ေလ်ာ္ေၾကးရရွိသည့္ လယ္သမားမ်ား ေနေရးခက္ခဲပါက တိုင္းအစိုးရက ေျမေရာင္းေပးမည္

0
80

ၾသဂုတ္ ၂၆
ေဝေဝၿဖိဳး

ေလ်ာ္ေၾကး ရရွိသည့္အေပၚ မူတည္၍ လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေနေရးအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္သည္ဆိုပါက ေျမကိုအစိုးရက ျပန္လည္ေရာင္းခ် ေပးရန္ စီစဥ္ေပးသြားမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္

“ဒီေျမေရာင္းခ်မႈနဲ႔အတူ ေျမသိမ္းဆည္းခံရသူေတြကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘီလီယံ ၂ဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ရွာေဖြၿပီး လယ္သမားကို ျပန္ေပးဖို႔ လုပ္ရပါမယ္။ ရတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး လယ္သမားေတြကလည္း ေနေရး အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ေျမကိုအစိုးရက ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးဖို႔ စီစဥ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းထဲမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုၿပီးလာႏိုင္မယ္။ ပုဂၢလိက က႑ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

သိမ္းဆည္း လယ္ယာေျမမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကး ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဗဟိုလယ္ယာေျမနွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းေရး ေကာ္မတီကို တင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ေျမနွင့္ပတ္သက္၍ ေျမဧရိယာ မ်ားစြာရွိၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္နိုင္သည့္ ေျမမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ေျမေလ်ာ္ေၾကး ေပးနိုင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲ ၂ ခ်က္ရွ္ိေနသည္ဟုဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အခက္အခဲ ၂ ခ်က္ရွ္ိပါတယ္ ။ဒဂံု ၄ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ လွိုင္သာယာ ၊ ေ႐ႊျပည္သာေတြကို တည္ေဆာက္ခဲ့စဥ္ ကာလတုန္းက ေျမေလ်ာ္ေၾကး မေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ေျမေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းခံေနမႈနဲ႔ ေျမေလ်ာ္ေၾကးမရေသးခင္ လက္ရွိသူတို႔ပိုင္ဆိုင္ခဲ့တဲ့ လယ္ယာေျမေပၚမွာပဲ ဆက္ၿပီးေနမယ္ဆိုတဲ့ တရားဝင္ အစိုးရက ေျမသိမ္းဥပေဒနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ အဲ့အခ်ိန္ကာလတုန္းက လယ္သမားေတြဟာ ဒီမွာပဲဆက္ၿပီးေနမယ္ ေလ်ာ္ေၾကးရမွ ထြက္ခြာ ေပးနိုင္မယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေန တစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒီေနရာဟာ ၿမိဳ႕ေျမျဖစ္သြားၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လယ္ေျမေတာ့ ျပန္မျဖစ္နိုင္ေတာ့ဘူး။ ေလ်ာ္ေၾကး ရရွိနိုင္ဖို႔အတြက္ သူတို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနတယ္။ဒီေနရာေတြမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ဖို႔အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ အေျခေနတစ္ခုရွိပါတယ္ “ဟု ၎ကေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘက္မွ ဘီလီယံ ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ပထမအဆင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ရွိၿပီး ယင္းေလ်ာ္ေၾကးေပးနိုင္ရန္ အတြက္ အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

ေျမေလ်ာ္ေၾကးေပးနိုင္ေရးအတြက္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ၄ၿမိဳ႕နယ္ ၊လွိုင္သာယာနွင့္ ေ႐ႊျပည္သာတို႔ရွိ အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနေရးအတြက္ ေျမျဖင့္ ေနထိုင္လိုသူမ်ားနွင့္ စက္မႈလက္မႈက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း၌ အမွန္တကယ္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအား ေရာင္းခ်ေပး ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

“ေနေရးအတြက္ ေျမကြက္လိုခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ သူေတြကို ေရာင္းေပးဖို႔ပါ ၊ ဒီအတြက္ ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္ ။ေျမဖိုးရယ္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖိုးရယ္ ျဖစ္ပါတယ္ ။
အေျခခံအေဆာက္အအံု ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၊ မီး ေရႏုတ္ေျမာင္းေတြ စနစ္တက် ရွိေစနိုင္ဖို႔အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ေၾကးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ ေျမဖိုးေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကိုေပါင္းၿပီး ေျမတန္ဖိုးကိုသင့္ၿပီး ေရာင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေျမနဲ႔ ေနထိုင္လိုသူေတြအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ ေနရာတြင္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား ၊ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္သူမ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီးေျမမ်ားကို လက္ဝယ္ကိုင္ထားကာ ေျမေစ်းကစားမႈ မ်ားကို ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ဘဲ ခ်က္ခ်င္းဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ စက္မႈလက္မႈ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ဟုဆိုသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြက အၿမဲတမ္း ေမးပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမေစ်းက ႀကီးတယ္။ ႀကီးရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက ပုဂၢလိက က႑ကေန ေျမကို ကိုင္ထားၿပီး အစိုးရကေန ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ေျမေရာင္းခ်ေပးတာေတြ မရွိပါဘူး။ “ဟု ဆိုသည္။

ေျမကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ေရာင္းခ်နိုင္မည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑မ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘက္က စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၆
ေဝေဝၿဖိဳး

ေလ်ာ္ေၾကး ရရွိသည့္အေပၚ မူတည္၍ လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေနေရးအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္သည္ဆိုပါက ေျမကိုအစိုးရက ျပန္လည္ေရာင္းခ် ေပးရန္ စီစဥ္ေပးသြားမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္

“ဒီေျမေရာင္းခ်မႈနဲ႔အတူ ေျမသိမ္းဆည္းခံရသူေတြကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘီလီယံ ၂ဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ရွာေဖြၿပီး လယ္သမားကို ျပန္ေပးဖို႔ လုပ္ရပါမယ္။ ရတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး လယ္သမားေတြကလည္း ေနေရး အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ေျမကိုအစိုးရက ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးဖို႔ စီစဥ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းထဲမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုၿပီးလာႏိုင္မယ္။ ပုဂၢလိက က႑ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

သိမ္းဆည္း လယ္ယာေျမမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကး ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဗဟိုလယ္ယာေျမနွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းေရး ေကာ္မတီကို တင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ေျမနွင့္ပတ္သက္၍ ေျမဧရိယာ မ်ားစြာရွိၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္နိုင္သည့္ ေျမမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ေျမေလ်ာ္ေၾကး ေပးနိုင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲ ၂ ခ်က္ရွ္ိေနသည္ဟုဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အခက္အခဲ ၂ ခ်က္ရွ္ိပါတယ္ ။ဒဂံု ၄ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ လွိုင္သာယာ ၊ ေ႐ႊျပည္သာေတြကို တည္ေဆာက္ခဲ့စဥ္ ကာလတုန္းက ေျမေလ်ာ္ေၾကး မေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ေျမေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းခံေနမႈနဲ႔ ေျမေလ်ာ္ေၾကးမရေသးခင္ လက္ရွိသူတို႔ပိုင္ဆိုင္ခဲ့တဲ့ လယ္ယာေျမေပၚမွာပဲ ဆက္ၿပီးေနမယ္ဆိုတဲ့ တရားဝင္ အစိုးရက ေျမသိမ္းဥပေဒနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ အဲ့အခ်ိန္ကာလတုန္းက လယ္သမားေတြဟာ ဒီမွာပဲဆက္ၿပီးေနမယ္ ေလ်ာ္ေၾကးရမွ ထြက္ခြာ ေပးနိုင္မယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေန တစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒီေနရာဟာ ၿမိဳ႕ေျမျဖစ္သြားၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လယ္ေျမေတာ့ ျပန္မျဖစ္နိုင္ေတာ့ဘူး။ ေလ်ာ္ေၾကး ရရွိနိုင္ဖို႔အတြက္ သူတို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနတယ္။ဒီေနရာေတြမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ဖို႔အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ အေျခေနတစ္ခုရွိပါတယ္ “ဟု ၎ကေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘက္မွ ဘီလီယံ ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ပထမအဆင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ရွိၿပီး ယင္းေလ်ာ္ေၾကးေပးနိုင္ရန္ အတြက္ အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

ေျမေလ်ာ္ေၾကးေပးနိုင္ေရးအတြက္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ၄ၿမိဳ႕နယ္ ၊လွိုင္သာယာနွင့္ ေ႐ႊျပည္သာတို႔ရွိ အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနေရးအတြက္ ေျမျဖင့္ ေနထိုင္လိုသူမ်ားနွင့္ စက္မႈလက္မႈက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း၌ အမွန္တကယ္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအား ေရာင္းခ်ေပး ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

“ေနေရးအတြက္ ေျမကြက္လိုခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ သူေတြကို ေရာင္းေပးဖို႔ပါ ၊ ဒီအတြက္ ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္ ။ေျမဖိုးရယ္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖိုးရယ္ ျဖစ္ပါတယ္ ။
အေျခခံအေဆာက္အအံု ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၊ မီး ေရႏုတ္ေျမာင္းေတြ စနစ္တက် ရွိေစနိုင္ဖို႔အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ေၾကးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ ေျမဖိုးေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကိုေပါင္းၿပီး ေျမတန္ဖိုးကိုသင့္ၿပီး ေရာင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေျမနဲ႔ ေနထိုင္လိုသူေတြအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ ေနရာတြင္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား ၊ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္သူမ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီးေျမမ်ားကို လက္ဝယ္ကိုင္ထားကာ ေျမေစ်းကစားမႈ မ်ားကို ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ဘဲ ခ်က္ခ်င္းဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ စက္မႈလက္မႈ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ဟုဆိုသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြက အၿမဲတမ္း ေမးပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမေစ်းက ႀကီးတယ္။ ႀကီးရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက ပုဂၢလိက က႑ကေန ေျမကို ကိုင္ထားၿပီး အစိုးရကေန ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ေျမေရာင္းခ်ေပးတာေတြ မရွိပါဘူး။ “ဟု ဆိုသည္။

ေျမကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ေရာင္းခ်နိုင္မည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑မ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘက္က စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply