ဖမ္းဆီးခံ ကရင္နီလူငယ္(၆)ဦးကုိ ႏုိင္လြတ္လုံျဖင့္ စြဲခ်က္တင္

0
33

ၾသဂုတ္ ၂၆

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ၊ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ- ၁၀ ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရက တရားစဲြဆိုခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ကရင္နီလူငယ္(၆)ဦးကုိ ၾသဂုတ္၂၆ရက္ေန႔က စြဲခ်က္တင္ဖို႔ တရားရံုးကအမိန္႔ခ်လိုက္သည္။ ေနာက္ရံုးခ်ိန္းကုိ စက္တင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ကိုျပန္ခ်ိန္းလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္း႐ိႈ၊ စီမံ/ ဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီတို႔ကို ႏိုင္ငံေရးရာဇဝတ္ေကာင္မ်ား၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား သစၥာေဖာက္မ်ား၊ တိုင္းရင္း သားေသြးစည္း ခ်စ္ၾကည္ေရး၏ ရန္သူမ်ား၊ ေက်းဇူးကန္း သူမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာေၾကာင္း မတ္လ (၂၅) ရက္က ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ျပည္နယ္ အစိုးရက တရားစဲြဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Photo – Jpaing / MPA

ၾသဂုတ္ ၂၆

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ၊ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ- ၁၀ ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရက တရားစဲြဆိုခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ကရင္နီလူငယ္(၆)ဦးကုိ ၾသဂုတ္၂၆ရက္ေန႔က စြဲခ်က္တင္ဖို႔ တရားရံုးကအမိန္႔ခ်လိုက္သည္။ ေနာက္ရံုးခ်ိန္းကုိ စက္တင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ကိုျပန္ခ်ိန္းလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္း႐ိႈ၊ စီမံ/ ဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီတို႔ကို ႏိုင္ငံေရးရာဇဝတ္ေကာင္မ်ား၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား သစၥာေဖာက္မ်ား၊ တိုင္းရင္း သားေသြးစည္း ခ်စ္ၾကည္ေရး၏ ရန္သူမ်ား၊ ေက်းဇူးကန္း သူမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာေၾကာင္း မတ္လ (၂၅) ရက္က ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ျပည္နယ္ အစိုးရက တရားစဲြဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Photo – Jpaing / MPA

Leave a Reply