နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္းတပ္ရပ္ကြက္ ဓမၼာ႐ံုတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ (၃၀၀)ေက်ာ္ လာေရာက္ ခိုလႈံ

0
36

ၾသဂုတ္ ၂၅

ႊ႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လက္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ နမ့္ခမ္းျမဳိ႕နယ္ ေကာင္းဝိုင္းေက်းရြာမွ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ (၃၀၃)ဦးသည္ နမ့္ခမ္းျမဳိ႕နယ္ ေကာင္းတပ္ရပ္ကြက္ ဓမၼာ႐ံုသို႔ လာေရာက္ ခိုလႈံေနပါသည္။

ဓာတ္ပံု-Kaung Zaw Hein/MPA

#TheFifthWave

ၾသဂုတ္ ၂၅

ႊ႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လက္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ နမ့္ခမ္းျမဳိ႕နယ္ ေကာင္းဝိုင္းေက်းရြာမွ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ (၃၀၃)ဦးသည္ နမ့္ခမ္းျမဳိ႕နယ္ ေကာင္းတပ္ရပ္ကြက္ ဓမၼာ႐ံုသို႔ လာေရာက္ ခိုလႈံေနပါသည္။

ဓာတ္ပံု-Kaung Zaw Hein/MPA

#TheFifthWave

Leave a Reply