သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းလိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ ငွက္ဓါတ္ပံုျပပြဲ ျပဳလုပ္

0
35

ၾသဂုတ္ ၂၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းလိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ရည္ရြယ္၍ ငွက္ ဓါတ္ပံုျပပြဲ ကို ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

အဆိုပါဓာတ္ပံုျပပြဲတြင္ ဓာတ္ပံုဆရာ ၂၀ ေက်ာ္ရဲ႕ ငွက္အလွဓါတ္ပံု ၁၃၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ျပသခဲ့ၿပီး ငွက္ပံုမ်ားတြငါ ျပည္တြင္းငွက္မ်ိဳးစိတ္အမ်ားစုႏွင့္ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ိဳးစိတ္ အနည္းငယ္ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဒီျပပြဲလုပ္လိုက္လို႔ ငွက္ေတြကို နည္းနည္းေလး ခ်စ္သြားရင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းလိုတဲ့စိတ္ေပၚလာမယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထန္းသိမ္းလိုတဲ့စိတ္ ျဖစ္ေပၚဖို႔ ဒီငွက္နဲ႔ စြဲေဆာင္တဲ့သေဘာနဲ႔ ဒီျပပြဲကို လုပ္တာပါ”ဟု ငွက္ဓာတ္ပံုျပပြဲ စီစဥ္သူ ကိုၿဖိဳးက ေျပာသည္ ။

ငွက္ဓာတ္ပံုျပပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္လည္း ထပ္မံက်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ ။ ျပပြဲတြင္ ျပသထားသည့္ပံုမ်ားကို ေရာင္းခ်သြားမည္မဟုတ္ပဲ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္လည္း အလားတူျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို႔အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းရွိ ေရတိမ္ေဒသထိန္းသိမ္းေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း က်င္းပခဲ့သည္ ။

#TheFifthWave

ၾသဂုတ္ ၂၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းလိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ရည္ရြယ္၍ ငွက္ ဓါတ္ပံုျပပြဲ ကို ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

အဆိုပါဓာတ္ပံုျပပြဲတြင္ ဓာတ္ပံုဆရာ ၂၀ ေက်ာ္ရဲ႕ ငွက္အလွဓါတ္ပံု ၁၃၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ျပသခဲ့ၿပီး ငွက္ပံုမ်ားတြငါ ျပည္တြင္းငွက္မ်ိဳးစိတ္အမ်ားစုႏွင့္ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ိဳးစိတ္ အနည္းငယ္ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဒီျပပြဲလုပ္လိုက္လို႔ ငွက္ေတြကို နည္းနည္းေလး ခ်စ္သြားရင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းလိုတဲ့စိတ္ေပၚလာမယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထန္းသိမ္းလိုတဲ့စိတ္ ျဖစ္ေပၚဖို႔ ဒီငွက္နဲ႔ စြဲေဆာင္တဲ့သေဘာနဲ႔ ဒီျပပြဲကို လုပ္တာပါ”ဟု ငွက္ဓာတ္ပံုျပပြဲ စီစဥ္သူ ကိုၿဖိဳးက ေျပာသည္ ။

ငွက္ဓာတ္ပံုျပပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္လည္း ထပ္မံက်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ ။ ျပပြဲတြင္ ျပသထားသည့္ပံုမ်ားကို ေရာင္းခ်သြားမည္မဟုတ္ပဲ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္လည္း အလားတူျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို႔အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းရွိ ေရတိမ္ေဒသထိန္းသိမ္းေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း က်င္းပခဲ့သည္ ။

#TheFifthWave

Leave a Reply