အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ လက္နက္ကိုင္ ၄ဖြဲ႔တို႔ငည္ ကိ်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕႐ွိ Amazing Keng Tong Resort ဟိုတယ္တြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

0
36

ဓာတ္ပံု-MPA

#TheFifthWave

Leave a Reply