ေနေရး လံုးဝ အခက္အခဲရွိသည့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားအတြက္ ေနထိုင္စရာေနရာ လာမည့္လတြင္ စတင္ တည္ေဆာက္ မည္

0
96

ၾသဂုတ္ ၂၅
ေဝေဝၿဖိဳး

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားထဲတြင္ ေနေရးလံုးဝ အခက္အခဲရိွသူမ်ားအတြက္ ေနထိုင္စရာေနရာမ်ားကို အစိုးရပိုင္ေျမေပၚတြင္ လာမည့္လမွ စတင္ကာ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

“ပထမတစ္ဆင့္ကေတာ့ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္ ေနသူေတြထဲမွာ လံုးဝခက္ခဲေနတယ္ဆိုတဲ့ လူေတြကို အစိုးရ ပိုင္ေျမေပၚမွာ သူတို႔ကို စနစ္တက်ေန ထိုင္ခြင့္ျပဳဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕လေလာက္မွာ ေျမျပင္မွာ စႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ဴး ေက်ာ္ေနထိုင္ေနသူေတြအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားက စက္မႈဇုန္မ်ား၏ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္မႈ၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္ စသည္တို႔ကို မ်ားစြာ အခက္အခဲ ရွိေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းက႑ကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဘက္မွ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီဟု ဆိုသည္။

က်ဴးေက်ာ္မ်ားအတြက္ အိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ အစိုးရမွ ေခ်းေငြရွာေပးၿပီး ေျမထည့္၀င္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တိုက္ခန္း၀ယ္ယူ ေနထိုင္ႏိုင္သည့္သူမ်ားအတြက္လည္း သိန္း ၁၂၀၊ ၁၃၀ ခန္႔ တိုက္ခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ရန္ အစိုးရမွ ေျမထည့္၀င္၍ တိုက္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပး သြားရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ community ပိုင္ေျမအျဖစ္ ထားရွိေပးၿပီးေတာ့ ဒီေျမေပၚမွာ ေနခြင့္ျပဳမယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီေနထိုင္မယ့္ ေျမကြက္ကို အိမ္ကို ေရာင္းစားလို႔ မရပါဘူး။ ဒီလို ေနႏိုင္ဖို႔အတြက္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူ ေတြကို စာရင္း ေကာက္ခံထားပါတယ္။ သူတို႔ကို လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းေတြကေန ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ပံုစံနဲ႔ ေခ်းေငြ ရွာေပးၿပီးေတာ့ အိမ္ကိုေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ေဆာက္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျမကို ထည့္၀င္ေပးဖို႔ နည္းလမ္းနဲ႔ ေဆာက္ရြက္ေနပါတယ္။ေျမတန္ဖိုးကို အစိုးရက ထည့္၀င္တယ္ဆိုတာ တိုက္ခန္းရဲ႕တန္ဖိုးထဲမွာ ေျမဖိုး ထပ္ေပါင္းမယ္ဆိုရင္ ေဈးက ပိုမ်ား သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ ၀ယ္ယူႏိုင္တဲ့ ေဈးႏႈန္းနဲ႔ ၀ယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကိုလည္း ေရရွည္ အရစ္က် ေခ်းေငြစနစ္နဲ႔ ဆပ္ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။

အဆိုပါ တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္းမ်ားကို ေနေရး အခက္အခဲျဖစ္ေနသည့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားအတြက္သာမက အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ပါ ေရာင္းခ်ေပးရန္ တိုင္းအစိုးရက စီမံေဆာင္႐ြက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြက္ အခ်ိန္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေရးကာလၿပီးပါက ယင္းတိုက္ခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေရာင္းခ်ေပးနိုင္ရန္အတြက္လည္း အစိုးရ၏ Housing Board တြင္ ေရာင္းႏိုင္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလမ္းေပၚ သိမ္ျဖဴလမ္းေထာင့္ရွိ ရံုး၌ City Gallery ကို ဖြင့္ထားၿပီး အဆိုပါေနရာတြင္ တန္ဖိုး နည္း တိုက္ခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ဟုဆိုသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅
ေဝေဝၿဖိဳး

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားထဲတြင္ ေနေရးလံုးဝ အခက္အခဲရိွသူမ်ားအတြက္ ေနထိုင္စရာေနရာမ်ားကို အစိုးရပိုင္ေျမေပၚတြင္ လာမည့္လမွ စတင္ကာ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

“ပထမတစ္ဆင့္ကေတာ့ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္ ေနသူေတြထဲမွာ လံုးဝခက္ခဲေနတယ္ဆိုတဲ့ လူေတြကို အစိုးရ ပိုင္ေျမေပၚမွာ သူတို႔ကို စနစ္တက်ေန ထိုင္ခြင့္ျပဳဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕လေလာက္မွာ ေျမျပင္မွာ စႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ဴး ေက်ာ္ေနထိုင္ေနသူေတြအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားက စက္မႈဇုန္မ်ား၏ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္မႈ၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္ စသည္တို႔ကို မ်ားစြာ အခက္အခဲ ရွိေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းက႑ကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဘက္မွ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီဟု ဆိုသည္။

က်ဴးေက်ာ္မ်ားအတြက္ အိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ အစိုးရမွ ေခ်းေငြရွာေပးၿပီး ေျမထည့္၀င္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တိုက္ခန္း၀ယ္ယူ ေနထိုင္ႏိုင္သည့္သူမ်ားအတြက္လည္း သိန္း ၁၂၀၊ ၁၃၀ ခန္႔ တိုက္ခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ရန္ အစိုးရမွ ေျမထည့္၀င္၍ တိုက္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပး သြားရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ community ပိုင္ေျမအျဖစ္ ထားရွိေပးၿပီးေတာ့ ဒီေျမေပၚမွာ ေနခြင့္ျပဳမယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီေနထိုင္မယ့္ ေျမကြက္ကို အိမ္ကို ေရာင္းစားလို႔ မရပါဘူး။ ဒီလို ေနႏိုင္ဖို႔အတြက္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူ ေတြကို စာရင္း ေကာက္ခံထားပါတယ္။ သူတို႔ကို လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းေတြကေန ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ပံုစံနဲ႔ ေခ်းေငြ ရွာေပးၿပီးေတာ့ အိမ္ကိုေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ေဆာက္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျမကို ထည့္၀င္ေပးဖို႔ နည္းလမ္းနဲ႔ ေဆာက္ရြက္ေနပါတယ္။ေျမတန္ဖိုးကို အစိုးရက ထည့္၀င္တယ္ဆိုတာ တိုက္ခန္းရဲ႕တန္ဖိုးထဲမွာ ေျမဖိုး ထပ္ေပါင္းမယ္ဆိုရင္ ေဈးက ပိုမ်ား သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ ၀ယ္ယူႏိုင္တဲ့ ေဈးႏႈန္းနဲ႔ ၀ယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကိုလည္း ေရရွည္ အရစ္က် ေခ်းေငြစနစ္နဲ႔ ဆပ္ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။

အဆိုပါ တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္းမ်ားကို ေနေရး အခက္အခဲျဖစ္ေနသည့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားအတြက္သာမက အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ပါ ေရာင္းခ်ေပးရန္ တိုင္းအစိုးရက စီမံေဆာင္႐ြက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြက္ အခ်ိန္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေရးကာလၿပီးပါက ယင္းတိုက္ခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေရာင္းခ်ေပးနိုင္ရန္အတြက္လည္း အစိုးရ၏ Housing Board တြင္ ေရာင္းႏိုင္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလမ္းေပၚ သိမ္ျဖဴလမ္းေထာင့္ရွိ ရံုး၌ City Gallery ကို ဖြင့္ထားၿပီး အဆိုပါေနရာတြင္ တန္ဖိုး နည္း တိုက္ခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ဟုဆိုသည္။

Leave a Reply