ဘဏ္အေႂကြး ျပန္ဆပ္ရမည့္အထဲတြင္ ထိပ္သီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားအျပားပါဝင္

0
106

ၾသဂုတ္ ၂၃
ေဝေဝၿဖိဳး

ဘဏ္အေႂကြး ျပန္ဆပ္ရမည့္အထဲတြင္ ထိပ္သီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါဝင္ၿပီး ျပန္လည္ ေပးဆပ္နိုင္ျခင္း မရွိပါက တရားစြဲဆိုျခင္းကို ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဇကမၻာ ဦးခင္ေ႐ႊကေျပာသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား ေခ်းယူထားသည့္ ေငြမ်ားကို စက္တင္ဘာလကုန္ ျပန္ဆပ္ရန္ ဘဏ္မ်ားမွ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ဘဏ္အေႂကြး ျပန္မဆပ္ နိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းကို ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုလ ၂၂ ရက္က ေတာ္ဝင္ဂါးဒင္းဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာနို္င္ငံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔က စက္တင္ဘာလကုန္မွာ စီးပြားေရးသမားေတြဆီကေန ျပန္ၿပီး အေႂကြး ျပန္ဆပ္ေပးပါ။ မဆပ္တဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြကို တရားစြဲပါဆိုတာ စက္တင္ဘာလမွာ Target ထားထားတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးသမား အားလံုးနီးပါးဟာ ဘဏ္ကအေႂကြးေတြ ယူထားတယ္။ Property ေတြ အမ်ားႀကီးေဆာက္ထားတယ္။ ဘဏ္ဆိုတဲ့သေဘာက စီးပြားေရးသမားေတြ အားလံုးနဲ႔အကုန္ ဆပ္စပ္ေနတယ္ ။ စီးပြားေရးသမားေတြ အားလံုးက နိုင္ငံတကာမွာလဲ ဒီအတိုင္းပဲ ဘဏ္ကေန ပိုက္ဆံယူၿပီးလုပ္ၾကတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ပိုဆိုးတာက Property ေတြေဆာက္ၾကတယ္။ ကြန္ဒိုေတြ ေဆာက္ၾကတယ္။ ဘယ္သူမွ မိမိပိုက္ဆံနဲ႔ မေလာက္ၾကဘူး။ အဲ့ေၾကာင့္ ေပါင္ၿပီး ေဆာက္ၾကတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဘဏ္အေႂကြး ျပန္ဆပ္နိုင္ျခင္းမရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစြာရွိၿပီး ယင္းတို႔ထဲတြင္ ထိပ္သီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္သည္ဟုဆိုသည္။

စက္တင္ဘာလကုန္မွ ျပန္မေပးဘဲ တရားစြဲမည္ဆိုပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ခန္႔ရွိၿပီး ထိပ္သီးစီးပြားေရးသမားမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

“ဒါဆို စီးပြားေရးအရ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဒုကၡေရာက္မယ့္ အေနအထားမ်ိဳးရွိတယ္။ ဒါဆိုမျဖစ္ဘူး နဲနဲရက္ေလးေ႐ႊ႕ေပးပါ။ ရက္ေ႐ႊ႕ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပန္ရုန္းနိုင္ေအာင္လုပ္ေပးရမွာ။ နိုင္ငံေတာ္က ေရာင္းဖို႔ရွိတာေတြ ခဏ ေနပါ။ ပုဂၢလိကကို ေရာင္းခြင့္ေပးပါ။ ပုဂၢလိကေနာက္မွာ သဲသယ္ ၊ေက်ာက္သယ္ ၊အုတ္သယ္အားလံုးအလုပ္ျဖစ္မယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာေတြ နည္းလာမယ္။ ဒီေန႔ ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကမွာ အမ်ားဆံုးက ပိုက္ဆံေခ်းတာမ်ားတယ္။ဥပမာ ပေရာဂ်က္ ၂၀၀ ေလာက္ရွိရင္ ၂၀၀ လံုးက ေခ်းတယ္”ဟု ဦးခင္ေ႐ႊကေျပာသည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ႏုိင္ျခင္း မ႐ွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ အေပါင္ပစၥည္း သိမ္းယူျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

#TheFifthWave

ၾသဂုတ္ ၂၃
ေဝေဝၿဖိဳး

ဘဏ္အေႂကြး ျပန္ဆပ္ရမည့္အထဲတြင္ ထိပ္သီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါဝင္ၿပီး ျပန္လည္ ေပးဆပ္နိုင္ျခင္း မရွိပါက တရားစြဲဆိုျခင္းကို ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဇကမၻာ ဦးခင္ေ႐ႊကေျပာသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား ေခ်းယူထားသည့္ ေငြမ်ားကို စက္တင္ဘာလကုန္ ျပန္ဆပ္ရန္ ဘဏ္မ်ားမွ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ဘဏ္အေႂကြး ျပန္မဆပ္ နိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းကို ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုလ ၂၂ ရက္က ေတာ္ဝင္ဂါးဒင္းဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာနို္င္ငံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔က စက္တင္ဘာလကုန္မွာ စီးပြားေရးသမားေတြဆီကေန ျပန္ၿပီး အေႂကြး ျပန္ဆပ္ေပးပါ။ မဆပ္တဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြကို တရားစြဲပါဆိုတာ စက္တင္ဘာလမွာ Target ထားထားတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးသမား အားလံုးနီးပါးဟာ ဘဏ္ကအေႂကြးေတြ ယူထားတယ္။ Property ေတြ အမ်ားႀကီးေဆာက္ထားတယ္။ ဘဏ္ဆိုတဲ့သေဘာက စီးပြားေရးသမားေတြ အားလံုးနဲ႔အကုန္ ဆပ္စပ္ေနတယ္ ။ စီးပြားေရးသမားေတြ အားလံုးက နိုင္ငံတကာမွာလဲ ဒီအတိုင္းပဲ ဘဏ္ကေန ပိုက္ဆံယူၿပီးလုပ္ၾကတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ပိုဆိုးတာက Property ေတြေဆာက္ၾကတယ္။ ကြန္ဒိုေတြ ေဆာက္ၾကတယ္။ ဘယ္သူမွ မိမိပိုက္ဆံနဲ႔ မေလာက္ၾကဘူး။ အဲ့ေၾကာင့္ ေပါင္ၿပီး ေဆာက္ၾကတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဘဏ္အေႂကြး ျပန္ဆပ္နိုင္ျခင္းမရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစြာရွိၿပီး ယင္းတို႔ထဲတြင္ ထိပ္သီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္သည္ဟုဆိုသည္။

စက္တင္ဘာလကုန္မွ ျပန္မေပးဘဲ တရားစြဲမည္ဆိုပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ခန္႔ရွိၿပီး ထိပ္သီးစီးပြားေရးသမားမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

“ဒါဆို စီးပြားေရးအရ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဒုကၡေရာက္မယ့္ အေနအထားမ်ိဳးရွိတယ္။ ဒါဆိုမျဖစ္ဘူး နဲနဲရက္ေလးေ႐ႊ႕ေပးပါ။ ရက္ေ႐ႊ႕ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပန္ရုန္းနိုင္ေအာင္လုပ္ေပးရမွာ။ နိုင္ငံေတာ္က ေရာင္းဖို႔ရွိတာေတြ ခဏ ေနပါ။ ပုဂၢလိကကို ေရာင္းခြင့္ေပးပါ။ ပုဂၢလိကေနာက္မွာ သဲသယ္ ၊ေက်ာက္သယ္ ၊အုတ္သယ္အားလံုးအလုပ္ျဖစ္မယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာေတြ နည္းလာမယ္။ ဒီေန႔ ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကမွာ အမ်ားဆံုးက ပိုက္ဆံေခ်းတာမ်ားတယ္။ဥပမာ ပေရာဂ်က္ ၂၀၀ ေလာက္ရွိရင္ ၂၀၀ လံုးက ေခ်းတယ္”ဟု ဦးခင္ေ႐ႊကေျပာသည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ႏုိင္ျခင္း မ႐ွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ အေပါင္ပစၥည္း သိမ္းယူျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

#TheFifthWave

Leave a Reply