အလယ္တန္းအဆင့္ သင္ၾကားရန္ ဆရာ/မ ဦးေရ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ လိုအပ္ေန

0
94

ၾသဂုတ္ ၂၉
ယဥ္ကႏြယ္

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ အလယ္တန္း အဆင့္တြင္ ပညာသင္ၾကားေပးနိုင္မည့္ ဆရာ/ဆရာမေပါင္း ၇၀၀၀ ဦးခန္႔သည္ ခ်က္ခ်င္း ခန္႔ အပ္ရန္ လိုအပ္လွ်က္ရွိေနေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ အားခ်င္းလိုေနတာ ခ်က္ခ်င္း ခန္႔ ဖို႔ လိုေနတာ မူလတန္း အဆင့္ ဆိုရင္ ၄၅၀၀ ေလာက္လိုေနတာေပါ့ေနာ္။အလယ္တန္း အဆင့္ဆိုရင္ မူလ တန္းထက္ ပိုမ်ားတယ္။ အလယ္တန္းက ၇၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္လိုေနတယ္။ ေနာက္တခါ အထက္တန္းက ၂၃၀၀ ေလာက္ လိုေနတာေပါ့။ ေလာေလာဆယ္ ဒါဟာ ၂၃၀၀ ဆိုတာ နဂိုတုန္းက KG တြဲ စနစ္ အရ Grade တြဲတိုးလာရင္ လိုလာတာပဲ”ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလး၀င္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အေျခခံပညာအထက္တန္းၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေပးအပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈ အေပၚ ဦးကိုေလး၀င္းမွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ လိုအပ္ေနရသည့္ အေၾကာင္း အရင္းသည္ မူလ တန္းကေန ရာထူးတိုးလို႔ အလယ္တန္းသို႔ ေရာက္ လာခဲ့ေသာ္လည္း အလယ္တန္းမွ တဆင့္ ရာထူးတိုးသည့္ အတြက္ အထက္တန္းသို႕ ေရာက္သည့္ အတြက္ သံသရာ လည္ေနျခငး္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုေလး၀င္း ကေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္ အေနအထားအရ ေနရာေတြ လပ္ေနတာေပါ့လပ္ေနေပမဲ့ ဆရာတို႔က ၁၀၀ ရာႏႈန္း ျပည့္ေတာ့ ခန္႔ခြင့္မေပးဘူး။ ဒါေပမဲ့ တျခား၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ဆို္ရင္ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ခန္႔ခြင့္ျပဳတယ္လို႔ေျပာထားတယ္။ ဒါမဲ့ ၉၉ ရာခိုင္နႈန္းကို ခ်က္ခ်င္းႀကီး အျပည့္ခန္႔လို႔ မရဘူး။သတ္မွတ္တဲ့ ကာလ ရွိတယ္။ ဆရာတို႔မွာလည္း တင္ထားတာေတာ့ ရွိတယ္”ဟု ဦးကိုေလးဝင္း ကေျပာသည္။

လစ္လပ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျပင္ပ မွ ေခၚယူနိုင္ေရးအတြက္ လည္း ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးကိုေလး၀င္းက ေျပာသည္။

အထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းလွ်င္ အနည္းဆံုး အထက္တန္းျပ ဆရာ/ဆရာမ ၁၂ ဦး ခန္႔အပ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ၇ ဦးသာ ခန္႔နို္င္ေသးသည့္ အတြက္ ထိုသို႔ ခန္႔အပ္နိုင္ေရးအတြက္လည္း အခ်ိန္ယူ၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုေလး၀င္း ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံလံုးတြင္ ခန္႔ခြင့္ရွိသည့္ ဆရာ/ဆရာမဦးေရ ၆ သိန္း ၈ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ အတိုင္းအတာ အရ ၄ သိန္းခြဲသာ ခန္႔အပ္နိုင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၉
ယဥ္ကႏြယ္

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ အလယ္တန္း အဆင့္တြင္ ပညာသင္ၾကားေပးနိုင္မည့္ ဆရာ/ဆရာမေပါင္း ၇၀၀၀ ဦးခန္႔သည္ ခ်က္ခ်င္း ခန္႔ အပ္ရန္ လိုအပ္လွ်က္ရွိေနေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ အားခ်င္းလိုေနတာ ခ်က္ခ်င္း ခန္႔ ဖို႔ လိုေနတာ မူလတန္း အဆင့္ ဆိုရင္ ၄၅၀၀ ေလာက္လိုေနတာေပါ့ေနာ္။အလယ္တန္း အဆင့္ဆိုရင္ မူလ တန္းထက္ ပိုမ်ားတယ္။ အလယ္တန္းက ၇၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္လိုေနတယ္။ ေနာက္တခါ အထက္တန္းက ၂၃၀၀ ေလာက္ လိုေနတာေပါ့။ ေလာေလာဆယ္ ဒါဟာ ၂၃၀၀ ဆိုတာ နဂိုတုန္းက KG တြဲ စနစ္ အရ Grade တြဲတိုးလာရင္ လိုလာတာပဲ”ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလး၀င္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အေျခခံပညာအထက္တန္းၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေပးအပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈ အေပၚ ဦးကိုေလး၀င္းမွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ လိုအပ္ေနရသည့္ အေၾကာင္း အရင္းသည္ မူလ တန္းကေန ရာထူးတိုးလို႔ အလယ္တန္းသို႔ ေရာက္ လာခဲ့ေသာ္လည္း အလယ္တန္းမွ တဆင့္ ရာထူးတိုးသည့္ အတြက္ အထက္တန္းသို႕ ေရာက္သည့္ အတြက္ သံသရာ လည္ေနျခငး္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုေလး၀င္း ကေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္ အေနအထားအရ ေနရာေတြ လပ္ေနတာေပါ့လပ္ေနေပမဲ့ ဆရာတို႔က ၁၀၀ ရာႏႈန္း ျပည့္ေတာ့ ခန္႔ခြင့္မေပးဘူး။ ဒါေပမဲ့ တျခား၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ဆို္ရင္ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ခန္႔ခြင့္ျပဳတယ္လို႔ေျပာထားတယ္။ ဒါမဲ့ ၉၉ ရာခိုင္နႈန္းကို ခ်က္ခ်င္းႀကီး အျပည့္ခန္႔လို႔ မရဘူး။သတ္မွတ္တဲ့ ကာလ ရွိတယ္။ ဆရာတို႔မွာလည္း တင္ထားတာေတာ့ ရွိတယ္”ဟု ဦးကိုေလးဝင္း ကေျပာသည္။

လစ္လပ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျပင္ပ မွ ေခၚယူနိုင္ေရးအတြက္ လည္း ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးကိုေလး၀င္းက ေျပာသည္။

အထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းလွ်င္ အနည္းဆံုး အထက္တန္းျပ ဆရာ/ဆရာမ ၁၂ ဦး ခန္႔အပ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ၇ ဦးသာ ခန္႔နို္င္ေသးသည့္ အတြက္ ထိုသို႔ ခန္႔အပ္နိုင္ေရးအတြက္လည္း အခ်ိန္ယူ၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုေလး၀င္း ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံလံုးတြင္ ခန္႔ခြင့္ရွိသည့္ ဆရာ/ဆရာမဦးေရ ၆ သိန္း ၈ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ အတိုင္းအတာ အရ ၄ သိန္းခြဲသာ ခန္႔အပ္နိုင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply