႐ွမ္းေျမာက္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ျပည္သူမ်ား ဆက္လက္တိုးပြားေန

0
30

႐ွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္(၃)ဖြဲ႕ ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း႐ွိ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မ်ားတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ ျပည္သူမ်ား ဆက္လက္တိုးပြားေနသည္။

လက္႐ွိအခ်ိန္ထိ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မန္ၿပိန္းရြာ႐ွိ မစိုးရိမ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ (၂၂၀)ဦး၊ ခိုလံုရြာ႐ွိ ေဝဠဳဝန္ ေတာရခိုလံုေက်ာင္းတြင္ (၅၀၄)ဦး ၊ ေတာင္တန္း ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာသနာျပဳေက်ာင္းတြင္ (၁၅၃)ဦး ႏွင့္ ဧဒင္ခန္းမတြင္ (၄၉)ဦး ႐ွိေနသည္။

Photo – Kaung Zaw Hein / MPA

#TheFifthWave

႐ွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္(၃)ဖြဲ႕ ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း႐ွိ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မ်ားတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ ျပည္သူမ်ား ဆက္လက္တိုးပြားေနသည္။

လက္႐ွိအခ်ိန္ထိ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မန္ၿပိန္းရြာ႐ွိ မစိုးရိမ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ (၂၂၀)ဦး၊ ခိုလံုရြာ႐ွိ ေဝဠဳဝန္ ေတာရခိုလံုေက်ာင္းတြင္ (၅၀၄)ဦး ၊ ေတာင္တန္း ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာသနာျပဳေက်ာင္းတြင္ (၁၅၃)ဦး ႏွင့္ ဧဒင္ခန္းမတြင္ (၄၉)ဦး ႐ွိေနသည္။

Photo – Kaung Zaw Hein / MPA

#TheFifthWave

Leave a Reply