မိုးရြာလွ်င္ လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္ေလ့ရွိသည့္အတြက္ 500 KVA မီးစက္ တပ္ဆင္၍ ေရမ်ားစုပ္ထုတ္မည္

0
78

ၾသဂုတ္ ၃၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရႀကီးေရလွ်ံကာကြယ္ေရးအတြက္ မိုးေရထိန္းကန္မွ ေရမ်ားစုပ္ထုတ္ရာ၌ မိုးရြာလွ်င္ လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ 500 KVA မီးစက္ တပ္ဆင္၍ ေရမ်ားစုပ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္ရွိ ေရဂါလံသိန္း (၃၀) ဆံ့သည့္ မိုးေရထိန္းကန္တြင္ Submersible pump (၄) ခု တပ္ဆင္ထားၿပီး (၃) ခုေမာင္း (၁) ခုနားစနစ္ျဖင့္ တစ္နာရီ ေရဂါလံ (၃) သိန္းခြဲ စုပ္ထုတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“သံုးခု ေမာင္း တစ္ခုနားက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ level သံုးခုခြဲထားတယ္ ။ low level ဆို တစ္လံုးပဲ ။ middle level ဆို ႏွစ္လံုး။ hight level ဆို သံုးလံုး ေမာင္းမယ္။ ၿပီးရင္ တစ္လံုးနားၿပီး ေနာက္တစ္လံုးျပန္ေမာင္း။ ခက္တာက လွ်ပ္စစ္ အဲ့ဒီေတာ့ မေန႔က ညက မိုးရြာတယ္။ ေရေတြစုပ္တယ္ ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ရပ္သြားတယ္။ မိုးတာတိတ္ေနတာ ေရေတြဆက္လာတယ္။ လမ္းေပၚမွာ ေရေရာက္သြားတယ္။ မီးလာေတာ့ ျပန္ေမာင္းေပးေတာ့ လမ္းေပၚေရလံုးဝမရွိေတာ့ဘူး။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲလြင္ က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရႀကီးေရလွ်ံကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လံုေလာက္သည့္အေနအထားတြင္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕သည္ Asian – Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) က ေပးအပ္သည့္ Smart City Award 2019 ဆုကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ရရွိထားသည္ ။

အဆိုပါဆုသည္ သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ၾသဂုတ္ ၃၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရႀကီးေရလွ်ံကာကြယ္ေရးအတြက္ မိုးေရထိန္းကန္မွ ေရမ်ားစုပ္ထုတ္ရာ၌ မိုးရြာလွ်င္ လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ 500 KVA မီးစက္ တပ္ဆင္၍ ေရမ်ားစုပ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္ရွိ ေရဂါလံသိန္း (၃၀) ဆံ့သည့္ မိုးေရထိန္းကန္တြင္ Submersible pump (၄) ခု တပ္ဆင္ထားၿပီး (၃) ခုေမာင္း (၁) ခုနားစနစ္ျဖင့္ တစ္နာရီ ေရဂါလံ (၃) သိန္းခြဲ စုပ္ထုတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“သံုးခု ေမာင္း တစ္ခုနားက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ level သံုးခုခြဲထားတယ္ ။ low level ဆို တစ္လံုးပဲ ။ middle level ဆို ႏွစ္လံုး။ hight level ဆို သံုးလံုး ေမာင္းမယ္။ ၿပီးရင္ တစ္လံုးနားၿပီး ေနာက္တစ္လံုးျပန္ေမာင္း။ ခက္တာက လွ်ပ္စစ္ အဲ့ဒီေတာ့ မေန႔က ညက မိုးရြာတယ္။ ေရေတြစုပ္တယ္ ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ရပ္သြားတယ္။ မိုးတာတိတ္ေနတာ ေရေတြဆက္လာတယ္။ လမ္းေပၚမွာ ေရေရာက္သြားတယ္။ မီးလာေတာ့ ျပန္ေမာင္းေပးေတာ့ လမ္းေပၚေရလံုးဝမရွိေတာ့ဘူး။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲလြင္ က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရႀကီးေရလွ်ံကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လံုေလာက္သည့္အေနအထားတြင္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕သည္ Asian – Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) က ေပးအပ္သည့္ Smart City Award 2019 ဆုကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ရရွိထားသည္ ။

အဆိုပါဆုသည္ သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply