တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ အပစ္ရပ္ကာလ သက္တမ္းတိုးမတိုးဆံုးျဖတ္မည္

0
90

ၾသဂုတ္ ၂၄
ယဥ္ေကႏြယ္

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စစ္တိုင္း ၅ တိုင္းတြင္ အပစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ မွ စတင္၍ ၄ လၾကာ အပစ္ရပ္ခဲ့ၿပီး ထပ္မံၿပီးလည္း အပစ္ရပ္ကာလကို ၂ လ စီျဖင့္ ၂ ႀကိမ္ သက္တမ္းတိုးေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သက္တမ္းတိုးေပးထားမႈသည္ ယခုလ ကုန္တြင္ၿပီးေျမာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ထပ္မံ၍ သက္တမ္းတိုးေပးမႈမ်ားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္အဖြဲ႔မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ သာ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးနိုင္ဦးက ေျပာသည္။

“ဒီလ ၁၄ ရက္ေန႔က ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရပ္စဲေပးထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အခ်ိန္ယူထိထိေရာက္ေရာက္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေနြးေဆာင္ရြက္ ေရးဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့တာရွိပါတယ္နံပါတ္ ၁ အခ်က္ပါ ။အဲ့ေတာ့ ဒီဟာ ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဖိတ္ေခၚတာပါ။။ အဲ့ေဆြးေႏြးပြဲကို လာျခင္း မလာျခင္းသူတို႔အဖြဲ႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားျခင္း မလိုလားျခင္း အေပၚမွာပဲ မူတည္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ သက္တမ္းတိုးမတိုးကိစၥကို္လည္း သူတို႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုပဲ မူတည္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးနိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ အပစ္ရပ္ထားသည့္ ကာလ အတြင္း စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈ အမ်ားဆံုးသည္ TNLA မွ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အပစ္ရပ္ထားသည့္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔ မွ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈတိုက္ပြဲေပါင္း ၁၅ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး နယ္ေျဖေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈေပါင္း ၃၀ ႀကိမ္ႏွင့္ ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံမႈေပါင္း ၆ ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပိး လူသစ္စုေဆာင္းမႈေပါင္း ၈ ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၄
ယဥ္ေကႏြယ္

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စစ္တိုင္း ၅ တိုင္းတြင္ အပစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ မွ စတင္၍ ၄ လၾကာ အပစ္ရပ္ခဲ့ၿပီး ထပ္မံၿပီးလည္း အပစ္ရပ္ကာလကို ၂ လ စီျဖင့္ ၂ ႀကိမ္ သက္တမ္းတိုးေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သက္တမ္းတိုးေပးထားမႈသည္ ယခုလ ကုန္တြင္ၿပီးေျမာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ထပ္မံ၍ သက္တမ္းတိုးေပးမႈမ်ားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္အဖြဲ႔မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ သာ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးနိုင္ဦးက ေျပာသည္။

“ဒီလ ၁၄ ရက္ေန႔က ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရပ္စဲေပးထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အခ်ိန္ယူထိထိေရာက္ေရာက္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေနြးေဆာင္ရြက္ ေရးဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့တာရွိပါတယ္နံပါတ္ ၁ အခ်က္ပါ ။အဲ့ေတာ့ ဒီဟာ ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဖိတ္ေခၚတာပါ။။ အဲ့ေဆြးေႏြးပြဲကို လာျခင္း မလာျခင္းသူတို႔အဖြဲ႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားျခင္း မလိုလားျခင္း အေပၚမွာပဲ မူတည္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ သက္တမ္းတိုးမတိုးကိစၥကို္လည္း သူတို႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုပဲ မူတည္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးနိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ အပစ္ရပ္ထားသည့္ ကာလ အတြင္း စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈ အမ်ားဆံုးသည္ TNLA မွ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အပစ္ရပ္ထားသည့္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔ မွ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈတိုက္ပြဲေပါင္း ၁၅ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး နယ္ေျဖေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈေပါင္း ၃၀ ႀကိမ္ႏွင့္ ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံမႈေပါင္း ၆ ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပိး လူသစ္စုေဆာင္းမႈေပါင္း ၈ ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

Leave a Reply