“လူပုဂၢိဳလ္အေပၚ အေျခခံၿပီးဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပါတီမဟုတ္” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေၾကြးေၾကာ္

0
84

ၾသဂုတ္ ၂၈
ပဥၥမလိႈင္း

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ လူပုဂၢိဳလ္ေပၚမွာ အေျခခံထားသည့္ပါတီမဟုတ္ဘဲ မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေပၚမွာ အေျခခံ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္က မအူပင္ခရုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္ေတြ႔ဆံုပဲြအခမ္းအနားတြင္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီက လူပုဂၢိဳလ္ေပၚမွာ အေျခခံထားတဲ့ ပါတီမဟုတ္ဘူး။ မူ၀ါဒနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေပၚမွာ အေျချပဳၿပီးဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ ပါတီျဖစ္တယ္။ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္တုန္းကလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရွင္သန္လ်က္ပဲ၊ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးအတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့တာပဲ။ ဒီကေန႔ ဥကၠ႒ႀကီး ဦးသန္းေဌး ဦးေဆာင္ေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီ လႈပ္ရွားလ်က္ပဲ၊ ရွင္သန္လ်က္ပဲ၊ ေနာက္ထပ္လူတစ္ဦးကို ဥကၠ႒တာဝန္လဲြေျပာင္းေပးမယ္ဆိုရင္လည္း ရွင္သန္လ်က္ပဲ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးလ်က္ပဲ”ဟု ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးကို အလုပ္အေကြ်းျပဳႏုိင္သည့္ မူ၀ါဒေကာင္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားရွိသည့္ အျပင္ ျပည္သူမ်ားမဲေပးၿပီးေရြးခ်ယ္ပါက ၂၄ နာရီအတြင္း ခ်က္ခ်င္းအစိုးရဖဲြ႔ၿပီး တုိင္းျပည္တာဝန္ယူႏုိင္ေသာ အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အထက္ပါေတြ႔ဆံုပဲြသို႔ မအူပင္ခရိုင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၁၁)ၿမိဳ႕နယ္မွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း၊ ဗဟုိလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္၊ ေဒၚေက်ာ့ယဥ္ဝင္း၊ ဦးလွထြန္းဦးႏွင့္ တိုင္းခရိုင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၈
ပဥၥမလိႈင္း

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ လူပုဂၢိဳလ္ေပၚမွာ အေျခခံထားသည့္ပါတီမဟုတ္ဘဲ မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေပၚမွာ အေျခခံ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္က မအူပင္ခရုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္ေတြ႔ဆံုပဲြအခမ္းအနားတြင္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီက လူပုဂၢိဳလ္ေပၚမွာ အေျခခံထားတဲ့ ပါတီမဟုတ္ဘူး။ မူ၀ါဒနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေပၚမွာ အေျချပဳၿပီးဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ ပါတီျဖစ္တယ္။ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္တုန္းကလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရွင္သန္လ်က္ပဲ၊ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးအတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့တာပဲ။ ဒီကေန႔ ဥကၠ႒ႀကီး ဦးသန္းေဌး ဦးေဆာင္ေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီ လႈပ္ရွားလ်က္ပဲ၊ ရွင္သန္လ်က္ပဲ၊ ေနာက္ထပ္လူတစ္ဦးကို ဥကၠ႒တာဝန္လဲြေျပာင္းေပးမယ္ဆိုရင္လည္း ရွင္သန္လ်က္ပဲ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးလ်က္ပဲ”ဟု ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးကို အလုပ္အေကြ်းျပဳႏုိင္သည့္ မူ၀ါဒေကာင္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားရွိသည့္ အျပင္ ျပည္သူမ်ားမဲေပးၿပီးေရြးခ်ယ္ပါက ၂၄ နာရီအတြင္း ခ်က္ခ်င္းအစိုးရဖဲြ႔ၿပီး တုိင္းျပည္တာဝန္ယူႏုိင္ေသာ အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အထက္ပါေတြ႔ဆံုပဲြသို႔ မအူပင္ခရိုင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၁၁)ၿမိဳ႕နယ္မွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း၊ ဗဟုိလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္၊ ေဒၚေက်ာ့ယဥ္ဝင္း၊ ဦးလွထြန္းဦးႏွင့္ တိုင္းခရိုင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Leave a Reply