မုိင္းပ်ဥ္းၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ေငြက်ပ္ ၁၉ ဘီလီယံေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သယ္ေဆာင္လာသူအား ဖမ္းဆီးရမိ

0
78

ၾသဂုတ္ ၂၇
ပဥၥမလိႈင္း

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း)၊ မုိင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေငြက်ပ္ ၁၉ ဘီလီယံေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သယ္ေဆာင္လာသူအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ဳိင္းတံု-ေတာင္ႀကီးသြား ကားလမ္း ၁၆ မုိင္လမ္းဆံုအနီး၌ ေစာင့္ဆုိင္းစစ္ေဆးစဥ္ ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ အဆုိပါေနရာ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၃ဝဝဝ ခန္႔ အကြာရွိ ခမ္းႏု(၁)ေက်းရြာဘက္မွ လီဟား(ဘ) ဦးက်ကီး ေမာင္းႏွင္လာေသာ Revo အမ်ဳိးအစားယာဥ္အမွတ္၊ SHN-5M/—- ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ ယာဥ္ေပၚရွိ ေက်ာပိုးအိတ္ ၃၈ လံုးအတြင္း မွ အုိက္စ္ ၇၆၂ ကီလုိဂရမ္ခန္႔(ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးေငြက်ပ္ ၁၉ ဘီလီယံေက်ာ္)ႏွင့္အတူဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိသူအား တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး မုိင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းသို႔ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၇
ပဥၥမလိႈင္း

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း)၊ မုိင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေငြက်ပ္ ၁၉ ဘီလီယံေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သယ္ေဆာင္လာသူအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ဳိင္းတံု-ေတာင္ႀကီးသြား ကားလမ္း ၁၆ မုိင္လမ္းဆံုအနီး၌ ေစာင့္ဆုိင္းစစ္ေဆးစဥ္ ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ အဆုိပါေနရာ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၃ဝဝဝ ခန္႔ အကြာရွိ ခမ္းႏု(၁)ေက်းရြာဘက္မွ လီဟား(ဘ) ဦးက်ကီး ေမာင္းႏွင္လာေသာ Revo အမ်ဳိးအစားယာဥ္အမွတ္၊ SHN-5M/—- ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ ယာဥ္ေပၚရွိ ေက်ာပိုးအိတ္ ၃၈ လံုးအတြင္း မွ အုိက္စ္ ၇၆၂ ကီလုိဂရမ္ခန္႔(ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးေငြက်ပ္ ၁၉ ဘီလီယံေက်ာ္)ႏွင့္အတူဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိသူအား တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး မုိင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းသို႔ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

Leave a Reply