လုပ္သား ၃ ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ကို အလုပ္ကိုင္အခြင့္လမ္းေပးမည့္ ရန္ကုန္ Smart and Eco City စီမံကိန္း ႏိုဝင္ဘာလတြင္ စတင္မည္

0
97

ဩဂုတ္ ၂၇
ေဝေဝၿဖိဳး

ေဒသတြင္း လူဦးေရ သုံးေသာင္းေက်ာ္ခန႔္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိမည့္ Yangon Amata Smart & Eco City စီမံကိန္းကို ႏိုဝင္ဘာလတြင္ စတင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း
Yangon Amata Smart and Eco City Limited (YASEC) ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Yasuo Tsutsui က ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ Amata Corporation Public Co.,Ltd တို႔မွ Yangon Amata Smart & Eco City စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မူေဘာင္ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ကို ယခုလတတိယပတ္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

“YASEC က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ Smart and Eco ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု ျဖစ္လာမွာပါ။ ပထမပိုင္းမွာ ဧက ၂,၀၀၀ ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြစၿပီး လုပ္သြားမွာပါ။ ဒီေရရွည္တည္တ့ံတဲ့ ၿမိဳ႕တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အရာအားလံုးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုမထိခုိက္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္၊ တန္းတူညီမွ်တဲ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ အပန္းေျဖအနားယူလို႔ရမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳး အားလံုးကုိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ထဲမွာ အကုန္ရႏုိင္မယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးထိ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ ေပးသြားမွာပါ။ ဒီစီမံကိန္းက Green and smart technology အခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာပါ”ဟု ၎က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ဆုံးရွံုးမႈမ်ားမရွိဘဲ အပန္းေျဖအနားယူႏိုင္သည့္ အေျခအေနအထိ ေရာက္ရွိေအာင္ ဖန္တီး ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ႏွင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေလးေထာင့္ကန္ ေက်းရြာအနီး ေျမဧရိယာ (၂၀၀၀)ဧကေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ကာလမွာ ငါးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ပထမအပိုင္း အေနျဖင့္
ေျမဧက ၂၀၀၀ ေပၚတြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

” Amata ကို ရန္ကုန္ကို ေရာက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ေပးႏိုင္တဲ့ စက္မႈဇုန္တစ္ခု အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေစခ်င္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးနဲ႔ Amata အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမို တန္ဖိုးရွိေသာ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္ ပါတယ္။”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

Amata စက္မႈဇုန္ႀကီး စတင္ေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ား အျမန္ဆံုးၿပီးစီးႏိုင္ေရးအတြက္ Amata ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၾကား ညွိႏႈိင္းေပါင္းစပ္မႈမ်ားနွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပံ့ပိုးကူညီရမည့္ အပိုင္းမ်ားကိုလည္း အင္တိုက္အားတိုက္ ပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟုဆိုသည္။

အဆိုပါ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အရ Smart and Eco City ေဖာ္ေဆာင္ေရးအျပင္ ယင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေထာက္ပ့ံပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရပ္ မ်ားကိုပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ယခုခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ မူေဘာင္သေဘာ တူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ရွယ္ယာ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနွင့္ Amata ဘက္မွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Amata သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စက္မႈဇုန္ၿမိဳ႕ျပေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ လုပ္ငန္းစုႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ စာရင္းဝင္ထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏုိ္င္ငံတုိ႔၏ အဓိက က်ေသာ စီမံကိန္းမ်ားစြာတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာက္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္ လာအုိႏိုင္ငံတုိ႔တြင္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ customers ၁၃၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္မည့္ ေဒသတြင္း ပလက္ေဖာင္း တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဩဂုတ္ ၂၇
ေဝေဝၿဖိဳး

ေဒသတြင္း လူဦးေရ သုံးေသာင္းေက်ာ္ခန႔္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိမည့္ Yangon Amata Smart & Eco City စီမံကိန္းကို ႏိုဝင္ဘာလတြင္ စတင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း
Yangon Amata Smart and Eco City Limited (YASEC) ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Yasuo Tsutsui က ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ Amata Corporation Public Co.,Ltd တို႔မွ Yangon Amata Smart & Eco City စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မူေဘာင္ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ကို ယခုလတတိယပတ္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

“YASEC က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ Smart and Eco ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု ျဖစ္လာမွာပါ။ ပထမပိုင္းမွာ ဧက ၂,၀၀၀ ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြစၿပီး လုပ္သြားမွာပါ။ ဒီေရရွည္တည္တ့ံတဲ့ ၿမိဳ႕တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အရာအားလံုးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုမထိခုိက္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္၊ တန္းတူညီမွ်တဲ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ အပန္းေျဖအနားယူလို႔ရမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳး အားလံုးကုိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ထဲမွာ အကုန္ရႏုိင္မယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးထိ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ ေပးသြားမွာပါ။ ဒီစီမံကိန္းက Green and smart technology အခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာပါ”ဟု ၎က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ဆုံးရွံုးမႈမ်ားမရွိဘဲ အပန္းေျဖအနားယူႏိုင္သည့္ အေျခအေနအထိ ေရာက္ရွိေအာင္ ဖန္တီး ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ႏွင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေလးေထာင့္ကန္ ေက်းရြာအနီး ေျမဧရိယာ (၂၀၀၀)ဧကေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ကာလမွာ ငါးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ပထမအပိုင္း အေနျဖင့္
ေျမဧက ၂၀၀၀ ေပၚတြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

” Amata ကို ရန္ကုန္ကို ေရာက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ေပးႏိုင္တဲ့ စက္မႈဇုန္တစ္ခု အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေစခ်င္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးနဲ႔ Amata အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမို တန္ဖိုးရွိေသာ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္ ပါတယ္။”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

Amata စက္မႈဇုန္ႀကီး စတင္ေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ား အျမန္ဆံုးၿပီးစီးႏိုင္ေရးအတြက္ Amata ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၾကား ညွိႏႈိင္းေပါင္းစပ္မႈမ်ားနွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပံ့ပိုးကူညီရမည့္ အပိုင္းမ်ားကိုလည္း အင္တိုက္အားတိုက္ ပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟုဆိုသည္။

အဆိုပါ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အရ Smart and Eco City ေဖာ္ေဆာင္ေရးအျပင္ ယင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေထာက္ပ့ံပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရပ္ မ်ားကိုပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ယခုခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ မူေဘာင္သေဘာ တူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ရွယ္ယာ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနွင့္ Amata ဘက္မွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Amata သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စက္မႈဇုန္ၿမိဳ႕ျပေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ လုပ္ငန္းစုႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ စာရင္းဝင္ထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏုိ္င္ငံတုိ႔၏ အဓိက က်ေသာ စီမံကိန္းမ်ားစြာတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာက္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္ လာအုိႏိုင္ငံတုိ႔တြင္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ customers ၁၃၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္မည့္ ေဒသတြင္း ပလက္ေဖာင္း တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply