလြင့္ နည္းလာမယ္။အေလအလြင့္ နည္းၿပီဆိုရင္ ေဈးတက္တာကို ခုခံၿပီး ေတာင့္ထားႏိုင္ မယ္။ ေဈးမတက္ျဖစ္ေအာင္ ဟန္႔တားႏိုင္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ ပုဂၢလိက စိတ္ဝင္စားတဲ့ သူလုပ္ဖို႔ ဒီလထဲမွာပဲ ကြ်န္ေတာ္ေခၚ ပါမယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း ေရျဖန္႔ျဖဴးေပးမႈအား ပုဂၢလိကကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္းကသာ ေရခိုးသြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရေလလြင့္ဆံုးရႈံးျခင္းႏွင့္ ေရမီတာခ ႏႈန္းထားမ်ား
တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းကို ဟန္႕တားနိုင္မည္ဟုဆိုသည္။

ထိုေၾကာင့္ စည္ပင္ေရေပးေဝးေရးလုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီသို႔ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ ယခုလအတြင္း EOI (စိတ္ဝင္စားမႈအဆိုျပဳလႊာ) ေခၚယူမည္ဟုဆိုသည္။

“ေရေလလြင့္ဆံုးရွံုးတာကို Cover လုပ္ႏိုင္ရင္ အမွန္တကယ္သံုးတဲ့ လူက ဒီေရေစ်းႏႈန္းနဲ႔ပဲ ဆက္ၿပီး သူသံုးႏိုင္မယ္။ ေရကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ တြက္တဲ့အခါမွာ ေရစရိတ္မွာ ႏွစ္မ်ိဳးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ပံုေသစရိတ္နဲ႔ လည္ပတ္တဲ့ စရိတ္အေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ေဈးတြက္မယ္ဆိုရင္ အခုရွိတဲ့ ေဈးႏႈန္းဟာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရင္ ဒီစရိတ္ထက္ စက္ယႏၱရား စရိတ္ေတြ ဘာေတြ ထည့္မေျပာနဲ႔အံုး လည္ပတ္တဲ့ စရိတ္နဲ႔ ရွိေနတဲ့ ေဈးနဲ႔ယွဥ္ရင္ေတာင္မွ အဲ့ဒီေဈးႏႈန္းက နည္းေနေသးတယ္။ အဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေရက လွ်ပ္စစ္လိုပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ေရကိုမ်ားမ်ား ထုတ္ေလ မ်ားမ်ားရႈံးေလပါပဲ။ ရတဲ့ႏႈန္းထားနဲ႔ ေရရဲ႕ထုတ္လုပ္တဲ့ ႏႈန္းထားစရိတ္နဲ႔ မကာမိဘူး”ဟု ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ကေျပာသည္။

ေရျဖန္႔ျဖဴးေရး၌ ပင္မေရငုတ္မွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသို႔ ေရေပးေဝမႈတြင္ ေလလြင္႔နည္းပါးေစရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြား ရန္လိုအပ္ျပီး စိတ္ဝင္စားသည့္ ပုဂၢလိကကိုေပး၍ လုပ္ေဆာင္သြားပါက ေရအေလ အလြင္႔ နည္းပါးသြားနိုင္္သည္ ဟုဆိုသည္။

လက္ရွိ YCDC မွေရာင္းခ်သည့္ ေရေစ်းႏႈန္းသည္
မႏၱေလးၿမိဳ႕ထက္ သက္သာလ်က္ရွိၿပီးလက္ရွိ ေရမီတာခ ေကာက္ခံမႈႏႈန္းထားသည္ အိမ္သံုးမီတာအတြက္ တစ္ယူနစ္ကို ၈၈ က်ပ္ ေကာက္ခံကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္ကို ၁၁၀ က်ပ္ ေကာက္ခံေနေႀကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply